Инструкция для PHILIPS FC6092/01, FC6094/01

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Pre upotrebe

Pričvršćivanje postolja za punjenje na zid 

 1 

 Pričvrstite nosač za montažu na zid zavrtnjima koji su isporučeni uz 

uređaj. (Sl. 2)

 2 

 Pričvrstite postolje za punjenje na nosač za montažu na zid. (Sl. 3)

  

 Pričvrstite držač usisne četke i teleskopskog nastavka na nosač za 

montažu na zid (samo FC6094).

 4 

 Pričvrstite držač usisne četke i teleskopskog nastavka na zid 

zavrtnjima koji su isporučeni uz uređaj.

 5 

 Postolje za punjenje možete da stavite i na ravnu horizontalnu 

površinu.  (Sl. 4)

 6 

 Postavite četku na dodatak za usisavanje uskih površina i stavite ih 

na postolje za punjenje. (Sl. 5)

 7 

 Samo FC6094: umetnite teleskopski nastavak i usisnu četku za pod 

u držač (začućete ‘klik’). (Sl. 6)
Punjenje uređaja

Pre prve upotrebe uređaj punite najmanje 18 sati.

Kada indikator punjenja tokom rada počne da treperi, baterija je prazna i

treba da se napuni.

 1 

 Stavite mali utikač u postolje za punjenje, a adapter u zidnu utičnicu. 

(Sl. 7)

Lampica jedinice za punjenje će zasvetleti i tako pokazati da se 

aparat puni. (Sl. 8)

Napomena:Indikator punjenja će svetliti sve dok je aparat priključen na 

postolje za punjenje i dok je adapter uključen u zidnu utičnicu. 
Napomena:Indikator punjenja ne daje nikakve informacije o nivou 

napunjenosti ugrađenih baterija.

,

srPski

121

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline