Инструкция для PHILIPS FC8428, FC8424

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

City Line 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 77
  City Line
 • Страница 2 из 77
  2
 • Страница 3 из 77
  3 1 3 4 5 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2
 • Страница 4 из 77
  4
 • Страница 5 из 77
  ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 15 РУССКИЙ 19 ČESKY 24 MAGYAR 28 SLOVENSKY 32 УКРАЇНСЬКІЙ 37 HRVATSKI 42 EESTI 46 LATVISKI 50 LIETUVIŠKAI 55 SLOVENŠČINA 59 БЪЛГАРСКИ 63 CITY LINE SRPSKI 68
 • Страница 6 из 77
  6 ENGLISH Important Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Only use Philips s-bag` or the reusable dustbag provided. Only allow children to operate the vacuum cleaner under close supervision. Never suck up water
 • Страница 7 из 77
  ENGLISH 7 1 Connect the convertible nozzle to the tube. 2 Push the rocker switch on top of the convertible nozzle with your foot to make the brush strip for cleaning hard floors come out of the nozzle housing (fig. 6). 3 Push the rocker switch again to make the brush strip disappear into the
 • Страница 8 из 77
  8 ENGLISH Adjusting suction power You can adjust the suction power while vacuum cleaning. 1 Adjust the suction power by means of the electronic suction power control knob (fig. 18). 2 Turn the knob to MAX for maximum suction power (fig. 19). Use maximum suction power for vacuum cleaning very dirty
 • Страница 9 из 77
  ENGLISH 9 AFS Micro Filter (specific types only) Replace the AFS Micro Filter every 6 months. The AFS Micro Filter will remove a large part of the smallest particles from the exhaust air. 1 Open the grill at the back of the appliance and take it out (fig. 29). 2 Remove the old filter and place the
 • Страница 10 из 77
  10 POLSKI Ważne Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją jego obsługi i zachowaj ją na przyszłość, do ewentualnej konsultacji. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Korzystaj wyłącznie z worka marki Philips s-bag` lub z dołączonego worka wielokrotnego użycia. Dzieci nie powinny
 • Страница 11 из 77
  POLSKI 11 Nasadka Nasadka uniwersalna (tylko dla niektórych modeli) Nasadka uniwersalna służy do odkurzania zarówno dywanów, jak i podłóg twardych. 1 Podłącz uniwersalną nasadkę do urządzenia. 2 W celu odkurzania twardych podłóg wciśnij odpowiedni przełącznik wahadłowy znajdujący się na nasadce
 • Страница 12 из 77
  12 POLSKI 2 Włącz urządzenie, wciskając włącznik znajdujący się na górnej części odkurzacza. 3 Urządzenie można przemieszczać w dwojaki sposób: ◗ ◗ Odkurzacz można przemieszczać w pozycji pionowej, podnosząc go za umieszczony z przodu uchwyt (Rys. 17). Można go również przemieszczać w pozycji
 • Страница 13 из 77
  POLSKI 13 Wymiana filtrów Filtr ochronny na silnik Filtr ochrony silnika należy wymieniać co rok. 1 Wyłącz odkurzacz i otwórz pokrywę.Wyjmij filtr. 2 Włóż nowy filtr do uchwytu białą stroną skierowaną ku przedziałowi na worek (Rys. 28). Mikrofiltr AFS (tylko dla niektórych modeli) Co 6 miesięcy
 • Страница 14 из 77
  14 POLSKI 4 Sprawdź czy nasadka, rura lub wąż nie są zablokowane (Rys. 32). Aby udrożnić zablokowaną rurę, odłącz zablokowany element i podłącz go (możliwie najdalej) w odwrotnej pozycji.Włącz odkurzacz, aby wymusić przepływ powietrza w zablokowanym elemencie w kierunku przeciwnym niż podczas
 • Страница 15 из 77
  ROMÂNĂ 15 Important Înainte de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi-le pentru consultări ulterioare. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Folosiţi doar saci Philips s-bag` sau sacul reutilizabil furnizat. Supravegheaţi întotdeauna copiii când aceştia folosesc aspiratorul. Nu
 • Страница 16 из 77
  16 ROMÂNĂ 1 Conectaţi duza combinată pe tub. 2 Apăsaţi cu piciorul pe comutatorul duzei pentru a scoate din carcasa duzei periuţa folosită pentru curăţarea suprafeţelor dure (fig. 6). 3 Apăsaţi din nou cu piciorul pe comutator pentru a introduce periuţa la loc în carcasă (fig. 7). Duza Reach &
