Инструкция для PHILIPS FC6092/01, FC6094/01

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

výměna dílů

Vnitřní filtr vyměňte, pokud ho již nelze řádně vyčistit (ve většině 

případů ho lze použít asi padesátkrát).

 1 

 Vyjměte filtr z prachové komory. (Obr. 20)

 2 

 Vnější filtr sejměte z držáku filtru tak, že jím otáčíte proti směru 

pohybu hodinových ruček.  (Obr. 21)

  

 Vyjměte vnitřní filtr z držáku tak, že jím budete jemně otáčet proti 

směru pohybu hodinových ruček. (Obr. 22)

 4 

 Do držáku vložte nový vnitřní filtr. (Obr. 24)

 5 

 Vnější filtr vložte zpět do držáku. (Obr. 25)

Nové vnitřní filtry můžete zakoupit v servisních střediscích 

společnosti Philips. 

ochrana životního prostředí

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního 

odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Chráníte 

tím životní prostředí. (Obr. 27)
Likvidace akumulátorů

Akumulátory typu NiCd nebo typu NiMH mohou při svém rozpadu

poškodit životní prostředí. Nesmíte je též vystavit nadměrným teplotám

nebo ohni, kdy mohou způsobit škodu vybuchnutím.

Před odevzdáním přístroje na oficiálním sběrném místě z něj vždy 

vyjměte akumulátor. Akumulátor odevzdejte na oficiálním sběrném 

místě pro akumulátory. Nedaří-li se vám akumulátor vyjmout, 

můžete přístroj zanést do servisního střediska společnosti Philips, 

kde akumulátor vyjmou a zajistí jeho bezpečnou likvidaci.

Akumulátory vyjměte jen když jsou zcela vybité.
Akumulátory vyjměte následujícím postupem.

 1 

 Nechte přístroj běžet tak dlouho, dokud se sám nezastaví. Uvolněte 

a odstraňte šrouby a vysavač otevřete. (Obr. 28)

,

,

,

,

Čeština

29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline