Инструкция для PHILIPS FC6092/01, FC6094/01

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 2 

 Vyjměte filtr z prachové komory. (Obr. 20)

  

 Vyprázdněte prachovou komoru vyklepáním volnou rukou.

 4 

 Abyste vyčistili filtr, sejměte vnější filtr z držáku tak, že jím otočíte 

proti směru pohybu hodinových ruček. (Obr. 21)

 5 

 Vyjměte vnitřní filtr z držáku tak, že jím budete jemně otáčet proti 

směru pohybu hodinových ruček. (Obr. 22)

 6 

 Vnitřní a vnější filtr vyčistěte dodaným kartáčkem.  (Obr. 23)

Kartáčkem oprašte vnitřní filtr směrem z hora dolů podél příček filtru.

Pokud by to bylo nutné, můžete vnitřní i vnější filtr promýt ve 

studené nebo mírně vlažné vodě.

Vnitřní a vnější filtry nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí.

 7 

 Vnitřní filtr připojíte k držáku filtru otáčivým pohybem ve směru 

hodinových ruček. (Obr. 24)

 8 

 Vložte zpět do držáku filtru i vnější filtr a utáhněte jej otáčivým 

pohybem ve směru hodinových ruček. (Obr. 25)

 9 

 Vložte jednotku filtru zpět do prachové komory. (Obr. 26)

Nikdy nevkládejte filtr zpět do prachové komory dokud je vnější nebo

vnitřní filtr ještě stále vlhký.

 10 

 Abyste vyčistili odnímatelnou hubici, stiskněte tlačítko pro uvolnění 

hubice a sejměte odnímatelnou hubici z přístroje. (Obr. 17)

 11 

 Z odnímatelné hubice vytáhněte hubicovou redukci.

Hubicovou redukci i odnímatelnou hubici můžete mýt v teplé vodě 

s přídavkem vhodného kapalného mycího prostředku nebo v myčce 

nádobí.

Než vložíte hubicovou redukci i odnímatelnou hubici zpět do přístroje, 

přesvědčte se, že jsou suché.

 12 

 Připojte prachovou komoru zpět k tělu vysavače (zaklapne).

,

,

Čeština

28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline