Инструкция для PHILIPS FC6842 Triathlon

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Triathlon

Read manual before use

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 171
  Triathlon Read manual before use
 • Страница 2 из 171
  2
 • Страница 3 из 171
  3 e b a c d
 • Страница 4 из 171
  4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 • Страница 5 из 171
  5 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
 • Страница 6 из 171
  6
 • Страница 7 из 171
  ENGLISH 8 POLSKI 18 ROMÂNĂ 28 РУССКИЙ 38 ČESKY 49 MAGYAR 58 SLOVENSKY 68 УКРАЇНСЬКІЙ 78 HRVATSKI 88 EESTI 97 LATVISKI 106 LIETUVIŠKAI 116 SLOVENŠČINA 125 БЪЛГАРСКИ 135 SRPSKI 146 TRIATHLON á«Hô©dG 166
 • Страница 8 из 171
  8 ENGLISH General Description Dry use A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mechanical suction power control Suction tubes Suction hose Micro Filter (specific types only) Cord winder button Motor on/off button Hose connector Motor unit Clamps Dustbag Container Storage facility for small nozzle and
 • Страница 9 из 171
  ENGLISH 9 ◗ before cleaning the appliance; before opening the container. Only vacuum dry materials and dust if the paper or cotton dustbag has been inserted into the appliance . ◗ Never vacuum ashes (from ashtrays and fireplaces) until they are completely cold. ◗ Never vacuum petrol, white spirit,
 • Страница 10 из 171
  10 ENGLISH Dry or wet vacuuming Prepare the vacuum cleaner for either dry vacuuming or wet vacuuming. B NB:The appliance is ready for wet use when you remove it from the box to start using it for the first time. Preparing for dry vacuuming Always remove the float unit and the diffuser and insert
 • Страница 11 из 171
  ENGLISH 11 9 Remove the micro filter (specific types only) (fig. 20). B Note that the micro filter will lose its electrostatic properties if exposed to excessive air humidity. Now the appliance is ready for vacuuming liquids. If you want to shampoo floors, follow the rest of the instructions below
 • Страница 12 из 171
  12 ◗ ◗ ◗ ENGLISH With the nozzle positioned lengthwise and the brush strip folded out, you can vacuum clean small hard floor areas.Turn the tube 90 degrees anticlockwise until the nozzle is positioned lengthwise with the brush strip still folded out of the nozzle housing (fig. 37). With the nozzle
 • Страница 13 из 171
  ENGLISH 13 Carpet shampooing tips: - Never shampoo floors which are not water-resistant. If you are in doubt, contact the supplier of the carpet. - Do not shampoo delicate fabrics and handwoven or non-colourfast carpets. - Test the colourfastness of your carpet by pouring some shampoo dissolved in
 • Страница 14 из 171
  14 ◗ ◗ ◗ ENGLISH Splashing is minimised thanks to the efficient spraying system and the high suction power of the appliance. This nozzle is very convenient for cleaning windows and flat surfaces. You can clean the windows with standard cleaning liquid or with a solution of water and methylated
 • Страница 15 из 171
  ENGLISH 15 Motor protection filter 1 The motor protection filter can also be removed for cleaning (fig. 63). 2 Rinse the motor protection filter under the tap (fig. 64). Do not forget to put the motor protection filter back into place. Double injection nozzle 1 Rinse the double injection nozzle
 • Страница 16 из 171
  16 ENGLISH Filter Motor protection filter Never use the appliance without the motor protection filter. ◗ Replace the motor protection filter when inserting the first of a new set of paper dustbags (fig. 63). Micro filter (specific types only) When vacuuming dry substances, the electrostatic micro
 • Страница 17 из 171
  ENGLISH 17 Accessories If you have any difficulties obtaining dustbags, filters or other accessories for this appliance, please contact the Philips Customer Care Centre in your country or consult the worldwide guarantee leaflet. Accessories, dustbags and filters are available from your dealer.
 • Страница 18 из 171
  18 POLSKI Opis ogólny Użycie odkurzacza na sucho A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mechaniczny regulator mocy ssania Rury ssące Wąż ssący Mikrofiltr (tylko dla niektórych modeli) Przycisk zwijania przewodu zasilania Przycisk on/off silnika Łącznik węża Część silnikowa Zaciski Worek na kurz Pojemnik
 • Страница 19 из 171
  POLSKI 19 ◗ ◗ Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka ściennego: jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przed czyszczeniem urządzenia, przed otwarciem pojemnika. Zasysaj suche materiały i kurz tylko wtedy, gdy do urządzenia został włożony papierowy lub bawełniany worek na kurz. ◗ Nigdy nie wciągaj do
 • Страница 20 из 171
  20 POLSKI Rura 1 Aby podłączyć rurę, wciśnij sprężynowy przycisk i włóż jej węższą końcówkę w końcówkę szerszą. Po prawidłowym wetknięciu rury w otwór, przycisk odskoczy (Rys. 3). 2 Aby odłączyć rurę, wciśnij sprężynowy przycisk i odciągnij od siebie końcówki. Nasadka 1 Możesz podłączyć końcówkę do
 • Страница 21 из 171
  POLSKI 21 1 Zawsze pamiętaj o wyjęciu przede wszystkim wtyczki z gniazdka ściennego. 2 Odłącz zaciski (Rys. 7). 3 Korzystając z rączki, unieś część silnikową z pojemnika (Rys. 8). 4 Wyjmij worek na kurz (patrz również: rozdział "Wymiana", punkt "Worki na kurz") (Rys. 17). 5 Korzystając z uchwytu,
 • Страница 22 из 171
  22 POLSKI - Schowany pasek szczotki do czyszczenia miękkich powierzchni podłóg (wykładzin dywanowych, dywanów i chodników) ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Nasadka Reach &Clean (tylko w niektórych modelach) Nasadka Reach & Clean może być użyta zarówno do dywanów, jak i do twardych podłóg. Nasadkę tę można ustawić w 4
 • Страница 23 из 171
  POLSKI 23 ◗ Odświeżanie Jeśli dywan (lub jego część) wymaga jedynie odświeżenia, nie ma potrzeby używania dużej ilości szamponu. Wystarczające okaże się prawdopodobnie dozowanie szamponu podczas pierwszego ruchu odkurzaczem w kierunku ku sobie. Następnie zwolnij włącznik szamponu i kilkakrotnie
 • Страница 24 из 171
  24 POLSKI 3 Aby skutecznie usunąć szampon, wykonuj zachodzące na siebie pociągnięcia i na zakończenie wykonaj jedno poprzeczne pociągniecie, jak pokazane jest to na rysunku (Rys. 47). Mycie szyb (tylko dla niektórych modeli) 1 Do uchwytu pistoletowego lub do końcówki rury ssącej dołącz myjkę do
 • Страница 25 из 171
  POLSKI 25 Sprawdź, czy część silnikowa nie ma kontaktu z wodą. Po użyciu urządzenia na mokro 1 Opróżnij, oczyść i osusz pojemnik. 2 Żeby osuszyć wnętrze rur i węża pozostaw urządzenie przez kilka minut włączone, aby zasysało suche powietrze. Bawełniany worek na kurz (tylko dla niektórych modeli)
 • Страница 26 из 171
  26 POLSKI Bawełniany worek na kurz (tylko dla niektórych modeli) Zamiast worków papierowych możesz używać bawełnianego worka na kurz (dołączanego do urządzenia w niektórych krajach).Worek bawełniany może być opróżniany i używany wielokrotnie. 1 Aby wyjąć worek bawełniany, postępuj według instrukcji
 • Страница 27 из 171
  POLSKI 27 Akcesoria Jeśli masz jakiekolwiek trudności z nabyciem worków na kurz, filtrów lub innych akcesoriów do odkurzacza, skontaktuj się z Punktem Obsługi Klienta firmy Philips w Polsce lub zajrzyj do ulotki gwarancyjnej. Akcesoria, filtry oraz worki na kurz można nabyć u sprzedawcy sprzętu.
 • Страница 28 из 171
  28 ROMÂNĂ Descriere generală Utilizare uscată A B C D E F G H I J K L M N O P Q Întrerupător mecanic al puterii de aspirare Tuburi Furtun Micro filtru (doar anumite modele) Rolă înfăşurare cablu Buton pornire/oprire motor Conector furtun Bloc motor Cleme Sac de praf Colector Compartiment depozitare
 • Страница 29 из 171
  ROMÂNĂ 29 ◗ ◗ ◗ Aspiraţi materiale uscate şi praf dacă sacul de hârtie sau textil a fost introdus în aparat. Nu aspiraţi niciodată scrum sau cenuşă până nu se răceşte. Nu aspiraţi niciodată benzină, spirt, motorină, ulei de parafină sau alte lichide inflamabile sau explozibile. ◗ Nu folosiţi
 • Страница 30 из 171
  30 ROMÂNĂ Aspirare uscată sau umedă Pregătiţi aspiratorul pentru aspirare uscată sau umedă. B NB: Aparatul este pregătit pentru utilizare umedă când îl scoateţi din ambalaj pentru prima oară. Pregătire pentru aspirare uscată Scoateţi flotorul şi difuzorul şi introduceţi micro filtrul (doar anumite
 • Страница 31 из 171
  ROMÂNĂ 31 8 Remontaţi blocul motor şi închideţi clemele (veţi auzi un clic) (fig. 15). 9 Scoateţi micro filtrul (doar anumite modele) (fig. 20). B Aveţi grijă că micro filtrul îşi pierde proprietăţile electrostatice dacă este expus excesiv umidităţii. Acum aparatul este gata pentru aspirarea
 • Страница 32 из 171
  32 ◗ ◗ ◗ ROMÂNĂ Cu duza poziţionată pe lungime şi cu perii în exterior, puteţi curăţa suprafeţe dure, mici. Răsuciţi tubul 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic până ce duza e poziţionată pe lungime cu perii scoşi din compartimentul acesteia (fig. 37). Cu duza poziţionată pe lăţime, dar cu
 • Страница 33 из 171
  ROMÂNĂ 33 - Nu şamponaţi ţesături delicate, lucrate de mână sau covoare în culori nerezistente la spălat. Testaţi rezistenţa culorilor covorului turnând puţin şampon dizolvat în apă pe o cârpă albă şi frecaţi o porţiune a covorului care nu se vede. Dacă nu rămân urme de vopsea pe cârpă, culorile
 • Страница 34 из 171
  34 ROMÂNĂ Şamponarea mobilierului Şamponarea tapiţeriei şi a tapetului 1 Montaţi duza pentru tapiţerie direct pe mâner (fig. 55). 2 Această duză este potrivită pentru şamponarea mobilierului, tapiţeriei, perdelelor, etc (fig. 56). Depozitare 1 Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză. 2
 • Страница 35 из 171
  ROMÂNĂ 35 3 Umpleţi colectorul cu apă călduţă. Pompaţi apa afară prin cele două furtunuri în chiuvetă sau toaletă.Astfel, veţi preveni înfundarea furtunurilor din cauza reziduurilor. Pompa de şamponare Pentru a prelungi durata de funcţionare a pompei de şamponare, ar trebui să o curăţaţi cu o
 • Страница 36 из 171
  36 ROMÂNĂ ◗ Indicatorul suportului micro filtrului trebuie să rămână alb. Dacă devine gri, este recomandat să înlocuiţi filtrul (fig. 72). Dacă aveţi probleme pulmonare sau alergie (la polen, praf, etc.), înlocuiţi micro filtrul mai des. Filtru de spumă Înlocuiţi filtrul de spumă dacă este
 • Страница 37 из 171
  ROMÂNĂ 37 Accesorii Dacă aveţi probleme în obţinerea sacilor de praf, filtrelor sau a altor accesorii pentru acest aparat, vă rugăm să contactaţi Departamentul Consumatori Philips din ţara dumneavoastră sau consultaţi garanţia internaţională. Accesorii, saci de praf şi filtre sunt disponibile la
 • Страница 38 из 171
  38 РУССКИЙ Общее описание Сухая очистка A B C D E F G H I J K L M N O P Q Механический регулятор силы всасывания Всасывающие трубки Всасывающий шланг Фильтр Micro (только для отдельных моделей) Кнопка сматывания шнура Кнопка вкл./выкл. электродвигателя Соединитель шланга Моторный блок Защелки
 • Страница 39 из 171
  РУССКИЙ 39 ◗ ◗ Всегда вынимайте сетевую вилку из розетки электросети: при неправильной работе пылесоса; перед очисткой пылесоса; перед тем как открыть емкость. Если в пылесос установлен бумажный или хлопчатобумажный мешок-пылесборник, вы можете производить уборку только сухого мусора и пыли. ◗
 • Страница 40 из 171
  40 РУССКИЙ Трубка 1 Для подсоединения трубки, нажмите на пружинную фиксирующую кнопку и вставьте узкую секцию в более широкую. При правильном присоединении трубки выскочит кнопка фиксатора (рис. 3). 2 Для отсоединения трубки, нажмите на пружинную фиксирующую кнопку и вытяните одну секцию из другой.
 • Страница 41 из 171
  РУССКИЙ 41 Для уборки жидких загрязнений, вставьте подвижный блок и диффузор. Для чистки моющим средством, вставьте подвижный блок, диффузор, емкость для шампуня (заполненную шампунем), двойную насадку подачи шампуня и ручку подачи шампуня. 1 Прежде всего, выньте сетевую вилку из розетки
 • Страница 42 из 171
  42 РУССКИЙ Сухая очистка Комбинированная насадка (только отдельные модели) Комбинированная насадка всасывает воздух по всей ширине, даже на боковых торцах. Вот почему ее применение особенно удобно при уборке плинтусов, мебели и порогов. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Комбинированную насадку можно использовать при
 • Страница 43 из 171
  РУССКИЙ 43 3 Совершайте каждый проход с небольшим перекрытием, чтобы полностью очистить всю поверхность. B Если после этого на очищенных участках все еще будут оставаться следы жидкости, повторно уберите их пылесосом без подачи шампуня. 4 После уборки полов моющим средством отпустите ручку подачи
 • Страница 44 из 171
  44 РУССКИЙ Очистка с шампунем твердых покрытий Адаптер тройного действия для твердых покрытий двойной насадки подачи шампуня состоит из трех привычных приспособлений: (рис. 44). 1: щетки (для удаления с пола налипших загрязнений) 2: губки (для нанесения, распределения и втирания шампуня) 3:
 • Страница 45 из 171
  РУССКИЙ 45 2 Нажмите на кнопку сматывания сетевого шнура. Сетевой шнур будет автоматически смотан внутри пылесоса (рис. 57). B ПРИМЕЧАНИЕ: Когда емкость для шампуня присоединена к пылесосу, сетевой шнур не будет полностью убран в пылесос при нажатии кнопки сматывания сетевого шнура. 3 Храните малую
 • Страница 46 из 171
  46 РУССКИЙ Насос подачи шампуня Для продления срока службы насоса подачи шампуня, его следует раз в год очищать смесью воды и уксуса. 1 Налейте в емкость для шампуня 1 литр уксуса и долейте теплой свежей воды. 2 Дайте пылесосу поработать в режиме чистки с шампунем, пока емкость для шампуня не
 • Страница 47 из 171
  РУССКИЙ 47 ◗ Обычно это совпадает по времени с заменой фильтра Micro при установке первого из нового набора бумажного мешка-пылесборника. ◗ Цвет индикатора загрязнения фильтра Micro должен оставаться белым. Если фильтр стал серым, мы советуем вам заменить его (рис. 72). Особенно желательно заменить
 • Страница 48 из 171
  48 РУССКИЙ Принадлежности Если вы столкнулись с трудностями при приобретении мешков-пылесборников, фильтров или других аксессуаров, обращайтесь в Центр по связям с потребителями в вашей стране или по номеру телефона, который вы найдете в гарантийном талоне. Насадки, мешки-пылесборники и фильтры
 • Страница 49 из 171
  ČESKY 49 Všeobecný popis Suché vysávání A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mechanická regulace sacího výkonu Sací trubky Sací hadice Mikrofiltr (pouze některé typy) Tlačítko navíječe kabelu Tlačítko spínače/vypínače motoru Hadicová spojka Motorová jednotka Spony Prachový sáček Zásobník Prostor pro
 • Страница 50 из 171
  50 ČESKY ◗ Pokud jsou do přístroje vloženy papírový nebo bavlněný prachový sáček, smíte vysávat pouze zcela suché materiály. ◗ Nikdy nevysávejte popel (z popelníků nebo z ohniště) dokud není naprosto chladný. ◗ Nikdy nevysávejte benzín, líh, olej nebo jiné hořlavé nebo výbušné kapaliny. ◗ Nikdy
 • Страница 51 из 171
  ČESKY 51 Suché nebo mokré vysávání Připravte vysavač buď pro suché nebo pro mokré vysávání. B Poznámka:Vysavač je připraven pro mokré vysávání, když ho jako nový vyjmete z obalu a začnete vysávat poprvé. Příprava k suchému vysávání Vždy vyjměte plovákovou jednotku a difuzér a vložte mikrofiltr
 • Страница 52 из 171
  52 ČESKY 7 Vložte difuzér (obr. 19). 8 Vraťte motorovou jednotku zpět na její místo a zajistěte ji uzavřením spon (uslyšíte zaklapnutí) (obr. 15). 9 Vyjměte mikrofiltr (pouze některá provedení) (obr. 20). B Pamatujte na to, že mikrofiltr ztratí své elektrostatické vlastnosti, pokud je vystaven
 • Страница 53 из 171
  ČESKY 53 ◗ ◗ ◗ S hubicí podélně a s vysunutým kartáčem můžete vysávat malé plochy tvrdých podlah. Otočte trubici o 90 stupňů proti směru pohybu hodinových ruček až bude hubice situovaná podélně a s vysunutým kartáčem (obr. 37). Hubicí orientovanou napříč a se zasunutým kartáčem můžete vysávat větší
 • Страница 54 из 171
  54 ČESKY Tipy pro šampónování koberců: - Nikdy nešampónujte podlahoviny, které nejsou odolné proti vodě. Pokud byste byli na pochybách, učiňte dotaz u dodavatele koberců. - Nešampónujte jemné výrobky a ručně tkané nebo nestálobarevné koberce. - Test na stálobarevnost koberců realizujte tak, že
 • Страница 55 из 171
  ČESKY 55 Šampónování nábytku Šampónování polštářování a čalounění. 1 Hubici na polštářování připojte přímo na rukojeť (obr. 55). 2 Tato hubice je velmi vhodná pro šampónování nábytku, čalounění, záclon apod (obr. 56). Uchovávání vysavače 1 Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 2
 • Страница 56 из 171
  56 ČESKY 3 Naplňte zásobník čistou vlažnou vodou.Vyčerpejte vodu dvěma šampónovými hadičkami do dřezu nebo do záchodu.To zabrání tomu, aby zbytky šampónu v hadičkách zaschly a případně je i ucpaly. Čerpadlo šampónu Abyste prodloužili život čerpadlu šampónu, měli byste ho jednou za rok pročistit
 • Страница 57 из 171
  ČESKY 57 ◗ Indikátor na mikrofitru má bílou barvu. Pokud se tato barva změní na nápadně šedou, doporučujeme filtr vyměnit (obr. 72). V případě, že trpíte různými druhy alergií (pyl, prach apod.) doporučujeme měnit tento filtr častěji. Pěnový filtr Tento filtr vyměňte v případě, že je poškozený nebo
 • Страница 58 из 171
  58 MAGYAR Általános ismertetés Száraz használat A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mechanikus szívóerő szabályzás Szívócsövek Szívó gégecső Mikrószűrő (csak egyes típusoknál) Hálózati csatlakozó kábel csévélő gomb Motor bekapcsoló/kikapcsoló gomb Gégecső csatlakozó Motoregység Kapcsok Porzsák
 • Страница 59 из 171
  MAGYAR 59 ◗ ◗ Mindig húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a fali konnektorból. ha a készülék nem megfelelően működik; a készülék tisztítása előtt; a tartály kinyitása előtt. Csak akkor szívjon fel száraz anyagokat és port, ha a készülékbe a papír vagy pamut porzsákot behelyezte. ◗ Soha ne szívjon
 • Страница 60 из 171
  60 MAGYAR 2 A szívócső levételéhez nyomja meg a rúgós gombot és húzza ki egymásból a csővégeket. Szívófej 1 A szívófejet csatlakoztathatja a szívócsőhöz (ábra 30). 2 Ha a szívófejet a kezével közel akarja használni (pl. lépcső, kárpit, falikárpit tisztításakor), a szívófejet közvetlenül
 • Страница 61 из 171
  MAGYAR 61 3 A fogantyúval emelje le a motoregységet a tartályról (ábra 8). 4 Vegye ki a porzsákot (lásd még a "Csere" c. fejezet "Porzsák" c. részét) (ábra 17). 5 A fogantyúval tegye be az úszóegységet (ábra 18). B Ne felejtse el, hogy az úszóegységet csak egyféle módon lehet a készülékbe helyezni.
 • Страница 62 из 171
  62 - MAGYAR Behúzott sörtékkel puha padlót porszívózhat (szőnyegek és rongyszőnyegek ). ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Reach & Clean szívófej (csak egyes típusoknál) A Reach & Clean szívófejet használhatja mind szőnyeg, mind kemény padló porszívózására.A szívófejet 4 különböző helyzetbe lehet állítani, így könnyen
 • Страница 63 из 171
  MAGYAR 63 ◗ Mély tisztítás A nagyon piszkos szőnyeg (vagy egy része) alapos tisztításához mozgassa a tisztítófejet néhányszor a tisztítandó felületen sampon használatával. ◗ Különösen alapos tisztítás (ábra 43). Különösen alapos tisztításhoz (erősen szennyezett területek, makacs foltok) kapcsolja
 • Страница 64 из 171
  64 MAGYAR 4 Kapcsolja be a samponszivattyút (ábra 50). 5 Szórjon tisztító folyadékot az ablakra úgy, hogy megnyomja a pisztoly fogantyú adagolóját (ábra 51). 6 Mossa le az ablakot (ábra 52). 7 Állítsa az ablakmosót szárító pozícióba (ábra 53). 8 Törölje az ablakot szárazra (ábra 54). ◗ ◗ ◗ A
 • Страница 65 из 171
  MAGYAR 65 Úszóegység és habszűrő 1 Öblítse ki az úszóegységet és a habszűrőt (ábra 60). ◗ ◗ B A habszűrő optimális élettartamának biztosításához vegye ki óvatosan az úszóegységből... (ábra 61). ...és a szűrőt külön tisztítsa le (ábra 62). Összenyomhatja a habszűrőtt, hogy kinyomja a felesleges
 • Страница 66 из 171
  66 MAGYAR 5 Zárja le a porzsákot úgy, hogy a zárókapcsot visszacsúsztatja a porzsák felső végére (ábra 71). 6 Tegye vissza a textil porzsákot a készülékbe. Kövesse a papír porzsákra vonatkozó útmutatásokat az "Előkészítés száraz porszívózáshoz" c. részben. Szűrő Motorvédő szűrő Sose használja a
 • Страница 67 из 171
  MAGYAR 67 Tartozékok Amennyiben bármilyen nehézsége adódik a porzsákok, szűrők vagy tartozékok beszerzésével, lépjen kapcsolatba az ön országában található Philips Vevőszolgállattal, vagy tanulmányozza az egész világon érvényes garancialevelet. Tartokzékokat, porzsákokat és szűrőket kereskedőjétől
 • Страница 68 из 171
  68 SLOVENSKY Opis zariadenia Vysávanie za sucha A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mechanické ovládanie výkonu vysávača Rúry vysávača Hadica vysávača Mikrofilter (len niektoré modely) Tlačidlo na navinutie kábla Vypínač motora Spojka na pripojenie hadice Pohonná jednotka Svorky Vrecko na prach
 • Страница 69 из 171
  SLOVENSKY 69 ◗ Nečistoty a prach vysávajte len ak je v zariadení riadne vložené papierové, alebo bavlnené vrecko na prach. ◗ Nevysávajte popol (z popolníka alebo krbu), kým celkom nevychladne. ◗ Nikdy nevysávajte benzín, rozpúšťadlá, naftu, petrolej ani iné horľavé a explozívne kvapaliny. ◗
 • Страница 70 из 171
  70 SLOVENSKY 2 Kvôli lepšej manipulácii (napr. pri vysávaní schodov, čalúnenia, tapiet) môžete hubicu pripojiť priamo na rúčku (obr. 4). Vysávanie prachu, alebo kvapaliny Vysavač pripravte buď na vysávanie prachu, alebo na vysávanie kvapaliny. B Poznámka: Keď zariadenie vyberiete z obalu, aby ste
 • Страница 71 из 171
  SLOVENSKY 71 5 Vložte plavák s filtrom na penu (obr. 18). B Všimnite si, že plavák môžete do zariadenia vložiť len určitým spôsobom. 6 Pohonnú jednotku obráťte hore nohami (obr. 9). 7 Vložte difuzér (obr. 19). 8 Nasaďte späť pohonnú jednotku a upevnite ju svorkami (budete počuť kliknutie) (obr.
 • Страница 72 из 171
  72 ◗ ◗ ◗ ◗ SLOVENSKY Na čistenie väčších plôch pevnej dlážky použite hubicu v polohe na šírku s vysunutou kefou. Rúru otočte tak, aby sa z odkladacieho priestoru hubice vysunula kefa a súčasne nastavte hubicu do polohy na šírku (obr. 36). Na čistenie menších plôch pevnej dlážky použite hubicu v
 • Страница 73 из 171
  SLOVENSKY 73 Dajte pozor, aby ste nenadávkovali priveľa šampónu, pretože by ste mohli poškodiť koberec. Tipy pri čistení koberca šampónom: - Šampónom nesmiete čistiť podlahy, ktoré by mohla poškodiť voda. Ak máte pochybnosti, kontaktujte predajcu koberca. - Šampónom nečistite jemné výrobky, ručne
 • Страница 74 из 171
  76 74 ◗ ◗ SLOVENSKY Táto hubica je zvlášť vhodná na čistenie okien a rovných povrchov. Okná môžete umývať bežne používanými čistiacimi prostriedkami, alebo vodným roztokom metanolu (1 diel metanolu na 9 dielov vody). Čistenie nábytku šampónom Čistenie čalúnenia a tapiet šampónom 1 Hubicu na
 • Страница 75 из 171
  SLOVENSKY 75 77 Hubica s dvojitým dávkovaním 1 Hubicu s dvojitým dávkovaním opláchnite pod tečúcou vodou (obr. 65). 2 Nástavec na čistenie pevnej podlahy môžete oddeliť a očistiť ho oddelene (obr. 66). 3 Nádobu vysávača naplňte čistou vlažnou vodou. Čerpajte ju cez obe hadice na dávkovanie šampónu
 • Страница 76 из 171
  76 SLOVENSKY Mikrofilter (len niektoré modely) Pri vysávaní čistí elektrostatický mikrofilter vyfukovaný vzduch od najjemnejších prachových častíc. Časom sa účinnosť čistenia znižuje. ◗ Obvykle postačuje mikrofilter vymeniť keď použijete prvé vrecko z novej sady vreciek na prach. ◗ Indikátor nosiča
 • Страница 77 из 171
  SLOVENSKY 77 Príslušenstvo Ak máte problém so zaobstaraním vreciek na prach, filtrov, alebo iného príslušenstva pre toto zariadenie, prosíme Vás, aby ste sa obrátili na Centrum starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo Vašej krajine alebo sa riadili celosvetovo platným záručným listom.
 • Страница 78 из 171
  78 УКРАЇНСЬКІЙ УКРАЇНСЬКІЙ Загальний опис Сухе використання A B C D E F G H I J K L M N O P Q Механічний регулятор потужності всмоктування Всмоктувальні трубки Всмоктувальний шланг Мікрофільтр (тільки в окремих моделях) Кнопка змотування шнура Кнопка вмикання / вимикання двигуна З'єднувач шнуру
 • Страница 79 из 171
  УКРАЇНСЬКІЙ 79 ◗ ◗ Завжди витягуйте штепсель із розетки: якщо пристрій не працює належним чином; перед чищенням пристрою; перед відкриттям контейнера. Пилососте тільки сухі матеріали та пил, якщо у пристрій вставлений паперовий чи бавовняний мішок. ◗ Ніколи не всмоктуйте попіл (із попільнички чи з
 • Страница 80 из 171
  80 УКРАЇНСЬКІЙ 2 Щоб від'єднати трубу, натисніть підпружинену кнопку та витягніть секції одна з іншої. Насадка 1 Ви можете встановити насадку на трубу (рис. 30). 2 Якщо ви бажаєте, щоб насадку була якомога ближче до руки (наприклад, щоб чистити сходинки, оббивку, гобелени), ви можете приєднати
 • Страница 81 из 171
  УКРАЇНСЬКІЙ 81 1 Завжди спершу витягуйте штепсель із стінної розетки. 2 Зніміть затискувачі (рис. 7). 3 Підніміть вузол двигуна з контейнера за рукоятку (рис. 8). 4 Зніміть пиловий мішок (див. також главу "Заміна", розділ "Пиловий мішок") (рис. 17). 5 Вставте поплавковий механізм за допомогою
 • Страница 82 из 171
  82 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ УКРАЇНСЬКІЙ Трансформовна насадка може застосовуватися для чищення твердих та м'яких підлог (рис. 33). Стрічка щітки висувається для чищення твердих підлог (дерево, кераміка, камінь та синтетика) Стрічка щітки ховається при чищенні м'яких підлог (килими) Насадка "Reach & Clean"
 • Страница 83 из 171
  УКРАЇНСЬКІЙ 83 ◗ Освіження Якщо килим (чи його частина) вимагає не стільки чищення, скільки освіження, не наносіть забагато шампуню. Можливо, достатньо нанести шампунь тільки при перших рухах до себе. Після цього відпустіть гачок та пересуньте насадку по місцю, яке ви чистите, декілька разів без
 • Страница 84 из 171
  84 УКРАЇНСЬКІЙ 2 Щоб висушити підлогу, повільно просувайте насадку назад. Переконайтеся, що тільки скребок торкається підлоги, і не наносіть шампунь (рис. 46). 3 Щоб ефективно видалити шампунь, робіть перехресні рухи та завершуйте поперечним рухом, як показано на малюнку (рис. 47). Чищення стекол
 • Страница 85 из 171
  УКРАЇНСЬКІЙ 85 Чищення та догляд Завжди вимикайте пристрій та витягуйте штепсель із розетки перед тим, як чистити пристрій. Усі частини пристрою, включаючи контейнер, можна чистити вологою ганчіркою та, якщо необхідно, деякою кількістю засобу для чищення. Переконайтеся, що вода не потрапила до
 • Страница 86 из 171
  86 УКРАЇНСЬКІЙ 2 Натисніть та тримайте червоний важіль, щоб відпустити передній картонний край пилового мішка (рис. 67). 3 Викиньте використаний пиловий мішок та встановіть новий (див. главу "Підготовка до використання", розділ "Підготовка до сухого чищення"). B Будь-ласка, зверніть увагу на те, що
 • Страница 87 из 171
  УКРАЇНСЬКІЙ 87 Гарантія та обслуговування Якщо вам потрібна інформація або якщо у вас виникли проблеми, зайдіть на сторінку Philips у мережі Інтернет - www.philips.com, або зв'яжіться з Центром підтримки клієнтів Philips у вашій країні (телефон - на гарантійному талоні). Якщо у вашій країні нема
 • Страница 88 из 171
  88 HRVATSKI Opis dijelova Suha uporaba A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mehanička kontrola snage usisavanja Cijevi za usisavanje Crijevo za usisavanje Micro filter (samo neki tipovi aparata) Dugme za pokretanje namatanja mrežnog kabela Uklj./Isklj. dugme Konektor crijeva za usisavanje Motorna
 • Страница 89 из 171
  HRVATSKI 89 ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Uvijek izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice. Ako aparat ne radi propisno: prije čišćenja aparata Prije otvaranja spremnika prljave vode Usisavajte samo suhe materijale i prašinu ukoliko je u aparatu platnena vrećica. Nikada ne usisavajte pepeo (iz pepeljara ili gorišta)
 • Страница 90 из 171
  90 HRVATSKI Suho ili mokro usisavanje. Pripremite aparat za ili suho ili mokro usisavanje. B Opaska: Apart je spreman za mokro usisavanje nakon vadjenja iz kutije prilkom prve uporabe. Priprema za suho usisavanje. Uvijek uklonite plivajuću jedinicu i crveni difuzor te umetnite mikro filter (samo
 • Страница 91 из 171
  HRVATSKI 91 9 Uklonite mikro filter (samo kod nekih tipova) (slika 20). B Ukoliko mikro filter ostane, izgubiti će svoja elektrostatska svojstva ako je izložen vlazi. Sada je aparat spremna za mokro usisavanje. Želite li šamponirati podove, slijedite daljnje instrukcije kako bi pripremili aparat za
 • Страница 92 из 171
  96 92 ◗ ◗ HRVATSKI S podnim nastavkom postavljenim po širini i s uvučenom četkom možete usisavati velike površine mekih podova. Zakrećite cijev za 90 stupnjeva u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu dok se ne postavi po širini i dok četka ne nestane u kućištu podnog nastavka (slika 38). S
 • Страница 93 из 171
  HRVATSKI 93 97 - Prije samog šamponiranja dobro usišite na suho cijelu površinu. Osigurajte dobro prozračivanje sobe kako bi se tepih što prije osušio. Prije ponovnog hodanja po tepihu on se mora dobro osušiti. Za površine koje su bile samo osvježene potrebno je 30 minuta za sušenje, površine koje
 • Страница 94 из 171
  94 HRVATSKI 2 Pritisnite dugme za namatanje kabela. Kabel će se automatski spremiti u unutrašnjost aparata (slika 57). B Opaska: Kada je spremište sredstva za čišćenje postavljeno na aparat, mrežni kabel neće u potpunosti nestati kad se pritisne dugme za namatanje kabela. 3 Pospremite male nastavke
 • Страница 95 из 171
  HRVATSKI 95 Zamjena vrećice Većica Papirnata vrećica (samo neki tipovi aparata) 1 Kako bi uklonili punu vrećicu odignite držač s vrećicom van iz aparata koristeći držač (slika 17). 2 Pritisnite i držite crveni osigurač kako bi oslobodili kartonski dio vrećice (slika 67). 3 Bacite korištenu vrećicu
 • Страница 96 из 171
  96 HRVATSKI Jamstvo i servis Ako Vam treba neka informacija ili imate problem, molimo Vas da posjetite Philips-ovu Web stranicu na www.philips.com, ili nazovite Philips Customer Care centar u Vašoj zemlji (telefonski broj možete naći u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u Vašoj zemlji nema takvog
 • Страница 97 из 171
  102 EESTI Põhiosad Kuiv kasutus A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mehhaaniline imemisvõimsuse kontroll Imemistorud Imemisvoolik Mikrofilter (ainult erimudelitel) Juhtmekerimisnupp Mootori sisse-/väljalülitusnupp Vooliku ühendaja Mootor Klambrid Tolmukott Mahuti Hoidik väikese otsiku ja kerge
 • Страница 98 из 171
  98 EESTI ◗ ◗ Ärge kunagi imege tuhka (tuhatoosist ja koldest), kui see ei ole maha jahtunud. Ärge kunagi imege bensiini, piiritust, gaasiõli, petrooleumi või muid kergesti süttivaid või plahvatusohtlikke vedelikke. ◗ Ärge kasutage seadet ruumis, kus on plahvatusohtlikku auru (bensiin, vedelikud,
 • Страница 99 из 171
  EESTI Ettevalmistamine kuivaks imemiseks Eemaldage alati ujuk ja difuuser ning sisestage mikrofilter (ainult erimudelitel) ja paber- või riidest tolmukott, enne kui asute kuivalt imema. 1 Kõigepealt eemaldage alati toitejuhe seina pistikupesast. 2 Võtke lahti shampoonivoolik seda päripäeva (1)
 • Страница 100 из 171
  100 EESTI 11 Lisage üks mõõteklaas pesemisvahendit täis nõusse (joon 22). 12 Ühendage shampooninõu seadmele (joon 23). 13 Ühendage lühike shampoonivoolik tomuimeja ühendajale, nii et sisestate shampoonivooliku ühendajasse (1) ja keerate seda vastupäeva (2) (joon 24). 14 Ühendage pikk
 • Страница 101 из 171
  EESTI 101 Praootsik Kasutage praootsikut kitsaste nurkade ja raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Väike otsik Väike otsik on treppide, pehme mööbli, kardinate jms puhastamiseks. B Vajaduse korral eemaldage otsikult käega ebemed ja seejärel imege need tolmuimejasse. Põranda pesemine
 • Страница 102 из 171
  102 EESTI 30 minutit, kuid põhjalikult pestud kohad vajavad ligi 2 tundi kuivamiseks. Muidugi sõltub kuivamiskestus sellest, kui palju shampooni on kasutatud, missugune temperatuur, niiskus ja ventilatsioon on ruumis. Läbipaistvad otsikud, n.o. shampooni kahekordse koguse prits- ja polsterotsik
 • Страница 103 из 171
  EESTI 103 B NB! Kui seadmel on shampooninõu, siis kerimisnupule vajutades ei kerita juhet seadmesse täielikult. 3 Pange väike otsik hoidkusse, nagu näidatud joonisel (joon 58). 4 Toru võib panna hoiuasendisse, kui panna klamber toele seadme taga (joon 59). B Märkus: Seadme juhusliku vigastamise
 • Страница 104 из 171
  104 EESTI Vahetamine Tolmukott aberist tolmukott (ainult erimudelitel) 1 (Täis) tolmukoti eemaldamiseks tõstke käepidemetest kinni hoides hoidik koos tolmukotiga seadmest välja (joon 17). 2 Vajutage ja hoidke punast nuppu, et vabastadatolmukoti pappliistu esiosa (joon 67). 3 Visake kasutatud
 • Страница 105 из 171
  EESTI 105 Keskkonnakaitse Taastöötluse lihtsustamiseks on seadme plastosad kodeeritud. Pakkekast on valmistatud sekundaartoormest ning seda saab täielikult taastöödelda. Garantii ja teenindus Kui Te vajate informatsiooni või on Teil probleemid tekkinud, külastage Philips Web lehekülge
 • Страница 106 из 171
  106 LATVISKI Vispārīgs apraksts Sausā uzkopšana A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mehānisks sūkšanas jaudas regulators Sūkšanas caurules Sūkšanas šļūtene Mikrofiltrs (tikai atsevišķiem modeļiem) Elektrovada uztīšanas slēdzis Motora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis Izjaucams šļūtenes savienojums
 • Страница 107 из 171
  LATVISKI 107 ◗ pirms ierīces tīrīšanas; pirms tvertnes atvēršanas. Sausus materiālus un putekļus uzsūciet tikai tad, kad ierīcē ir ievietots papīra vai audekla putekļu maisiņš. ◗ Nekādā gadījumā neuzsūciet pelnus (no pelnu traukiem un kamīniem), kamēr tie nav pilnīgi atdzisuši. ◗ Nekādā gadījumā
 • Страница 108 из 171
  108 LATVISKI 2 Lai uzgalis atrastos tuvāk rokām (piemēram, tīrot kāpnes, aizkarus vai gobelēnus), uzgali var pievienot tieši rokturim (zīm. 4). Sausā vai mitrā uzkopšana ar putekļu sūcēju Sagatavojiet putekļu sūcēju sausajai vai mitrajai uzkopšanai. B Ievērojiet: izņemot ierīci no iesaiņojuma, lai
 • Страница 109 из 171
  LATVISKI 109 6 Apgrieziet motora nodalījumu ar augšpusi uz leju (zīm. 9). 7 Ievietojiet izkliedētāju (zīm. 19). 8 Uzlieciet motora nodalījumu ierīcei un sakļaujiet skavas (atskan klikšķis) (zīm. 15). 9 Izņemiet mikrofiltru (tikai atsevišķiem modeļiem) (zīm. 20). B Ņemiet vērā, ka mikrofiltrs zaudē
 • Страница 110 из 171
  110 LATVISKI ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Lai noregulētu uzgali atbilstoši tīrāmās grīdas veidam un laukumam, uzlieciet kāju uz vienas no norādītajām uzgaļa vietām un pēc tam grieziet cauruli, līdz uzgalis atrodas vajadzīgajā stāvoklī (zīm. 35). Ar horizontāli uzstādītu uzgali un izbīdītu suku varat tīrīt plašus
 • Страница 111 из 171
  LATVISKI 111 Ļaujiet šampūnam vairākas minūtes iedarboties uz laukumu. Uzmanieties, lai nelietotu pārāk daudz šampūna, jo varat sabojāt paklāju. Padomi paklāju mazgāšanai ar šampūnu: - Nekādā gadījumā nemazgājiet ar šampūnu grīdas, kuras nav ūdensdrošas. Šaubu gadījumā sazinieties ar paklāju
 • Страница 112 из 171
  112 LATVISKI ◗ ◗ Uzgalis ir ļoti ērts logu un plakanu virsmu tīrīšanai. Logus var tīrīt ar parasto tīrīšanas šķidrumu vai ūdens un metilspirta šķīdumu (viena metilspirta daļa uz deviņām ūdens daļām). Mēbeļu mazgāšana ar šampūnu Mīksto mēbeļu un gobelēnu mazgāšana ar šampūnu 1 Pievienojiet mīksto
 • Страница 113 из 171
  LATVISKI 113 3 Piepildiet tvertni ar tīru, remdenu ūdeni. Caur abām šampūna šļūtenēm izsūknējiet ūdeni izlietnē vai klozetā.Tādējādi šampūna nosēdumi nesacietē šļūtenēs un tās neaizsērē. Šampūna sūknis Lai pagarinātu šampūna sūkņa darbmūžu, vienreiz gadā tas jātīra ar ūdens un etiķa maisījumu. 1
 • Страница 114 из 171
  114 LATVISKI ◗ Parasti pietiek, ja nomaināt mikrofiltru, kad ievietojat pirmo maisiņu no jauna papīra putekļu maisiņu komplekta. ◗ Mikrofiltra turētāja rādītājam jāpaliek baltam. Ja filtrs ir kļuvis ievērojami pelēks, iesakām nomainīt filtru (zīm. 72). Mikrofiltru ieteicams nomainīt biežāk, īpaši,
 • Страница 115 из 171
  LATVISKI 115 Piederumi Ja rodas problēmas ar šīs ierīces putekļu maisiņu, filtru vai citu piederumu iegādi, lūdzu, sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī vai meklējiet tā tālruņa numuru pasaules garantijas bukletā. Piederumus, putekļu maisiņus un filtrus iespējams iegādāties no preču
 • Страница 116 из 171
  116 LIETUVIŠKAI Bendras aprašymas Sausas siurbimas A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mechaninis siurbimo galios reguliatorius Siurbimo vamzdžiai Siurbimo žarna Mikro filtras (tik tam tikriems modeliams) Laido susukimo mygtukas Variklio įjungimo/išjungimo mygtukas Žarnos jungtis Variklio įtaisas
 • Страница 117 из 171
  LIETUVIŠKAI 117 ◗ Jei aparate yra įstatytas popierinis ar medvilninis dulkių maišelis, siurbkite tik sausus daiktus ir dulkes. ◗ Niekada nesiurbkite pelenų (iš peleninės ar židinio), kol jie nėra visiškai atvėsę. ◗ Niekada nesiurbkite benzino, spirito, degalų, parafino ar kitų lengvai užsidegančių
 • Страница 118 из 171
  118 LIETUVIŠKAI Sausas arba šlapias siurbimas Dulkių siurblio paruošimas bet kuriam, sausam ar šlapiam, siurbimui. B Įsidėmėkite: aparatas yra paruoštas šlapiam valymui, kai jūs jį išimate iš dėžės naudoti pirmą kartą. Pasiruošimas sausam siurbimui Prieš siurbdami sausus paviršius, visada nuimkite
 • Страница 119 из 171
  LIETUVIŠKAI 119 8 Įstatykite variklio įtaisą į vietą ir užspauskite gnybtus (išgirsite spragtelėjimą) (pieš. 15). 9 Išimkite mikro filtrą (tik tam tikruose modeliuose) (pieš. 20). B Įsidėmėkite, kad mikro filtras nuo drėgmės netenka savo elektrostatinių savybių. Dabar aparatas yra paruoštas skysčių
 • Страница 120 из 171
  126 120 LIETUVIŠKAI ◗ ◗ Kai antgalis nustatytas į plotį, o šepetys neištrauktas, galite siurbti didelius minkštų grindų plotus.Vėl sukite antgalį 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę, kol antgalis bus nustatytas į plotį, o šepetys pradings antgalio angoje (pieš. 38). Kai antgalis nustatytas į
 • Страница 121 из 171
  LIETUVIŠKAI 121 127 - Įsitikinkite, kad kambarys plovimo metu ir po plovimo yra gerai vėdinamas, kad geriau ir greičiau džiūtų. Prieš vėl pradėdami vaikščioti per kilimą, leiskite jam gerai išdžiūti: ką tik išvalytiems plotams įprastai reikia 30 minučių išdžiūti, tuo tarpu giluminiu būdu išvalytoms
 • Страница 122 из 171
  122 LIETUVIŠKAI Saugojimas 1 Išjunkite aparatą ir ištraukite laidą iš elektros lizdo. 2 Paspauskite laido suvyniojimo mygtuką. Laidas automatiškai susisuks aparato viduje (pieš. 57). B Įsidėmėkite: kai šampūno rezervuaras yra pritvirtintas prie aparato, paspaudus laido suvyniojimo mygtuką, laidas
 • Страница 123 из 171
  LIETUVIŠKAI 123 2 Leiskite aparatui veikti plovimo režimu, kol ištuštės šampūno rezervuaras. Supilkite acto skiedinį į kibirėlį. 3 Pakartokite šią procedūrą su litru švaraus vandens, kad išskalautumėte acto likučius. Keitimas Dulkių maišelis Popierinis dulkių maišelis (tik tam tikriems modeliams) 1
 • Страница 124 из 171
  124 LIETUVIŠKAI Paraloninis filtras Paraloninį filtrą keiskite, jei jis yra pažeistas arba labai purvinas. Laidas Jei yra pažeistas šio aparato laidas, jį turi pakeisti Philips arba autorizuotame Philips aptarnavimo centre, kad išvengtumėte pavojingų situacijų. Aplinka Siurbilio plastikinės dalys
 • Страница 125 из 171
  132 SLOVENŠČINA 125 Splošen opis Suha uporaba A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mehanski regulator sesalne moči Sesalni cevi Gibljiva sesalna cev Mikrofilter (le določeni modeli) Gumb za navijanje kabla Gumb za vklop/izklop motorja Priklop za gibljivo cev Motorna enota Sponi Vrečka za prah Posoda
 • Страница 126 из 171
  126 SLOVENŠČINA ◗ ◗ ◗ pred čiščenjem aparata; preden odprete posodo. Če je v aparat vstavljena papirnata vrečka za prah, sesajte le suhe snovi in prah. Nikoli ne sesajte pepela (iz pepelnikov in kamina), dokler se popolnoma ne ohladi. Nikoli ne sesajte bencina, belega špirita, kurilnega olja,
 • Страница 127 из 171
  SLOVENŠČINA 127 Suho ali mokro sesanje Pripravite sesalnik za suho ali mokro sesanje. B Opomba: Ko vzamete aparat prvič iz embalaže, je ta pripravljen za mokro uporabo. Priprava za suho sesanje Preden začnete sesati suhe snovi, vedno odstranite krožno mrežo in razpršilec ter vstavite mikrofilter
 • Страница 128 из 171
  128 SLOVENŠČINA 9 Odstranite mikrofilter (le določeni modeli) (sl. 20). B Vedite, da bo mikrofilter izgubil svoj elektrostatični naboj, če bo izpostavljen preveliki zračni vlagi. Sedaj je aparat pripravljen za sesanje tekočin. Če želite šamponirati tla, sledite ostalim napotkom spodaj, da
 • Страница 129 из 171
  SLOVENŠČINA 129 ◗ ◗ majhne trde talne površine. Zavrtite cev za 90 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se nastavek ne postavi vzdolžno, s krtačnim trakom zunaj ohišja nastavka (sl. 37). Z nastavkom, postavljenim pravokotno na cev in s krtačnim trakom navznoter, lahko sesate večje,
 • Страница 130 из 171
  130 SLOVENŠČINA ◗ Globinsko čiščenje Za temeljito čiščenje zelo umazane preproge (ali njenega dela), premikajte nastavek večkrat preko čiščene površine in pri tem nanašajte šampon. ◗ Zelo temeljito čiščenje (sl. 43). Za zelo temeljito čiščenje (zelo umazane površine, trdovratni madeži), izklopite
 • Страница 131 из 171
  SLOVENŠČINA 131 4 Vklopite črpalko za šamponiranje (sl. 50). 5 Stisnite sprožilec pištole in poškropite čistilno tekočino po oknu (sl. 51). 6 Operite okno (sl. 52). 7 Postavite nastavek za čiščenje oken v položaj za sušenje (sl. 53). 8 Obrišite okno, da bo suho (sl. 54). ◗ ◗ ◗ Brizganje je
 • Страница 132 из 171
  132 SLOVENŠČINA ◗ ◗ B Da zagotovite optimalno življenjsko dobo penastega filtra, ga pazljivo snemite s krožne mreže ... (sl. 61). ... in ga operite ločeno (sl. 62). Filter lahko stisnete, da odstranite odvečno vodo. Nikar ga ne ožemajte! Zaščitni filter za motor 2 Tudi zaščitni filter za motor
 • Страница 133 из 171
  SLOVENŠČINA 133 6 Vstavite bombažno vrečko nazaj v aparat. Sledite napotkom za vstavljanje papirnate vrečke za prah v poglavju "Priprava za suho sesanje". Filter Zaščitni filter za motor Nikoli ne uporabljajte aparata brez zaščitnega filtra za motor. ◗ Zaščitni filter za motor zamenjajte vsakič, ko
 • Страница 134 из 171
  134 SLOVENŠČINA Pribor Če imate z dobavo vrečk, filtrov ali ostalega pribora težave, se obrnite na Philipsovo servisno organizacijo v vaši državi ali pa poglejte v garancijski list. Za naročilo poglejte na spletno stran www.ntt.si. Pribor, nastavki, vrečke za prah in filtri so na voljo pri servisni
 • Страница 135 из 171
  142 БЪЛГАРСКИ 135 Общо описание Сухо чистене A B C D E F G H I J K L M N O P Q Механичен регулатор на мощността на всмукване Тръби за всмукване Маркуч за всмукване Микрофилтър (само за определени модели) Бутон за навиване на кабела Бутон включване/изключване на мотора Съединител за маркуча Блок на
 • Страница 136 из 171
  136 БЪЛГАРСКИ ◗ ◗ ◗ преди почистване на уреда; преди отваряне на контейнера. Ако в уреда е поставена хартиена торбичка, почиствайте само сухи материали и прах. Никога не всмуквайте пепел (от пепелници и камини), докато не е изстинала напълно. Никога не всмуквайте бензин, спирт, нафта, парафин и
 • Страница 137 из 171
  БЪЛГАРСКИ 137 Накрайник 1 Можете да свържете накрайника към тръбата (фиг. 30). 2 Ако искате накрайникът да е по-близо до ръката ви (напр. при почистване на стълби, тапицерия, гоблени), може да свържете накрайника директно към дръжката (фиг. 4). Сухо или мокро всмукване Подгответе прахосмукачката
 • Страница 138 из 171
  138 БЪЛГАРСКИ 3 Повдигнете блока на мотора от контейнера, като използвате дръжката (фиг. 8). 4 Извадете торбичката за прах (вж. също глава "Замяна", раздел "Торбички за прах") (фиг. 17). 5 Вкарайте плаващото устройство, като използвате дръжката (фиг. 18). B Отбележете, че плаващото устройство може
 • Страница 139 из 171
  БЪЛГАРСКИ 139 - Четка за почистване на меки подове (килими и мокети). ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Накрайник Reach & Clean (само за определени модели) Накрайникът Reach & Clean може да се използва както за килими, така и за твърди подове. Накрайникът може да се постави в 4 различни положения, което ви позволява
 • Страница 140 из 171
  140 БЪЛГАРСКИ Почистване на килими с шампоан: три техники В зависимост от степента на замърсяване, можете да използвате (и комбинирате!) следните три техники за чистене на килим с шампоан. ◗ Освежаване Ако килимът (или част от него) просто изисква освежаване, не е необходимо да нанасяте много
 • Страница 141 из 171
  БЪЛГАРСКИ 141 1 За ефективно изстъргване, просто правете движения назад-напред, както правите с обикновена прахосмукачка. Обикновено е достатъчно да нанасяте шампоан само докато движите накрайника напред (фиг. 45). 2 За да изсушите пода, просто движете накрайника назад бавно. Внимавайте до пода да
 • Страница 142 из 171
  БЪЛГАРСКИ 149 142 Почистване и поддръжка Преди почистване на уреда, винаги го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта. Всички части на уреда, включително контейнерът, могат да се почистват с влажна кърпа и, ако е необходимо, малко миялен препарат. Внимавайте в блока на мотора да не попада
 • Страница 143 из 171
  150 БЪЛГАРСКИ 143 Смяна Торбичка за прах Хартиена торбичка за прах (само за определени модели) 1 За да извадите (пълна) торбичка за прах, повдигнете държача с торбичката за прах от уреда, като използвате дръжките им (фиг. 17). 2 Натиснете и задръжте червения лост, за да освободите картонената
 • Страница 144 из 171
  144 БЪЛГАРСКИ Захранващ кабел Ако захранващият кабел на уреда е повреден, трябва да се смени само от Philips или упълномощен от Philips сервизен център, за да се избегнат опасни ситуации. Опазване на околната среда За по-лесно рециклиране, пластмасите, използвани за този уред, имат определени
 • Страница 145 из 171
  БЪЛГАРСКИ 145 Принадлежности Ако срещате затруднения при снабдяването с торбички за прах, филтри или други принадлежности за този уред, се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна или погледнете за справка листовката с гаранция за цял свят. Принадлежности, торбички
 • Страница 146 из 171
  146 SRPSKI 153 Opšti izgled Suvo usisavanje A Mehanički regulator snage usisavanja B Cevi za usisavanje C Crevo za usisavanje D Mikro filter (samo odredjeni tipovi) E Taster za namotavanje kabla F Motor uklj/isklj taster G Priključak za crevo H Jedinica motora I Spone J Kesa usisivača K Posuda L
 • Страница 147 из 171
  SRPSKI 147 ◗ Ukoliko se u uredjaju nalazi papirna ili pamučna kesa za usisavanje, usisavajte isključivo suve materijale i prašinu. ◗ Nikada ne usisavajte pepeo (iz pepeljara i kamina) sve dok se potpuno ne ohladi. ◗ Nikada ne usisavajte benzin, beli špirit, petrolej, parafinsko ulje i druge
 • Страница 148 из 171
  148 SRPSKI Suvo usisavanje ili usisavanje tečnosti Pripremite usisivač za suvo usisavanje, ili za usisavanje tečnosti. B Pažnja: Uredjaj je spreman za usisavanje tečnosti čim ga izvadite iz kutije radi prve upotrebe. Pre suvog usisavanja Pre usisavanja suvih supstancija, uvek uklonite plutajuću
 • Страница 149 из 171
  SRPSKI 149 9 Uklonite mikro filter (samo odredjani tipovi) (sl. 20). B Imajte na umu da će mikro filter izgubiti svoja elektrostatička svojstva ukoliko ga izložite preterano vlažnom vazduhu. Uredjaj je sada spreman za usisavanje tečnosti. Ukoliko želite da čistite podove šamponom, sledite preostala
 • Страница 150 из 171
  150 SRPSKI ◗ ◗ Kada je mlaznica postavljena po širini a četke uvučene, možete čistiti velike površine mekih podova. Ponovo okrenite mlaznicu 90 stepeni ulevo da biste je postavili po širini, a četke uvukli u kućište mlaznice (sl. 38). Kada je mlaznica postavljena po dužini a četke uvučene, možete
 • Страница 151 из 171
  SRPSKI 151 - Ispitajte postojanost boja na vašem tepihu tako što ćete na belu tkaninu sipati nešto razredjenog šampona, i utrljati šampon u obično nevidljiv deo tepiha. Ukoliko na tkanini nema tragova boje, boje vašeg tepiha su verovatno postojane. Ukoliko na tkanini ostanu tragovi boje, tepih ne
 • Страница 152 из 171
  152 SRPSKI Pranje nameštaja Pranje tapacirunga i tapiserija 1 Mlaznicu za tapacirung priključite direktno na ručicu (sl. 55). 2 Ova mlaznica je naročito pogodna za pranje nameštaja, tapiserija, zavesa, itd (sl. 56). Odlaganje 1 Isključite uredjaj i isključite utikač iz utičnice. 2 Pritisnite taster
 • Страница 153 из 171
  SRPSKI 153 Mlaznica sa dvostrukim ubrizgavanjem 4 Mlaznicu sa dvostrukim ubrizgavanjem isperite pod slavinom (sl. 65). 5 Adapter za tvrde podove možete ukloniti i čistiti odvojeno (sl. 66). 6 Napunite posudu svežom mlakom vodom. Kroz dva creva za šampon vodu ispumpajte u sudoperu ili slivnik. Ovo
 • Страница 154 из 171
  154 SRPSKI Mikro filter (samo odredjeni tipovi) Pri usisavanju suvih supstancija, elektrostatični mikro filter čisti izduvni vazduh tako što uklanja sićušne čestice prašine.Vremenom se efektivnost filtera smanjiti. ◗ Obično je dovoljno da zamenite mikro filter kada ubacujete prvu iz novog kompleta
 • Страница 155 из 171
  SRPSKI 155 Dodaci Ukoliko imate problema sa nabavkom kesa, filtera, ili drugih dodataka za uredjaj, molimo vas da kontaktirate Philips-ovo predstavništvo u vašoj zemlji, ili konsultujete medjunarodni garantni list. Dodatke, kese za usisivač i filtere, možete nabaviti kod vašeg ovlašćenog prodavca.
 • Страница 156 из 171
  156 á«Hô©dG äÉ≤ë∏ŸG øFÉHõdÉH ájÉæ©∏d ¢ùÑ«∏«a õcôà ∫É°üJ’G AÉLôdG ,RÉ¡÷G Gò¡d iôNCG äÉ≤ë∏e …CG h äGÎ∏«ØdG hCG QÉѨdG ¢SÉ«cCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ áHƒ©°U â¡LGh GPG .»ŸÉ©dG ¿Éª°†dG Öq«àc á©LGôe hCG ∑ó∏H ‘ .‹ÉàdG ∫hó÷G ‘ ôaƒàŸG áeóÿG ºbQ hCG í«ë°üdG RGô£dG ôcP AÉLôdG .∂jód »∏ÙG ´RƒŸG …ód äGÎ∏«ØdG h QÉѨdG
 • Страница 157 из 171
  á«Hô©dG 157 (§≤a áæ«©e äGRGôW) Î∏«a hôµjÉe Qhôe ™e h .GóL IÒ¨°üdG QÉѨdG äÉÄjõL ádGRG ∫ÓN øe êôîà°ùŸG AGƒ¡dG á«≤æàH »JÉà°Shεd’G Î∏«a hôµjÉŸG Ωƒ≤j ,áaÉ÷G OGƒŸG §Ø°T óæY .¢VÉØîfG ‘ Î∏«ØdG á«dÉ©a íÑ°üJ âbƒdG .IójóL á«bQh QÉÑZ ¢SÉ«cCG áYƒª› ∫hCG ∫ÉNOG óæY Î∏«ahôµjÉŸG ∫GóÑà°SG »Øµj IOÉY æ .(72 º°SQ)
 • Страница 158 из 171
  158 á«Hô©dG ƒÑeÉ°ûdG áî°†e .áæ°ùdG ‘ Iôe ¢†«HC’G πÿG h AÉŸG øe èjõà ɡث¶æJ Öéj ƒÑeÉ°ûdG áî°†e ôªY ádÉW’ .ÅaGódG AÉŸG ¬bƒa »Ñµ°SG h ƒÑeÉ°ûdG ¿GõN πNGO ¢†«HC’G πÿG øe GóMGh GÎd »Ñµ°SG 1 .AÉYh ‘ πÿG ¥ƒë°ùe ™ªéH »eƒb .ƒÑeÉ°ûdG ¿GõN ÆôØj ¿CG ¤G ƒÑeÉ°ûdG ™°VƒH πª©j RÉ¡÷G »YO 2 .πÿG ÉjÉ≤H ∞«¶æàd AÉŸG øe
 • Страница 159 из 171
  á«Hô©dG 159 áfÉ«°üdG h ∞«¶æàdG .RÉ¡÷G ∞«¶æJ πÑb §FÉ◊G ¢ùHÉb øe AÉHô¡µdG ¢ùÑ≤e »YõfG h ÉehO RÉ¡÷G 𫨰ûJ »ØbhCG .∞¶æŸG ¿ƒHÉ°üdG ¢†©H ôeC’G Ωõd ¿G h á∏∏Ñe ¢Tɪb á©£b ᣰSGƒH AÉYƒdG É¡«a Éà RÉ¡÷G ™£b πc ∞«¶æJ øµÁ !∑ôÙG IóMh πNGO AÉŸG πNój ’ ¿CÉH …ócCÉJ AÉŸG ᣰSGƒH §Ø°ûdG ó©H . ¿GõÿG »ØØL h »Ø¶f h
 • Страница 160 из 171
  160 á«Hô©dG ∫ÓN ƒÑeÉ°ûdG ≥«Ñ£J »Øµj ,IOÉY .á«FÉHô¡c á°ùæµe ΩGóîà°SG óæY IOÉY Ú∏©ØJ ɪµc ∞∏ÿG ¤G h ΩÉeC’G ¤G äÉcôëH »eƒb ,∫É©ØdG ∑ôØ∏d 1 .(45 º°SQ) ΩÉeC’G ¤G ΩƒWôÿG áëàa ∂jô– .(46 º°SQ) ƒÑeÉ°ûdG »eóîà°ùJ ’ h ¢VQC’G ¢ùeÓJ áë°ùªŸG ¿CÉH …ócCÉJ .A§ÑH AGQƒdG ¤G ΩƒWôÿG áëàa ∂«MÎH »eƒb ,¢VQC’G ∞«Øéàd 2
 • Страница 161 из 171
  á«Hô©dG 161 .(41 º°SQ) π°UGƒàH πª©j ∑ôÙG »YO .áî°†ŸG 𫨰ûJ »ØbhCG h ƒÑeÉ°ûdG 𫨰ûJ ìÉàØe ôjôëàH »eƒb ,ƒÑeÉ°ûdG á«∏ªY ó©H 4 . h §Ø°ûdG ΩƒWôN øe »∏NGódG Aõ÷G ∞«Øéàd âbƒdG ¢†©Ñd ±É÷G AGƒ¡dG §Ø°ûj RÉ¡÷G »YO h ¢VQC’G ≈∏Y øe ΩƒWôÿG áëàa »©aQG 5 .(42 º°SQ)Ö«HÉfC’G .RÉ¡÷G 𫨰ûJ »ØbhCG 6 Ö«dÉ°SCG çÓK
 • Страница 162 из 171
  162 á«Hô©dG ±É÷G §Ø°ûdG (§≤a ´GƒfC’G ¢†©Ñd) πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG ΩƒWôÿG áëàa h äÉ«°VQC’G ±GôWCG óæY §Ø°û∏d áÑ°SÉæe »¡a ⁄òd .ÉgÉjGhR øe É°†jCG §Ø°ûJ h πeɵdG É¡°VôY áMÉ°ùe ≈∏Y πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG ΩƒWôÿG áëàa πª©J .äÉÑà©dG h äÉ°ThôØŸG ≈∏Y .(33 º°SQ) áªYÉf hCG áÑ∏°U äÉ«°VQCG ≈∏Y §Ø°û∏d πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG ΩƒWôÿG
 • Страница 163 из 171
  á«Hô©dG 163 .(7 º°SQ) §bÓŸG »µa 2 .(8 º°SQ)¢†Ñ≤ŸG ᣰSGƒH AÉYƒdG øe ∑ôÙG IóMh »©aQG 3 .(17 º°SQ) ('QÉѨdG ¢SÉ«cCÉ' Iô≤a ,'∫GóÑà°S’É' π°üa É°†jCG »©LGQ) QÉѨdG ¢ù«c »YõfG 4 .(18 º°SQ) ¢†Ñ≤ŸG ᣰSGƒH Ωƒ©dG IóMh »∏NOCG 5 .§≤a IóMGh á≤jô£H ’G É¡Ñ«côJ øµÁ ’ Ωƒ©dG IóMh ¿CG »¶M’ C .(9 º°SQ) Ö≤Y ≈∏Y É°SCGQ
 • Страница 164 из 171
  164 á«Hô©dG ¤G Iô°TÉÑe ΩƒWôÿG áëàa π°Uh ∂fɵeÉH ,)áé°ùfCG hCG äÉ°ThôØe hCG êGQOCG ∞«¶æàd …CG) ∂æe áÑjôb ΩƒWôÿG áëàa ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G äOQCG GPG 2 .(4 º°SQ)RÉ¡÷G ¢†Ñ≤e AÉŸG ΩGóîà°SÉH h ±É÷G §Ø°ûdG .πFGƒ°ùdG §Ø°T hCG ±É÷G §Ø°û∏d á«FÉHô¡µdG á°ù浟G …ô°†M .¤hC’G Iôª∏d ¬eGóîà°S’ áÑ∏©dG øe ¬àdGRG óæY AÉŸG ™e
 • Страница 165 из 171
  á«Hô©dG 165 hCG π°Uh óæY ∂dòc RÉ¡÷G h ÚàaÉL ∑Gój ¿ƒµJ ¿CÉH …ócCÉJ .ΩGóîà°SÓd Gô°VÉM RÉ¡÷G íÑ°üj ¿G ¿G ¤G §FÉ◊G ¢ùHÉb ‘ ¢ùÑ≤ŸG …ôª¨J ’ æ .RÉ¡÷G π°üa .ÉehO §FÉ◊G ¢ùHÉb øe »FÉHô¡µdG ¢ùÑ≤ŸG »YõfG æ ,ó«L πµ°ûH RÉ¡÷G πª©j ⁄ GPG ,RÉ¡÷G ∞«¶æJ πÑb .AÉYƒdG íàa πÑb .RÉ¡÷G ¤G »æ£≤dG hCG »bQƒdG QÉѨdG ¢ù«c
 • Страница 166 из 171
  166 á«Hô©dG ΩÉY ∞°Uh ±ÉL ∫ɪ©à°SG §Ø°ûdG Iƒ≤H ºµëàdG ìÉàØe §Ø°ûdG Ö«HÉfCG §Ø°ûdG ΩƒWôN (§≤a áæ«©e äGRGôW) Î∏«a hôµjÉe »FÉHô¡µdG ∂∏°ùdG ∞d ìÉàØe ∑ôÙG ±É≤jG/ 𫨰ûJ ìÉàØe ܃ÑfC’G π°Uh IGOCG ∑ôÙG IóMh §bÓe QÉѨdG ¢ù«c AÉYh ´ó°üdG áëàa h IÒ¨°üdG ΩƒWôÿG áëàØd øjõîJ áØ«Xh »FÉHô¡µdG ∂∏°ùdG ܃ÑfC’G πeÉM
 • Страница 167 из 171
  167
 • Страница 168 из 171
  168 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
 • Страница 169 из 171
 • Страница 170 из 171
  u www.philips.com 4222 003 30561
 • Страница 171 из 171