Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

95

Úvod

Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips AVENT! Ak 

chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips 

AVENT, zaregistrujte kúpený výrobok na www.philips.com/welcome. 

Spoločnosť Philips AVENT uvádza na trh praktické a spoľahlivé výrobky, 

ktoré poskytnú rodičom potrebnú istotu. Tento zvlhčovač vzduchu Philips 

AVENT pomáha zlepšiť kvalitu vzduchu v izbe Vášho dieťaťa tak, že zvyšuje 

vlhkosť vzduchu na požadovanú úroveň. Správna úroveň vlhkosti pomáha 

chrániť Vaše dieťa pred podráždením slizníc, vysušením a svrbením pokožky, 

popraskaním pier a bolesťami hrdla. Ak sliznice nie sú optimálne zvlhčené, 

nedokážu poskytnúť Vášmu dieťaťu úplnú ochranu pred všetkými druhmi 

baktérií. Tak sa zvyšuje pravdepodobnosť, že Vaše dieťa prechladne alebo 

dostane chrípku a zníži sa jeho odolnosť voči infekcii spôsobenej plesňami 

a baktériami. 

Pri používaní zvlhčovača nezabudnite dodržiavať bezpečnostné pokyny, 

ktoré sú uvedené v kapitole „Dôležité“, aby ste Vaše dieťa nevystavili 

žiadnemu riziku.
relatívna úroveň vlhkosti
Ľudia potrebujú určitú úroveň vlhkosti, aby sa cítili príjemne. Používanie 

zvlhčovača Vám pomôže udržiavať vlhkosť v interiéri na príjemnej úrovni. 

Odporúčaná úroveň vlhkosti je 40 až 60 %. Ak úroveň vlhkosti klesne pod 

30 % môže byť vzduch suchý, a preto sa cítite nepohodlne. Zvlhčovač 

Philips AVENT sa dodáva s teplomerom a vlhkomerom, čo Vám umožní v 

pravidelných intervaloch kontrolovať vlhkosť a teplotu. 

Množstvo vodnej pary vo vzduchu je zvyčajne nižšie, ako množstvo 

potrebné na nasýtenie vzduchu parou. Relatívna vlhkosť vyjadruje pomer 

medzi množstvom vodnej pary vo vzduchu a množstvom pary, ktorým by 

bol vzduch nasýtený.
Princíp činnosti zvlhčovača vzduchu
Zvlhčovač vzduchu používa ultrazvukový vysokofrekvenčný generátor 

pary, ktorý vytvorí malé kvapôčky vody. Ventilačný systém rozpráši tieto 

kvapôčky (hmlu) do suchého vzduchu, v ktorom sa voda odparí a zvýši jeho 

vlhkosť. Výhodou použitia ultrazvuku je, že zariadenie je extrémne tiché, 

nespôsobuje zmenu teploty v miestnosti, ani zahmlievanie okien, stien a 

nábytku.

Nádoba zvlhčovača vzduchu má objem asi 2 litre a za hodinu dokáže do 

vzduchu dodať až 400 ml vlhkosti v závislosti od aktuálnej vlhkosti a teploty 

v miestnosti.

Inhibítor je vyrobený z antibakteriálneho materiálu (ABS), ktorý brzdí rast 

baktérií v nádobe na vodu.

opis zariadenia (obr. 1)

a  Zvlhčovač vzduchu

1  Kryt nádoby 

2  Výstup pary

3  Rúčka

4  Nádoba na vodu

5  Časomiera

6  Bezpečnostný vypínač 

7  Kontrolné svetlo zapnutia 

sLovensky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline