Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

garantija un apkalpošana

Ja jums nepieciešams serviss vai informācija, vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet 

Philips AVENT tīmekļa vietni 

www.philips.com/AVENT vai sazinieties ar 

Philips AVENT Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs 

atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas 

centra, vērsieties pie vietējā Philips AVENT preču izplatītāja.

kļūmju novēršana

Ja ierīces darbībā rodas kļūmes, kuras nav iespējams novērst, 

izmantojot turpmāk minētos norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Philips servisa 

centru.

Problēma

Iespējamais iemesls

Atrisinājums

Barošanas gaismiņa 

neieslēdzas, un mitrinātājs 

nestrādā. 

Mitrinātājs nav (atbilstoši) 

pieslēgts elektrotīklam.

Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir pareizi 

iesprausta sienas kontaktligzdā un tā 

darbojas.

Barošanas gaismiņa 

ir ieslēgusies, bet no 

mitruma izvades mitrums 

neizplūst.

Ūdens tvertne ir tukša vai 

ūdens līmenis ir pārāk zems.

Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni.

Iestatītais līmenis ir pārāk 

zems.

Mēģiniet iestatīt augstāku līmeni.

Mitrinātājs neatrodas uz 

stabilas virsmas.

Novietojiet ierīci uz līdzenas, plakanas 

un stabilas virsmas.

Mitrinātājs izdala nepatīkamu 

smaku.

Mitrinātājs ir jauns.

Noņemiet ūdens tvertnes vāku un 

atstājiet tvertni atvērtu vēsā vietā 

vismaz 12 stundas.

Ūdens tvertnes ūdens nav tīrs 

vai ir atstāts ūdens tvertnē 

pārāk ilgi.

Iztīriet ūdens tvertni un piepildiet ar 

svaigu ūdeni.

Barošanas gaismiņa 

ir ieslēgusies, 

bet mitrinātājs nestrādā.

Ūdens traukā ir pārāk daudz 

ūdens.

Izlejiet ūdeni no ūdens trauka. 

Pievelciet ciešāk ūdens tvertnes vāciņu.

Mitrinātājs nerada pietiekami 

daudz mitruma.

Uz tvaika ģeneratora ir 

katlakmens.

Atkaļķojiet tvaika ģeneratoru.

Ūdens tvertnes ūdens nav tīrs 

vai ir atstāts ūdens tvertnē 

pārāk ilgi.

Iztīriet ūdens tvertni un piepildiet ar 

svaigu ūdeni. 

Ja mitrinātājs ir ieslēgts, tas 

rada dīvainu troksni.

Pārtrauciet izmantot mitrinātāju un 

sazinieties ar Philips servisa centru.

Latviešu

70

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline