Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Nie kieruj strumienia pary na meble i urządzenia elektryczne.

Przechowuj nawilżacz powietrza w temperaturze pokojowej i nie 

używaj go w bardzo niskich temperaturach (poniżej 0°C).

Upewnij się, że nawilżacz powietrza i przewód sieciowy zawszę znajdują 

się w miejscu niedostępnym dla dziecka (w odległości co najmniej 1 m 

od dziecka).

Nie korzystaj z nawilżacza powietrza w wilgotnych miejscach ani w 

pobliżu wody. 

Nie korzystaj z nawilżacza powietrza w miejscach, w których wilgotność 

przekracza 50%. 

Nie wystawiaj nawilżacza powietrza na działanie wyjątkowo wysokich 

lub niskich temperatur oraz promieni słonecznych. 

Nie korzystaj z nawilżacza powietrza na dworze. 

Nawilżacz powietrza jest przeznaczony wyłącznie do użytku 

domowego. 

Nigdy nie przechylaj, nie przenoś, ani nie próbuj opróżniać nawilżacza 

powietrza, gdy jest włączony.

Po zakończeniu korzystania z nawilżacza powietrza wyjmij wtyczkę 

urządzenia z gniazdka elektrycznego. 

Nigdy nie przykrywaj nawilżacza powietrza ręcznikiem ani kocem. 

Poziom hałasu: Lc = 35 dB (A)

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące 

pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie 

z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w 

użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień 

dzisiejszy.

Przygotowanie do użycia

 1 

Na pół godziny przed włączeniem nawilżacza powietrza po raz

pierwszy ustaw go w pokoju, w którym będzie działał wraz z

wilgotnościomierzem/termometrem.

  

Ustaw nawilżacz powietrza na gładkiej, płaskiej i stabilnej powierzchni.

Upewnij się, że miska na wodę jest czysta i nie ma w niej żadnych 

przedmiotów.

Zalecana temperatura w pokoju dzieci powinna wynosić od 16 do 

20ºC, a względna wilgotność od 40 do 60%.

  

Sprawdź wilgotność powietrza za pomocą higrometru. Jeśli poziom

wilgotności spadnie poniżej 40%, postępuj zgodnie ze wskazówkami

zamieszczonymi w rozdziale „Zasady używania”.

Zasady używania

 1 

Upewnij się, że nawilżacz powietrza jest odłączony od zasilania i

pokrętło wyłącznika jest ustawione w pozycji „off”.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PoLski

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline