Инструкция для PHILIPS FC6092/01, FC6094/01

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 2 

 Izvadite vanjski filter s držača okrećući ga u smjeru suprotnom od 

kazaljke na satu.  (Sl. 21)

  

 Izvadite unutarnji filter iz držača pažljivo ga okrećući u smjeru 

suprotnom od kazaljke na satu. (Sl. 22)

 4 

 Pričvrstite novi unutarnji filter u držač. (Sl. 24)

 5 

 Ponovno pričvrstite vanjski filter u držač. (Sl. 25)

Nove unutarnje filtere možete nabaviti u servisnim centrima tvrtke 

Philips. 

Zaštita okoliša

Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim 

otpadom iz kućanstva nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na 

recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša. (Sl. 27)
odlaganje baterija

NiCd/NiMH baterije mogu biti opasne za okoliš i eksplodirati ako su

izložene visokim temperaturama ili vatri.

Uvijek izvadite baterije prije odlaganja aparata na službenom mjestu 

za sakupljanje otpada. Odložite baterije na službenom mjestu za 

odlaganje baterija. Ako imate problema prilikom vađenja baterija, 

možete odnijeti aparat u servisni centar tvrtke Philips, gdje će 

izvaditi baterije umjesto vas i odložiti ih na ekološki prihvatljiv 

način.

Baterije izvadite samo ako su potpuno prazne.
Izvadite baterije na sljedeći način.

 1 

 Pustite aparat da radi dok se ne zaustavi, olabavite i izvadite vijke te 

otvorite usisavač. (Sl. 28)

 2 

 Prerežite žice za spajanje jednu za drugom i izvadite baterije. (Sl. 29)

ušteda energije

Ako aparat ne namjeravate koristiti duže vrijeme, savjetujemo vam da

izvadite adapter iz zidne utičnice kako biste uštedjeli energiju.

,

,

,

Hrvatski

45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline