Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

nuosėdų šalinimas

Patarimai, kaip išvengti nuovirų

Naudokite virintą, filtruotą ar distiliuotą vandenį. Įsitikinkite, kad vandens 

temperatūra neviršija 40 ºC.

Valykite dangtį, vandens bakelį, garų generatorių ir vandens dubenį 

kiekvieną savaitę.

Kiekvieną kartą naudodami drėkintuvą, pripildykite jį nauju vandeniu.

Jei drėkintuvo nenaudosite ilgą laiką, ištuštinkite vandens bakelį ir 

vandens dubenį ir nusausinkite visas dalis minkšta, sausa šluoste.

nuovirų iš drėkintuvo šalinimas

 1 

Išjunkite drėkintuvą iš maitinimo tinklo, nustatykite įjungimo/

išjungimo rankenėlę į padėtį „išjungta“.

  

Pripildykite vandens dubenį 100 ml acto (4 % acto rūgšties) 200 ml

vandens).

Palikite vandenį ir actą vandens dubenyje mažiausiai 4-ioms valandoms 

(geriausia nakčiai).

  

Ištuštinkite vandens dubenį ir minkšta šluoste pašalinkite nuoviras.

  

Ant garų generatoriaus užpilkite šiek tiek baltojo acto (4 % acto

rūgšties) ir nušluostykite jį drėgna šluoste.

 5 

Paskalaukite visas dalis švariu vandeniu.

aplinka

Susidėvėjusio prietaiso neišmeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, 

o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie 

aplinkosaugos.

garantija ir techninis aptarnavimas

Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problemų, 

apsilankykite „Philips AVENT“ svetainėje 

www.philips.com/AVENT arba 

susisiekite su savo šalies „Philips AVENT“ klientų aptarnavimo centru (jo 

telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). 

Jei „Philips“ klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį 

„Philips AVENT“ atstovą.

greitas trikčių šalinimas

Jei naudojantis prietaisu kilo problemų, kurių negalite pašalinti naudodamiesi 

toliau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalyje esantį „Philips“ 

aptarnavimo centrą.

-

-

-

-

-

Lietuviškai

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline