Инструкция для PHILIPS FC6092/01, FC6094/01

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Забележка:Индикаторът за зареждане не дава никакви показания за 

нивото на зареждане на вградените батерии.

използване на уреда

 1 

 Преместете плъзгача за включване напред, за да включите 

уреда. (фиг. 9)

 2 

 Преместете плъзгача за включване назад, за да изключите уреда.  

(фиг. 10)

  

 Оставете адаптера в контакта и веднага след всяка употреба 

поставяйте прахосмукачката обратно върху зареждащата 

основа, дори батериите да са още почти напълно заредени.
Принадлежности 

инструменти

Този уред се предлага със следните инструменти:

1. накрайник с четка - за почистване на деликатни повърхности

2. тесен накрайник за почистване на труднодостъпни места

3. сгъваем тесен накрайник за почистване под ъгъл (само за

FC6092/6090)

 1 

 Вземете необходимия накрайник.

 2 

 Прикрепете инструмента към разглобяемия накрайник. (фиг. 11)

автомобилен кабел (само за FC6092)

С автомобилния кабел можете да включите прахосмукачката в

гнездото за запалката на колата си и да я използвате без

необходимост от презареждане.

 1 

 Включете малкия щепсел на автомобилния кабел в гнездото на 

уреда, а съединителят за автомобил - в гнездото за запалката на 

колата ви. (фиг. 12)

Автомобилният кабел не може да се използва за зареждане на

уреда.

 2 

 Изключете автомобилния кабел от уреда с натискане на бутона 

на малкия щепсел.

-

-

-

Български

17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline