Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Protecţia mediului

Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei 

de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare autorizat pentru 

reciclare. În acest fel, veţi ajuta la protejarea mediului înconjurător.

garanţie şi service

Dacă aveţi nevoie de service sau informaţii, sau dacă întâmpinaţi probleme, 

vizitaţi site-ul Web Philips AVENT la adresa 

www.philips.com/AVENT 

sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. 

(găsiţi numărul de telefon în broşura de garanţie internaţională). Dacă în 

ţara dvs. nu există un astfel de centru, deplasaţi-vă la furnizorul dvs. Philips 

AVENT local.

Depanare

Dacă apar probleme la aparat şi nu reuşiţi să le rezolvaţi cu ajutorul 

informaţiilor de mai jos, contactaţi un centru de service Philips.

Problemă

Cauză posibilă

Soluţie

Indicatorul de alimentare nu 

se aprinde şi umidificatorul nu 

funcţionează. 

Umidificatorul nu este 

conectat (corect) la priză.

Asiguraţi-vă că fişa este introdusă 

corect în priză şi că priza este sub 

tensiune.

Indicatorul de alimentare este 

aprins dar din orificiul pentru 

evacuarea vaporilor nu ies 

vapori.

Rezervorul de apă este gol 

sau nivelul apei este prea 

scăzut.

Umpleţi rezervorul cu apă proaspătă.

Setarea are un nivel prea 

redus.

Încercaţi o setare cu un nivel mai 

ridicat.

Umidificatorul stă pe o 

suprafaţă instabilă.

Poziţionaţi umidificatorul pe o 

suprafaţă netedă, plată şi stabilă.

Umidificatorul emană un miros 

neplăcut.

Umidificatorul este nou.

Scoateţi capacul rezervorului de apă 

şi lăsaţi rezervorul deschis într-un loc 

răcoros cel puţin 12 ore.

Apa din rezervor nu este 

curată sau a stat în rezervor 

prea mult timp.

Curăţaţi rezervorul de apă şi umpleţi-l 

cu apă curată.

Indicatorul de alimentare este 

pornit dar umidificatorul nu 

funcţionează.

Bazinul conţine prea multă 

apă.

Scurgeţi apa din bazin. Strângeţi bine 

capacul rezervorului de apă.

Umidificatorul nu produce 

suficient abur.

Există depuneri de calcar pe 

generatorul de abur.

Detartraţi generatorul de abur.

-

roMână

85

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline