Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Zvlhčovač vzduchu nepoužívajte na vlhkých miestach alebo v blízkosti 

vody. 

Zvlhčovač vzduchu nepoužívajte na miestach, kde úroveň vlhkosti 

prekračuje 50%. 

Zvlhčovač vzduchu nevystavujte extrémnemu teplu, chladu, ani 

priamemu slnečnému svetlu. 

Zvlhčovač vzduchu nepoužívajte v exteriéri. 

Zvlhčovač vzduchu je určený len na použitie v domácnosti. 

Zvlhčovač vzduchu počas prevádzky nikdy nenakláňajte, nehýbte s ním 

ani sa ho nepokúšajte vyprázdniť.

Po použití zvlhčovač vzduchu odpojte zo siete. 

Zvlhčovač vzduchu nikdy neprikrývajte uterákom alebo prikrývkou. 

Deklarovaná hodnota emisie hluku je 35 dB(A), čo predstavuje hladinu 

A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

elektromagnetické polia (eMF)

Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa 

elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v 

súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné 

podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Príprava na použitie

 1 

Keď používate zvlhčovač vzduchu prvýkrát, postavte ho spolu s

vlhkomerom/teplomerom v miestnosti, kde ho budete používať, a

zapnite ho až po pol hodine.

  

Zvlhčovač vzduchu položte na pevný, rovný a stabilný povrch.

Uistite sa, že miska na vodu je čistá a bez mechanických nečistôt.

Odporúčaná teplota miestnosti pre deti je 16 až 20°C s relatívnou 

vlhkosťou 40 až 60%.

  

Vlhkosť vzduchu kontrolujte dodaným vlhkomerom. Ak úroveň

vlhkosti klesne pod 40%, postupujte podľa pokynov v kapitole

„Použitie zariadenia“.

Použitie zariadenia

 1 

Uistite sa, že zvlhčovač vzduchu je odpojený zo siete a že jeho

vypínač je v polohe vypnuté (off).

  

Z nádoby na vodu zložte kryt.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

5

hr

sLovensky

97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline