Инструкция для PHILIPS FC6092/01, FC6094/01

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

94

Protecţia mediului

Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul 

duratei de funcţionare, ci duceţi-l la un punct de colectare autorizat 

pentru reciclare. În acest fel, veţi ajuta la protejarea mediului 

înconjurător. (fig. 27)
scoaterea din uz a bateriei

Bateriile NiCd/NiMH pot fi dăunătoare mediului şi pot exploda dacă sunt

expuse la temperaturi înalte sau la foc deschis.

Îndepărtaţi întotdeauna bateria înainte de a preda aparatul la un 

punct de colectare oficial. Predaţi bateria la un punct de colectare 

oficial pentru baterii. Dacă întâmpinaţi dificultăţi la scoaterea 

bateriei, puteţi, de asemenea, duce aparatul la un centru de service 

Philips, unde va fi îndepărtată bateria şi va fi scoasă din uz într-un 

mod ecologic.

Scoateţi bateria doar când este complet descărcată.
Extrageţi bateria respectând indicaţiile din figură.

 1 

 Lăsaţi aparatul să funcţioneze până când se opreşte, desfaceţi şi 

îndepărtaţi şuruburile şi deschideţi aspiratorul. (fig. 28)

 2 

 Tăiaţi firele pe rând şi extrageţi bateria. (fig. 29)

Economisirea energiei

Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi aparatul pentru o perioadă mai mare de

timp, vă sugerăm să deconectaţi adaptorul de la reţeaua electrică, pentru

a economisi energie.

garanţie şi service

Pentru informaţii suplimentare sau în cazul apariţiei altor probleme, vă

rugăm să vizitaţi site-ul Philips

www.philips.com sau să contactaţi centrul

de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. (veţi găsi numărul de

telefon în broşura de garanţie internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există

un astfel de centru, contactaţi furnizorul dvs. Philips sau Departamentul

de Service din cadrul Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

,

,

roMână

94

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline