Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

  

Pomocou rukoväte zodvihnite nádobu na vodu z podstavca priamo

nahor.

  

Nádobu na vodu otočte hore dnom. Uzáver nádoby otočte proti

smeru pohybu hodinových ručičiek, aby ste ho otvorili (1) a nádobu

naplňte pribl. 2 litrami vody (2).

Tip Používajte studenú prevarenú alebo destilovanú vodu. Uistite sa, že teplota 

vody neprekračuje 40°C.
Do nádoby na vodu nalievajte len vodu. Do nádoby nikdy nedávajte

žiadne prídavné látky, napr. inhalačné prostriedky alebo esenciálne oleje.

 5 

Uzáver vráťte späť na nádobu (1) a otočte ním v smere pohybu

hodinových ručičiek (2), aby ste nádobu na vodu riadne uzavreli.

 6 

Nádobu položte na podstavec a pozorne ju zarovnajte do pôvodnej

polohy na podstavci.

Nádoba na vodu je správne umiestnená, keď je časomiera v jednej línii s 

vypínačom.

Voda začne okamžite tiecť do misky na vodu.

 7 

Kryt vráťte späť na nádobu na vodu.

Krytom môžete otáčať, aby bol výstup pary v žiadanej polohe.

 8 

Sieťovú zástrčku pripojte do elektrickej zásuvky.

Nepoužívajte predlžovací kábel.

,

1

2

3

4

5

hr

4

5

hr

sLovensky

98

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline