Инструкция для PHILIPS FC6092/01, FC6094/01

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 4 

 Закрепете нов вътрешен филтър към държача. (фиг. 24)

 5 

 Закрепете отново външния филтър към държача. (фиг. 25)

Нови вътрешни филтри можете да получите от сервизните 

центрове на Philips. 

Опазване на околната среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте 

заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в 

официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По 

този начин вие помагате за опазването на околната среда.  

(фиг. 27)
изхвърляне на батерията

NiCd/NiMH батериите могат да бъдат опасни за околната среда и

могат да се пръснат, ако се изхвърлят при високи температури или в

огън.

Винаги изваждайте батерията, преди да предадете уреда в 

официален пункт за събиране. Изхвърляйте батериите в 

официален пункт за събиране на батерии. Ако имате проблеми 

при изваждане на батерията, можете да занесете уреда в 

сервизен център на Philips, където ще извадят батерията и ще я 

изхвърлят по начин, опазващ околната среда.

Изваждайте батерията само ако е напълно изтощена.
Извадете батерията по следния начин.

 1 

 Оставете уреда да работи, докато не спре, разхлабете и 

извадете винтовете и отворете прахосмукачката. (фиг. 28)

 2 

 Срежете един по един свързващите проводници и извадете 

батерията. (фиг. 29)
икономия на енергия

Ако по-продължително време няма да използвате уреда,

препоръчваме да извадите адаптера от контакта, за да пестите

енергия.

,

,

,

Български

21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline