Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 10 

Izvēlieties vēlamo mitruma izvadi, pagriežot ieslēgšanas/izslēgšanas

pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāju

kustības virzienam.

 11 

Ļaujiet mitrinātājam darboties līdz istabā būs nepieciešamais mitruma

līmenis (no 40 līdz 60%).

Higrometra/termometra komplektā esošajā mitruma indikatorā ir

redzams mitruma līmenis.

 1 

Novietojiet higrometra/termometra komplektu mazuļa tuvumā.

Novietojiet mitrinātāju noteiktā attālumā no higrometra/termometra

komplekta.

 1 

Lai izslēgtu mitrinātāju, pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu pretēji

pulksteņrādītāja kustības virzienam, kamēr izdzirdēsit klikšķi.

Barošanas gaismiņa izslēdzas.

 1 

Atvienojiet gludekli no elektrotīkla.

 15 

Iztukšojiet ūdens tvertni un tās pamati un notīriet tās ar drānu vai

mīkstu sūkli, ja neplānojat izmantot gaisa mitrinātāju divas vai vairāk

dienas. Atstājiet ūdens tvertni atvērtu, lai tā pilnībā izžūtu.

Tas neļauj vairoties aļģēm un baktērijām.
Piezīme: Pirms ūdens tvertnes atkārtotas uzpildīšanas, vienmēr atvienojiet ierīci 

no elektrotīkla. 
Darbības laika skala
Darbības laika skala uz ūdens tvertnes norāda aptuveno minimālo 

mitrinātāja darbības laiku stundās līdz nākamajai uzpildīšanas reizei. Šī skala 

sniedz tikai norādījumus. Pārbaudiet darbības laika skalu pirms ierīces 

ieslēgšanas.
Piezīme: Aptuvenais minimālais darbības laiks tiek aprēķināts, balstoties uz 

ierīces izmantošanas ar 3. mitruma izvades līmeni istabā, kurā mitruma līmenis 

ir zem 40% un temperatūra ir 40°C. 
automātiskā mitruma izvades apturēšana

Drošības slēdzis automātiski izslēdz tvaika ģeneratoru, lai

apturētu mitruma izvadi, kad ūdens līmenis ir pārāk zems.

Pārvietojams slēdzis automātiski izslēdz tvaika ģeneratoru, lai

apturētu mitruma izvadi, kad mitrinātājs ir saliekts.

Piezīme: Automātiskā mitruma izvades apturēšana pasargā tvaika 

ģeneratoru no pārkaršanas. Abos gadījumos mitrinātājs joprojām ir ieslēgts un 

ventilators turpina darboties.

tīrīšana

Nelietojiet tīrīšanas vai mazgāšanas līdzekļus.
Neiegremdējiet pamatni, elektrības vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai kādā

citā šķidrumā.
Tvaika ģeneratora tīrīšanai neizmantojiet metāla vai cietus priekšmetus.

,

,

,

,

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

Latviešu

68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline