Инструкция для PHILIPS FC6092/01, FC6094/01

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

116

  

 Pritisnite na obroček in izvlecite zgornji del palice ter jo tako 

prilagodite na želeno dolžino za udobnejše sesanje.  (Sl. 15)

 4 

 Palico snemite tako, da pritisnete na gumb za ločitev palice na zadnji 

strani sesalnika in jo izvlečete iz aparata. (Sl. 16)

Čiščenje

Pred čiščenjem napajalnega podstavka izklopite adapter iz omrežne 

vtičnice.
Sesalnika, adapterja ali napajalnega podstavka ne potapljajte v vodo.

 1 

 Napajalni podstavek in aparat očistite z vlažno krpo. 

komora za prah in filtri

Redno praznite komoro za prah in čistite oba filtra.

Za učinkovitejšo uporabo priporočamo čiščenje filtrov na 2 do 4 tedne.

Hitro čiščenje

Hitro čiščenje komore za prah:

 1 

 Odstranite snemljivi nastavek s pritiskom na gumb za sprostitev 

nastavka. (Sl. 17)

 2 

 Vsebino komore za prah izpraznite v smetnjak. (Sl. 18)

temeljito čiščenje

Temeljito čiščenje komore za prah in filtrirne enote:

 1 

 Aparat držite nad košem za smeti, pritisnite gumb za sprostitev 

komore za prah (1) in komoro za prah odstranite (2).  (Sl. 19)

 2 

 Izvlecite filtrirno enoto iz komore za prah. (Sl. 20)

  

 S stresanjem izpraznite komoro za prah.

 4 

 Če želite filter očistiti, obrnite zunanji filter v levo in ga odstranite z 

nosilca. (Sl. 21)

 5 

 Notranji filter odstranite z nosilca z nežnim obratom v levo. (Sl. 22)

sLovenšČina

116

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline