Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Zostaw wodę z octem w misce na co najmniej 4 godziny (najlepiej na całą 

noc).

  

Opróżnij miskę na wodę i usuń kamień za pomocą miękkiej szmatki.

  

Polej trochę octu (4% kwasu octowego) na generator pary, a

następnie wytrzyj go wilgotną szmatką.

 5 

Opłucz wszystkie części czystą wodą.

ochrona środowiska

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami 

gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki 

surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia 

pomaga w ochronie środowiska.

gwarancja i serwis

W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy 

odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com/AVENT lub 

skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips AVENT (numer 

telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania 

nie ma takiego centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy 

produktów firmy Philips AVENT.

rozwiązywanie problemów

Jeśli poniższe informacje okażą się niewystarczające do rozwiązania 

problemu z urządzeniem, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym 

firmy Philips.

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Wskaźnik zasilania nie 

zapala się i nawilżacz 

powietrza nie działa. 

Nawilżacz powietrza nie jest 

(poprawnie) podłączony do 

sieci elektrycznej.

Sprawdź, czy wtyczka została 

prawidłowo włożona do gniazdka 

elektrycznego i czy w gniazdku jest 

napięcie.

Wskaźnik zasilania się 

świeci, ale z wylotu pary nie 

wydobywa się para.

Zbiornik wody jest pusty lub 

poziom wody jest zbyt niski.

Nalej świeżej wody do zbiornika.

Ustawienie jest zbyt niskie.

Spróbuj ustawić wyższe ustawienie.

Nawilżacz powietrza stoi na 

niestabilnej powierzchni.

Ustaw nawilżacz powietrza na gładkiej, 

płaskiej i stabilnej powierzchni.

Z nawilżacza powietrza 

wydobywa się nieprzyjemny 

zapach.

Nawilżacz powietrza jest nowy. Zdejmij nasadkę ze zbiornika wody i 

postaw otwarty zbiornik w chłodnym 

miejscu na co najmniej 12 godzin.

-

PoLski

77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline