Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

  

Pagrieziet ūdens tvertni otrādi. Lai to noņemtu, pagrieziet tvertnes

vāku pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (1), un piepildiet

tvertni ar apm. 2 litriem tīra ūdens (2).

Padoms. Izmantojiet aukstu vārītu ūdeni vai destilētu ūdeni. Pārliecinieties, 

ka ūdens temperatūra nepārsniedz 40ºC.
Ievietojiet ūdeni tikai ūdens tvertnē. Ūdens tvertnē nepievienojiet

piedevas, piem., inhalatorus vai ēteriskās eļļas.

 5 

Novietojiet tvertnes vāku atpakaļ uz ūdens tvertnes (1) un pagrieziet

to pulksteņrādītāju kustības virzienā (2), līdz tas cieši aizveras.

 6 

Novietojiet ūdens tvertni uz pamatnes un uzmanīgi nostipriniet to

oriģinālajā novietojuma pozīcijā.

Ūdens tvertne ir pareizi nostiprināta, kad darbības laika skala ir uz vienas 

līnijas ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Ūdens uzreiz sāks ieplūst ūdens traukā.

 7 

Uzlieciet vāku uz ūdens tvertnes.

Jūs varat grozīt tvertnes vāku, lai pavērstu mitruma izvadi nepieciešamajā 

pozīcijā.

 8 

Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.

Neizmantojiet pagarinātāju.

 9 

Lai ieslēgtu mitrinātāju, pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

pulksteņrādītāja kustības virzienā, kamēr izdzirdēsit klikšķi.

Iedegas barošanas gaismiņa.

,

,

4

5

hr

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

Latviešu

67

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline