Инструкция для PHILIPS FC6092/01, FC6094/01

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 4 

 Kruvige otsiku ja pikendustoru hoidja komplektisolevate kruvidega 

seinale.

 5 

 Laadimisaluse võite paigaldada ka tasasele ja horisontaalsele pinnale.  

(Jn 4)

 6 

 Lükake hariotsik piluotsikule ja asetage need laadimisalusele. (Jn 5)

 7 

 Ainult mudel FC6094 - sisestage teleskoobiline pikendustoru ja 

põrandaotsik otsiku ja pikendustoru hoidjasse, kuni kuulete 

klõpsatust. (Jn 6)
seadme laadimine

Enne esimest kasutamist laadige seadet vähemalt 18 tundi.

Kui laadimise märgutuli hakkab kasutamise ajal vilkuma, siis on aku

tühjenenud ja seda on vaja taaslaadida.

 1 

 Sisestage väike pistik laadimisalusesse ja lükake adapter 

seinakontakti. (Jn 7)

Laadimise märgutuli süttib ja näitab, et seadet laetakse. (Jn 8)

Märkus:Laadimise märgutuli põleb seni, kuni seade asub laadimisalusel ja 

adapter on seinakontaktis. 
Märkus:Laadimise märgutuli ei näita, missugune on tolmuimeja akude 

laetustase.

seadme kasutamine

 1 

 Lükake sisse/välja liuglüliti ettepoole, et seade sisse lülitada. (Jn 9)

 2 

 Lükake sisse/välja liuglüliti ettepoole, et seade sisse lülitada.  (Jn 10)

  

 Jätke adapter seinakontakti ja pange tolmuimeja alati pärast 

kasutamist kohe laadimisalusele tagasi, olgugi, et aku ei ole veel 

tühjaks saanud.
tarvikud 

tarvikud

Seade on komplekteeritud järgmiste tarvikutega:

,

eesti1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline