Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 1 

Norėdami išjungti drėkintuvą, sukite įjungimo/išjungimo rankenėlę

prieš laikrodžio rodyklę, kol Išgirsite spragtelėjimą.

Pradeda šviesti raudona įjungimo lemputė.

 1 

Ištraukite maitinimo tinklo kištuką iš sieninio lizdo.

 15 

Jei nenaudosite drėkintuvo dvi dienas ar ilgiau, išpilkite vandenį iš

bakelio bei pagrindo ir sausai juos nušluostykite skudurėliu ir minkšta

kempine. Palikite vandens bakelį, kad jis visiškai išdžiūtų.

Tai neleidžia augti dumbliams ir bakterijoms.
Pastaba: Prieš papildydami vandens bakelį, prietaisą išjunkite iš maitinimo 

tinklo. 
veikimo laiko skalė
Veikimo laiko skalė ant vandens bakelio rodo apytikslį minimalų drėkintuvo 

veikimo laiką valandomis iki kito pripildymo. Skalė tik pateikia duomenis. 

Prieš įjungdami drėkintuvą patikrinkite veikimo laiko skalę.
Pastaba: Apytikslis minimalus veikimo laikas apskaičiuotas įrenginiui veikiant 3 

garų išpurškimo režimu kambaryje, kur drėgnumas mažesnis nei 40 %, o 

temperatūra yra 40 °C. 
automatinis garų sustabdymas

Saugos jungiklis automatiškai išjungia garų generatorių, kad šis

nebeskleistų garų, kai vandens lygis per žemas.

Apvirtimo jungiklis automatiškai išjungia garų generatorių, kad šis

nebeskleistų garų, kai drėkintuvas pasvyra.

Pastaba: Automatinis garų išjungimas apsaugo garų generatorių nuo perkaitimo. 

Abiem atvejais drėkintuvas lieka įjungtas ir ventiliatorius dirba toliau.

Valymas

Nenaudokite valymo ar šveitimo medžiagų.
Stovo, maitinimo laido ar kištuko nemerkite į vandenį ar kitokį skystį.
Garų generatoriui valyti nenaudokite jokių metalinių ar aštrių daiktų.

 1 

Išjunkite drėkintuvą iš maitinimo tinklo, nustatykite įjungimo/

išjungimo rankenėlę į padėtį „išjungta“.

  

Vandens bakelį ir dangtį išplaukite šiltu vandeniu su plovimo skysčiu

arba indaplovėje.

  

Vandens bakelio vidų valykite pripildydami jį vandens, sandariai

uždarydami vandens bakelio dangtelį ir keletą kartų pakratydami.

Pastaba: Įsitikinkite, kad nepaliekate plovimo skysčio vandens bakelyje ar ant jo 

dangtelio.

  

Stovą valykite drėgna šluoste.

Patarimas: Reguliarus valymas mažina nuosėdų kaupimąsi. 

,

,

,

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

Lietuviškai

61

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline