Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Neizmantojiet mitrinātāju ārpus telpām. 

 Mitrinātājs ir paredzēts izmantošanai tikai mājas apstākļos. 

Nekad neatlieciet, nekustiniet vai nemēģiniet iztukšot mitrinātāju, kad 

tas darbojas.

Pēc lietošanas atvienojiet mitrinātāju no elektrotīkla. 

Nekad neapsedziet mitrinātāju ar dvieli vai segu. 

Trokšņa līmenis: Lc = 35 dB(A).

elektromagnētiskie Lauki (eMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem 

laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā 

rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās 

pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Sagatavošana lietošanai

 1 

Izmantojot mitrinātāju pirmo reizi, novietojiet to kopā ar

higrometra/termometra komplektu istabā, kur grasāties to izmantot,

pusstundu pirms tā ieslēgšanas.

  

Novietojiet ierīci uz līdzenas, plakanas un stabilas virsmas.

Pārliecinieties, ka ūdens trauks ir tīrs un tajā nav svešķermeņu.

Mazuļiem ieteicamā istabas temperatūra ir no 16 līdz 20ºC ar relatīvo 

mitrumu no 40 līdz 60 %.

  

Pārbaudiet uz komplektā esošā higrometra mitrumu. Ja mitruma

līmenis pazeminās zem 40 %, ievērojiet nodaļā ‘Ierīces lietošana’

instrukcijas.

ierīces lietošana

 1 

Pārliecinieties, ka mitrinātājs ir atvienots no elektrotīkla un ka

ieslēgšanas/izslēgšanas poga ir ‘off’ stāvoklī.

  

Noņemiet ūdens tvertnes vāku.

  

Izmantojiet ūdens tvertnes rokturi, lai paceltu to vertikāli tiešā līnijā

no pamatnes.

-

-

-

-

-

-

-

-

4

5

hr

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

Latviešu

66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline