Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 10 

Selectaţi debitul de aer dorit rotind butonul de pornire/oprire în

sensul acelor de ceasornic sau în sens invers.

 11 

Lăsaţi umidificatorul să funcţioneze până când în cameră este atins

nivelul de umiditate dorit (între 40 şi 60%).

Indicatorul de umiditate de pe higrometrul/termometrul de mână

indică nivelul umidităţii.

 1 

Amplasaţi higrometrul/termometrul de mână în apropierea

bebeluşului. Amplasaţi umidificatorul la o anumită distanţă de

higrometrul/termometrul de mână.

 1 

Pentru a opri umidificatorul, rotiţi butonul de pornire/oprire în sens

invers acelor de ceasornic până când auziţi un clic.

Indicatorul de alimentare se stinge.

 1 

Scoateţi ştecherul din priză.

 15 

Goliţi rezervorul de apă şi baza şi ştergeţi-le cu o lavetă textilă şi un

burete moale dacă umidificatorul urmează să nu fie utilizat pentru

două sau mai multe zile. Lăsaţi rezervorul de apă deschis pentru a se

usca complet.

Astfel, preveniţi dezvoltarea algelor şi bacteriilor.
Notă: Scoateţi întotdeauna aparatul din priză înainte de a reumple rezervorul 

de apă. 
scală timp de funcţionare
Scala pentru timpul de funcţionare de pe rezervorul de apă indică timpul 

de funcţionare minim aproximativ al umidificatorului în ore până la 

următoarea umplere. Scala oferă doar o indicaţie orientativă. Verificaţi scala 

pentru timpul de funcţionare înainte de a porni aparatul.
Notă: Timpul de funcţionare minim aproximativ este bazat pe 

utilizarea aparatului la nivelul 3 de producere a vaporilor cu un nivel al 

umidităţii de 40% şi o temperatură de 40°C. 
oprirea automată a vaporilor

Comutatorul de siguranţă opreşte automat generatorul de

abur pentru a înceta producerea de vapori dacă nivelul apei este prea

scăzut.

Comutatorul pentru răsturnare opreşte automat generatorul

de abur pentru a înceta producerea de vapori când este înclinat

umidificatorul.

Notă: Oprirea automată a producerii de vapori preîntâmpină supraîncălzirea 

generatorului de abur. În ambele cazuri, umidificatorul rămâne pornit şi 

ventilatorul continuă să funcţioneze.

Curăţarea

Nu utilizaţi agenţi de curăţare sau abrazivi.
Nu scufundaţi baza, cablul electric sau fişa electrică în apă sau în orice alt

lichid.

,

,

,

,

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

roMână

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline