Инструкция для PHILIPS FC8348, FC8344

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

59

Важлива інформація

Уважно прочитайте ці інструкції перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте їх для 

подальшого використання.

Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана у 

табличці характеристик, із напругою у мережі.

Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур або сам пристрій пошкоджено.

Якщо шнур живлення пристрою пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно 

замінити, звернувшись до компанії Philips або фахівців із належною кваліфікацією.

Зберігайте пристрій подалі від дітей.

Не використовуйте пристрій для всмоктування води чи іншої рідини. Ніколи не 

використовуйте для всмоктування вогненебезпечних речовин, а також попелу, поки він не 

охолоне.

Не спрямовуйте шланг в очі чи у вуха, не беріть його до рота, коли пилосос увімкнений і 

шланг приєднаний до нього.

Якщо пилосос використовується для всмоктування дрібного пилу, пори мішка для пилу 

можуть забитися, що ускладнить проходження через нього повітря. Як наслідок, індикатор 

заповнення мішка вказуватиме, що мішок треба замінити. Навіть якщо мішок ще не 

заповнений до кінця, його необхідно замінити.

Ніколи не використовуйте порохотяг зі знятим фільтром захисту двигуна, адже це може 

призвести до поломки двигуна або зменшення терміну роботи порохотяга.

Використовуйте лише двошарові паперові мішки для пилу або багаторазовий мішок для 

пилу, що додається.

Рівень шуму: Lc= 82 дБ [A]
Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). 

Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов 

правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику.

Підготовка до використання

шланг

 1 

 Щоб під’єднати шланг, вставте його в пристрій і поверніть за годинниковою 

стрілкою (Мал. 1).

Щоб від’єднати шланг, поверніть його проти годинникової стрілки і витягніть із пристрою.

Трубки

 1 

 З’єднайте трубки між собою і під’єднайте до ручки, вставляючи вужчий кінець у 

ширший і трохи повертаючи. Трубка з фіксатором повинна бути знизу (Мал. 2).

Приладдя під’єднується аналогічним чином.

Від’єднуйте приладдя і трубки, витягуючи їх і трохи повертаючи.

комбінована насадка 

Комбіновану насадку можна використовувати як для чищення килимів (зі складеною щіткою), 

так і для твердих поверхонь (із висунутою щіткою):

 1 

 Посуньте ногою перекидний перемикач у верхній частині комбінованої насадки так, 

щоб щітка для чищення твердих поверхонь вийшла з корпусу насадки.  (Мал. 3)

  

 Посуньте кулісний перемикач в інший бік, щоб сховати щітку в корпусі.  (Мал. 4)

Щілинна насадка

Щілинну насадку можна використовувати для прибирання важкодоступних місць.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

українська

4222.003.3079.2.indd   59

15-08-2006   08:15:16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
  FC8348, FC8347, FC8344 4222.003.3079.2.indd 1 15-08-2006 08:14:50
 • Страница 2 из 73
   4222.003.3079.2.indd 2 15-08-2006 08:14:51
 • Страница 3 из 73
   1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4222.003.3079.2.indd 3 2 18 19 20 15-08-2006 08:15:00
 • Страница 4 из 73
   4222.003.3079.2.indd 4 15-08-2006 08:15:01
 • Страница 5 из 73
  English 6 Български 9 Čeština 13 Eesti 16 Hrvatski 19 Magyar 22 Қазақша 25 Lietuviškai 29 Latviešu 32 Polski 35 Română 39 Русский 42 Slovensky 46 Slovenščina 50 Srpski 53 ภาษาไทย 56 Українська 59 64 FC8348, FC8347, FC8344 67 4222.003.3079.2.indd 5 15-08-2006 08:15:02
 • Страница 6 из 73
   English Important Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference. - Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. - Do not use the appliance if the plug, the cord or
 • Страница 7 из 73
  English Using the appliance Vacuum cleaning 1 Pull the cord out of the appliance and put the mains plug in the wall socket. 2 Switch the appliance on by pushing the on/off button on top of the appliance with your foot. - You can carry the vacuum cleaner by the handle on top of the
 • Страница 8 из 73
   English 2 Remove the filter holder by pulling it upwards at an angle (Fig. 14). 3 Replace the filter and put the filter holder back into the appliance (Fig. 15). 4 Put the dustbag back into the appliance (Fig. 12). Exhaust Filter Replace the Exhaust Filter every 6 months. 1 Remove the grille at
 • Страница 9 из 73
  Български Важно Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще. - Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа. - Не използвайте
 • Страница 10 из 73
  10 Български Накрайник за ъгли Тесният накрайник може да се използва за почистване на труднодостъпни места. - За да използвате тесния накрайник, извадете го от отделението за прибиране отзад на прахосмукачката (фиг. 5). Използване на уреда Чистене с прахосмукачката 1 Изтеглете захранващия кабел от
 • Страница 11 из 73
  Български 11 Подмяна на филтрите Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да сменяте филтрите. Филтър за защита на електромотора Сменяйте предпазния филтър на двигателя, когато слагате първата от нов комплект торбички. 1 Отворете капака и извадете торбичката за прах (фиг. 11). 2 Извадете държача
 • Страница 12 из 73
  12 Български Отстраняване на неизправности 1 Недостатъчна сила на засмукване - Проверете дали е необходимо да се смени торбичката. - Проверете дали е необходимо да се сменят филтрите. - Проверете дали е затворен плъзгачът върху дръжката. - Проверете дали електронният регулатор на силата на
 • Страница 13 из 73
  Čeština 13 Důležité Před použitím přístroje si přečtěte pečlivě tento návod a uschovejte ho pro případné pozdější nahlédnutí. - Dříve než přístroj připojíte do sítě zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti. - Pokud byste zjistili závadu na zástrčce,
 • Страница 14 из 73
  14 Čeština Nástavec pro štěrbiny Nástavec pro štěrbiny můžete použít k čištění těžko přístupných míst. - Chcete-li použít nástavec pro štěrbiny, vytáhněte jej z úložného prostoru na zadní straně vysavače (Obr. 5). Použití přístroje Vysávání 1 Z vysavače vytáhněte síťový kabel a zástrčku zasuňte do
 • Страница 15 из 73
  Čeština 15 Ochranný filtr motoru Ochranný filtr motoru vyměňte při vkládání prvního prachového sáčku nového balení. 1 Otevřete víko a vyjměte prachový sáček (Obr. 11). 2 Vyjměte držák filtru šikmým vysunutím směrem nahoru (Obr. 14). 3 Vyměňte filtr a držák filtru vložte zpět do přístroje (Obr. 15).
 • Страница 16 из 73
  16 Eesti Tähelepanu! Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles edaspidiseks. - Enne seadme ühendamist kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku vooluvõrgu pingele. - Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitejuhe või seade on vigastatud. - Kui
 • Страница 17 из 73
  Eesti 17 Seadme kasutamine Tolmu imemine 1 Tõmmake toitejuhe seadmest välja ning lükake pistik pistikupessa. 2 Lülitage seade sisse, vajutades jalaga seadme peal olevale sisse/välja nupule. - Tolmuimejat on võimalik kanda seadme peal olevast käepidemest (Jn 6). Imemisvõimsuse reguleerimine
 • Страница 18 из 73
  18 Eesti 4 Pange tolmukott seadmesse tagasi (Jn 12). Väljuva õhu filter Vahetage väljuva õhu filtrit iga 6 kuu tagant. 1 Eemaldage seadme taga olev raam (Jn 16). 2 Eemaldage filtrihoidik (Jn 17). 3 Eemaldage vana filter ja pange hoidikusse uus (Jn 18). 4 Pange filtrihoidik seadmesse tagasi nii, et
 • Страница 19 из 73
  Hrvatski 19 Važno Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i spremite ih za buduće potrebe. - Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže. - Nemojte koristiti aparat ako su utikač, kabel ili sam aparat oštećeni. -
 • Страница 20 из 73
  20 Hrvatski Korištenje aparata Usisavanje 1 Izvucite kabel iz aparata i priključite utikač u zidnu utičnicu. 2 Uključite aparat stopalom gurajući gumb za uključivanje/isključivanje na vrhu aparata. - Usisavač možete nositi držeći ga za ručku na vrhu (Sl. 6). Podešavanje usisne snage Snagu
 • Страница 21 из 73
  Hrvatski 21 4 Vratite vrećicu za prašinu u aparat (Sl. 12). Ispušni filter Zamijenite ispušni filter svakih 6 mjeseci. 1 Odvojite rešetku sa stražnje strane aparata (Sl. 16). 2 Izvadite držač filtera (Sl. 17). 3 Izvadite stari filter i stavite novi u držač (Sl. 18). 4 Vratite držač filtera u aparat
 • Страница 22 из 73
  22 Magyar Fontos! A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra. - A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel. - Ne használja a készüléket,
 • Страница 23 из 73
  Magyar 23 A készülék használata Porszívózás 1 Húzza ki a kábelt a készülékből, és dugja be a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorba. 2 Kapcsolja be a készüléket a készülék tetején lévő be-/kikapcsoló gomb lábbal történő megnyomásával. - A porszívó tetején lévő fogantyú segítségével
 • Страница 24 из 73
  24 Magyar 2 Vegye ki a szűrőtartót felfelé húzva (ábra 14). 3 Cserélje ki a szűrőt és tegye vissza a szűrőtartót a készülékbe (ábra 15). 4 Tegye vissza a porzsákot a készülékbe (ábra 12). Kimenő-levegő szűrő Cserélje ki 6 havonta a kimenő-levegő szűrőjét. 1 A készülék hátulján lévő szűrőrácsot
 • Страница 25 из 73
  Қазақша 25 Маңызды Құралды қолданар алдында, осы нұсқауды ықыласпен оқып шығыңыз, әрі болашақта қолдануға сақтап қойыңыз. - Құралды қосар алдында, құралда көрсетілген вольтаж, жергілікті қамтамасыз етілетін волтажбен сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз. - Құралдың тоқ сымы, шанышқысы, немесе
 • Страница 26 из 73
  26 Қазақша Жарықшақты аспап кішкене қондырғы Ойысты аспаппен сіз қол жетпейтін жерлерді тазаласаңыз болады. - Ойысты аспапты қолдану үшін, оны сақтап қойылатын жерінен шаң сорғыштың артқы жағынан тартып суырып алыңыз (Cурет 5). Құралды қолдану Шаң сорғышпен тазалау 1 Тоқ сымын құралдан тартып
 • Страница 27 из 73
  Қазақша 27 Фильтірді алмастыру Фильтірді алмастырар алдында міндетті түрде құралды тоқтан суырыңыз. Мотор Қорғауыш Фильтр Мотор Қорғаныс Фильтірін жаңа шаң дорбалар топтамасының бірінші шаң дорбасын салғанда алмастырып отырыңыз. 1 Қақпағын ашып, шаң дорбасын алыңыз (Cурет 11). 2 Фильтір ұстағышын
 • Страница 28 из 73
  28 Қазақша Ақаулықтарды табу 1 Сору қуаты әлсіз - Шаң дорбасын алмастыру керек екеніндігін тексеріңіз. - Фильтірді алмастыру керектігін тексеріңіз. - Қол сабындағы сырғыма жабық екендігін тексеріңіз. - Электрондық сору қуаты түймесі максималды ұстанымда тұрғанын тексеріңіз (тек ерекше түрлері
 • Страница 29 из 73
  Lietuviškai 29 Svarbu Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje. - Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio tinklo įtampą. - Nenaudokite prietaiso, jei jo kištukas,
 • Страница 30 из 73
  30 Lietuviškai Prietaiso naudojimas Siurbimas 1 Ištraukite laidą iš prietaiso ir įkiškite kištuką į sieninį el. lizdą. 2 Įjunkite prietaisą, koja paspausdami jo viršuje esantį jungiklį. - Dulkių siurblį galite nešti už rankenos, esančios prietaiso viršuje (Pav. 6). Siurbimo galios reguliavimas
 • Страница 31 из 73
  Lietuviškai 31 4 Dulkių maišelį įstatykite atgal į prietaisą (Pav. 12). Išmetimo filtras Išmetimo filtrą keiskite kas 6 mėnesius. 1 Nuimkite groteles, esančias prietaiso galinėje pusėje (Pav. 16). 2 Nuimkite filtro laikiklį (Pav. 17). 3 Išimkite seną filtrą ir įstatykite naują filtrą į
 • Страница 32 из 73
  32 Latviešu Svarīgi Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk. - Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā. -
 • Страница 33 из 73
  Latviešu 33 Ierīces lietošana Putekļusūcēja lietošana 1 Izvelciet elektrības vadu no ierīces un iespraudiet elektrības vada kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā. 2 Ieslēdziet ierīci, ar kāju piespiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kas atrodas ierīces virspusē. - Putekļu sūcēju var pārnēsāt aiz
 • Страница 34 из 73
  34 Latviešu 2 Izņemiet filtra turētāju, slīpi pavelkot to uz augšu (Zīm. 14). 3 Nomainiet filtru un ielieciet filtra turētāju atpakaļ ierīcē (Zīm. 15). 4 Ievietojiet putekļu maisiņu atpakaļ ierīcē (Zīm. 12). Izplūdes gaisa filtrs Nomainiet izplūdes gaisa filtru ik pēc sešiem mēnešiem. 1 Noņemiet
 • Страница 35 из 73
  Polski 35 Ważne Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości. - Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej. - Nie używaj
 • Страница 36 из 73
  36 - Polski Aby użyć szczelinówki, wyciągnij ją z pojemnika, znajdującego się w tylnej części odkurzacza (rys. 5). Zasady używania Odkurzanie 1 Wyciągnij przewód sieciowy z odkurzacza i włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. 2 Włącz urządzenie, wciskając stopą wyłącznik znajdujący się na górnej
 • Страница 37 из 73
  Polski 37 Filtr ochronny silnika Wymieniaj filtr ochronny silnika za każdym razem, gdy zakładasz pierwszy worek z nowego zestawu worków na kurz. 1 Otwórz pokrywę i wyjmij worek na kurz (rys. 11). 2 Wyjmij uchwyt filtra, pociągając go ku górze pod kątem (rys. 14). 3 Wymień filtr i włóż uchwyt filtra
 • Страница 38 из 73
  38 Polski Rozwiązywanie problemów 1 Niewystarczająca moc ssania - Sprawdź, czy nie zachodzi potrzeba wymiany worka na kurz. - Sprawdź, czy nie zachodzi potrzeba wymiany filtrów. - Sprawdź, czy przełącznik na rurze jest zamknięty. - Sprawdź, czy elektroniczny regulator mocy zasysania jest ustawiony
 • Страница 39 из 73
  Română 39 Important Citiţi aceste instrucţiuni de utilizare cu atenţie înainte de a folosi aparatul şi păstraţi-le pentru consultare ulterioară. - Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale. - Nu folosiţi aparatul dacă
 • Страница 40 из 73
  40 Română Utilizarea aparatului Aspirarea 1 Trageţi cablul din aparat şi introduceţi ştecherul în priză. 2 Porniţi aparatul, apăsând cu piciorul butonul Pornit/Oprit din partea de sus a aparatului. - Puteţi transporta aspiratorul ţinându-l de mânerul aflat în partea superioară a
 • Страница 41 из 73
  Română 41 3 Înlocuiţi filtrul şi puneţi suportul acestuia înapoi în aparat (fig. 15). 4 Puneţi sacul de praf înapoi în aparat (fig. 12). Filtrul de evacuare Înlocuiţi filtrul de evacuare la fiecare şase luni. 1 Scoateţi grila din partea posterioară a aparatului (fig. 16). 2 Scoateţi suportul
 • Страница 42 из 73
  42 Русский Внимание До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. - Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной
 • Страница 43 из 73
  Русский 43 2 Нажмите на кулисный переключатель, чтобы убрать узкую щетку в корпус комбинированной насадки.  (Рис. 4) Щелевая насадка Щелевая насадка позволяет легко убирать в труднодоступных местах. - Чтобы использовать щелевую насадку, выньте ее из приспособления для хранения насадок,
 • Страница 44 из 73
  44 Русский 1 Снимите фиксатор, сдвинув его в сторону от мешка для пыли (Рис. 13). 2 Вытряхните содержимое в мусорное ведро. 3 Закройте мешок для пыли, сдвинув назад фиксатор на нижней кромке мешка для назад. Замена фильтров Перед заменой фильтров всегда отключайте пылесос от электросети. Фильтр
 • Страница 45 из 73
  Русский 45 Поиск и устранение неисправностей 1 Недостаточная сила всасывания - Проверьте, не требует ли замены мешок для пыли. - Проверьте, не требуют ли замены фильтры. - Проверьте, установлен ли ползунковый переключатель, расположенный на ручке, в положение “закрыто”. - Проверьте, установлен ли
 • Страница 46 из 73
  46 Slovensky Dôležité Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny na použitie a uschovajte ich pre referenciu do budúcnosti. - Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na zariadení a napätie v sieti je rovnaké. - Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka,
 • Страница 47 из 73
  Slovensky 47 Štrbinový nástavec Štrbinový nástavec sa používa na čistenie ťažko dostupných miest. - Pred použitím vyberte nástavec z odkladacieho priestoru na zadnej strane vysávača (Obr. 5). Použitie zariadenia Vysávanie 1 Z vysávača vytiahnite zvinutý kábel a zapojte ho do siete. 2 Zariadenie
 • Страница 48 из 73
  48 Slovensky Výmena filtrov Pred výmenou filtrov vždy zariadenie odpojte zo siete. Ochranný filter motora Ochranný filter motora vymeňte, keď do vysávača vložíte prvé vrecko na prach z novej sady. 1 Otvorte kryt a vyberte vrecko na prach (Obr. 11). 2 Potiahnite za nosič filtra a pod uhlom ho
 • Страница 49 из 73
  Slovensky 49 Riešenie problémov 1 Nepostačujúci sací výkon - Skontrolujte, či nie je treba vymeniť vrecko na prach. - Skontrolujte, či nie je treba vymeniť filtre. - Skontrolujte, či je uzatvorený posuvný prieduch na rúčke. - Skontrolujte, či je elektronické ovládanie sacieho výkonu nastavené na
 • Страница 50 из 73
  50 Slovenščina Pomembno Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo. - Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja. - Aparata ne uporabljajte,
 • Страница 51 из 73
  Slovenščina 51 Uporaba aparata Sesanje 1 Omrežni kabel izvlecite iz aparata in vtikač vključite v omrežno vtičnico. 2 Aparat vklopite tako, da z nogo pritisnete na stikalo za vklop/izklop na vrhu aparata. - Sesalnik lahko prenašate tako, da ga primete za ročaj na zgornjem delu (Sl. 6). Nastavitev
 • Страница 52 из 73
  52 Slovenščina 3 Zamenjajte filter in vstavite nosilec nazaj v aparat (Sl. 15). 4 Vstavite vrečko nazaj v aparat (Sl. 12). Odvodni filter Odvodni filter zamenjajte vsakih 6 mesecev. 1 Odprite mrežo na zadnji strani aparata (Sl. 16). 2 Odstranite nosilec filtra (Sl. 17). 3 Odstranite stari filter in
 • Страница 53 из 73
  Srpski 53 Važno Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe. - Pre uključivanja uređaja proverite da li napon naznačen na uređaju odgovara naponu lokalne mreže. - Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl ili sam aparat. - Da bi se izbegao
 • Страница 54 из 73
  54 Srpski Upotreba aparata Usisavanje 1 Izvucite kabl iz usisivača i gurnite utikač u zidnu utičnicu. 2 Uključite uređaj tako što ćete nogom pritisnuti dugme za uključivanje/isključivanje, koji se nalazi na vrhu uređaja. - Usisivač možete da nosite horizontalno pomoću ručice na gornjoj strani
 • Страница 55 из 73
  Srpski 55 2 Uklonite držač filtera povlačeći ga uvis pod uglom (Sl. 14). 3 Zamenite filter i vratite držač filtera u uređaj (Sl. 15). 4 Vratite kesu u uređaj (Sl. 12). Izduvni filter Zamenite izduvni filter na svakih 6 meseci. 1 Uklonite masku na zadnjoj strani uređaja (Sl. 16). 2 Izvadite držač
 • Страница 56 из 73
  56 ภาษาไทย ข้อควรจำ อ่านคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป - ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่ ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่น หากปลั๊กไฟ สายไฟหรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
 • Страница 57 из 73
  ภาษาไทย 57 การจัดเก็บ 1 ปิดเครื่องแล้วถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ 2 ม้วนสายไฟกลับโดยกดปุ่มม้วนสายไฟ 3 วางเครื่องดูดฝุ่นในแนวตั้งโดยใช้คลิปประกอบท่อดูดฝุ่นส่วนล่างเข้ากับตัวเครื่อง (รูปที่ 9) อะไหล่สำรอง การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นทันที เมื่อสัญญาณไฟแสดงว่า ‘ถุงเก็บฝุ่นเต็ม’
 • Страница 58 из 73
  58 ภาษาไทย การสั่งซื้อถุงเก็บฝุ่นและแผ่นกรอง หากคุณไม่สามารถหาซื้อถุงเก็บฝุ่น, แผ่นกรอง หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของฟิลิปส์ในประเทศของคุณ หรือศึกษาข้อ มูลจากเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก - ถุงเก็บฝุ่น Philips ถุงกระดาษแบบ 2
 • Страница 59 из 73
  Українська 59 Важлива інформація Уважно прочитайте ці інструкції перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте їх для подальшого використання. - Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана у табличці характеристик, із напругою у мережі. - Не
 • Страница 60 из 73
  60 - Українська Щоб використовувати щілинну насадку, витягніть її з відділення для зберігання на тильній стороні пилососа (Мал. 5). Застосування пристрою Прибирання 1 Витягніть шнур живлення з порохотяга та увімкніть штепсель у розетку на стіні. 2 Увімкніть пристрій, натиснувши ногою кнопку
 • Страница 61 из 73
  Українська 61 Фільтр захисту двигуна Встановивши перший з нового комплекту мішок для пилу, замініть фільтр захисту двигуна. 1 Відкрийте кришку і вийміть мішок (Мал. 11). 2 Зніміть тримач фільтра, піднімаючи його догори під кутом (Мал. 14). 3 Замініть фільтр і встановіть тримач фільтра назад у
 • Страница 62 из 73
  62 4222.003.3079.2.indd 62 15-08-2006 08:15:20
 • Страница 63 из 73
  63 4222.003.3079.2.indd 63 15-08-2006 08:15:23
 • Страница 64 из 73
  64 4222.003.3079.2.indd 64 15-08-2006 08:15:28
 • Страница 65 из 73
  65 4222.003.3079.2.indd 65 15-08-2006 08:15:30
 • Страница 66 из 73
  66 4222.003.3079.2.indd 66 15-08-2006 08:15:35
 • Страница 67 из 73
  67 4222.003.3079.2.indd 67 15-08-2006 08:15:37
 • Страница 68 из 73
  68 4222.003.3079.2.indd 68 15-08-2006 08:15:38
 • Страница 69 из 73
  69 4222.003.3079.2.indd 69 15-08-2006 08:15:38
 • Страница 70 из 73
  70 21 4222.003.3079.2.indd 70 15-08-2006 08:15:39
 • Страница 71 из 73
  71 4222.003.3079.2.indd 71 15-08-2006 08:15:39
 • Страница 72 из 73
  4222.003.3079.2 4222.003.3079.2.indd 72 15-08-2006 08:15:39
 • Страница 73 из 73