 • Страница 17 из 77
  ROMÂNĂ 17 Reglarea puterii de aspirare Puteţi regla puterea de aspirare în timpul funcţionării aparatului. 1 Reglaţi puterea de aspirare cu ajutorul comutatorului electronic (fig. 18). 2 Răsuciţi comutatorul pe MAX pentru putere maximă de aspirare (fig. 19). Folosiţi puterea maximă de aspirare
 • Страница 18 из 77
  18 ROMÂNĂ Micro Filtru AFS (doar anumite modele) Înlocuiţi Micro Filtrul AFS o dată la 6 luni. Micro Filtrul AFS îndepărtează o mare parte din cele mai mici particule din aerul evacuat. 1 Deschideţi grilajul din spatele aparatului şi scoateţi-l (fig. 29). 2 Scoateţi filtrul vechi şi fixaţi bine
 • Страница 19 из 77
  РУССКИЙ 19 Внимание Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его в качестве справочного материала. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Пользуйтесь только мешками-пылесборниками s-bag` компании «Филипс» или входящими в комплект поставки
 • Страница 20 из 77
  20 РУССКИЙ Телескопическая трубка (только отдельные модели). 1 Отрегулируйте длину трубки, сделав ее наиболее удобной для уборки при помощи пылесоса (рис. 5). Насадка Комбинированная насадка (только отдельные модели) Комбинированную насадку можно использовать для уборки ковровых покрытий или
 • Страница 21 из 77
  РУССКИЙ 21 Фиксатор для насадок (только в некоторых моделях) ◗ ◗ Фиксатор для насадок легко подсоединить к трубке. Щелевая насадка и малая насадка могут быть закреплены в фиксаторе для насадок (рис. 15). Порядок работы Порядок работы 1 Вытяните шнур питания из пылесоса и вставьте вилку шнура
 • Страница 22 из 77
  22 РУССКИЙ 4 Вставьте картонную горловину нового мешка-пылесборника в направляющие пазы держателя. Продвиньте его вниз до упора (рис. 26). 5 Потяните держатель мешка-пылесборника на себя (вы услышите щелчок) (рис. 27). Если мешок-пылесборник не установлен, вы не сможете закрыть крышку пылесоса. ◗
 • Страница 23 из 77
  РУССКИЙ 23 Заказ фильтров В продаже имеются комплекты из двух фильтров AFS Micro и одного фильтра защиты двигателя, номер модели FC8032. В продаже имеются фильтры HEPA, номер модели FC8044. Охрана окружающей среды Для облегчения вторичной переработки пластмассовые детали пылесоса промаркированы.
 • Страница 24 из 77
  24 ČESKY Důležité Následující instrukce pečlivě přečtěte dříve, než s přístrojem začnete pracovat. Uschovejte je pro případná pozdější nahlédnutí. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Používejte výhradně prachové sáčky Philips s-bag` nebo prachové sáčky pro vícenásobné použití. Dětem dovolte s vysavačem pracovat
 • Страница 25 из 77
  ČESKY 25 Hubice Víceúčelová hubice (pouze některé typy) Víceúčelovou hubici lze použít pro vysávání koberců nebo tvrdých podlah. 1 Víceúčelovou hubici připojte k trubce. 2 Sešlápnutím přepínače na horní straně víceúčelové hubice nohou můžete vysunout z hubice kartáč (pro vysávání tvrdých podlah)
 • Страница 26 из 77
  26 ČESKY Nastavení sacího výkonu Sací výkon vysavače můžete nastavovat i během vysávání. 1 Sací výkon můžete nastavit elektronicky knoflíkem na přístroji (obr. 18). 2 Otočením knoflíku na MAX nastavíte největší sací výkon (obr. 19). Největší sací výkon používejte při vysávání velmi špinavých
 • Страница 27 из 77
  ČESKY 27 Mikrofiltr AFS (pouze některé typy) Mikrofiltr AFS vyměňte vždy po šesti měsících. Mikrofiltr AFS zachycuje převážnou část těch nejmenších částic ve vyfukovaném vzduchu. 1 Otevřte mřížku na zadní stěně vysavače a vyjměte ji (obr. 29). 2 Vyjměte starý filtr a nový filtr vložte tak, aby obě
 • Страница 28 из 77
  28 MAGYAR Fontos Olvassa el gondosan a használati utasítást, mielőtt használná a készüléket, és tartsa meg a jövőben is. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Csak Philips s-bag` porzsákot vagy a mellékelt újra használható porzsákot használja. Gyermekeknek csak szigorú felügyelet mellett engedélyezze a porszívó
 • Страница 29 из 77
  MAGYAR 29 1 Csatlakoztassa az állítható fejet a csőhöz. 2 Nyomja meg a lábával a kapcsolót ami az átváltható fej tetején van, hogy előjöjjön a kefe, amivel a kemény padlókat lehet tisztítani (ábra 6). 3 A kefét úgy tüntetheti el az állítható szívófej burkolatában, ha ismét megnyomja a
 • Страница 30 из 77
  30 ◗ MAGYAR Víszintesen úgy szállíthatja a porszívót, hogy a készülék tetején lévő karral emeli fel. A szívóerő szabályozása A porszívózás folyamán szabályozni tudja a szívóteljesítményt. 1 A szívóerőt szabályozza az elektronikus szívóerő szabályzó gombbal (ábra 18). 2 A legnagyobb szívóerőhöz
 • Страница 31 из 77
  MAGYAR 31 AFS Micro szűrő Az AFS Micro szurot 6 havonta cserélje ki. Az AFS Micro szuro a kifújt levegoben található apró részecskék nagy részét kiszuri. 1 Nyissa ki a rácsot a készülék hátsó részén és vegye ki (ábra 29). 2 Vegye ki a régi szűrőt és az új szűrő oldalait és a felső szélét tegye
 • Страница 32 из 77
  32 SLOVENSKY Dôležité upozornenie Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a odložte si ich na neskoršie použitie. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Používajte výlučne vrecká na prach Philips s-bag`, alebo dodané vrecká na opakované použitie. Deti smú vysávač používať jedine pod prísnym
 • Страница 33 из 77
  SLOVENSKY 33 Hubica Polifunkčná hubica (len niektoré modely) Polifunkčnú hubicu môžete použiť na vysávanie kobercov alebo pevných podláh. 1 Polifunkčnú hubicu pripojte ku rúre. 2 Nohou zatlačte na polohovací prepínač na vrchu polifunkčnej hubice, aby sa z odkladacieho priestoru v hubici vysunula
 • Страница 34 из 77
  34 SLOVENSKY 3 Zariadenie môžete premiestňovať dvoma spôsobmi: ◗ ◗ Vo vzpriamenej polohe tak, že ho uchopíte za rúčku v prednej časti (obr. 17). Vo vodorovnej polohe tak, že ho zodvihnete za rúčku na vrchu. Nastavenie sacieho výkonu Sací výkon môžete nastaviť aj počas vysávania. 1 Sací výkon
 • Страница 35 из 77
  SLOVENSKY 35 2 Do nosiča vložte nový filter tak, aby jeho biela strana smerovala ku vrecku na prach (obr. 28). Mikrofilter AFS (len niektoré modely) Mikrofilter AFS vymieňajte každých 6 mesiacov. Mikrofilter AFS odstráni z vyfukovaného vzduchu podstatnú časť najmenších prachových častíc. 1 Otvorte
 • Страница 36 из 77
  36 SLOVENSKY Záruka a servis Ak potrebujete informácie, alebo máte problém, prosíme Vás, aby ste navštívili www stránku spoločnosti Philips - www.philips.com, alebo sa obrátili na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom
 • Страница 37 из 77
  УКРАЇНСЬКІЙ 37 Увага Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції та зберігайте їх для подальшого звернення. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Використовуйте виключно мішки "Philips s-bаg`" або багаторазовий мішок, що додається. Дозволяйте дітям користуватись пилососом тільки під пильним наглядом
 • Страница 38 из 77
  38 УКРАЇНСЬКІЙ Телескопічна трубка (тільки окремі моделі) 1 Відрегулюйте трубку на довжину, яку будете вважати найзручнішою для роботи з пилососом (рис. 5). Насадка Змінна насадка (тільки в окремих моделях) Змінну насадку можна застосовувати для килимів та твердих підлог. 1 Приєднайте комбіновану
 • Страница 39 из 77
  УКРАЇНСЬКІЙ 39 2 Ввімкніть прилад, натиснувши ногою на кнопку вмикача, розташовану на верхній частині приладу. 3 Пристрій можна переносити двома способами. ◗ ◗ Ви можете переносити пилосос вертикально, підіймаючи за ручку на передній стороні пристрою (рис. 17). Ви можете переносити пристрій
 • Страница 40 из 77
  40 УКРАЇНСЬКІЙ Заміна фільтрів Фільтр захисту двигуна Раз на рік замінюйте захисний фільтр двигуна. 1 Вимкніть пристрій та відкрийте кожух. Зніміть фільтр. 2 Вставте новий фільтр у тримач так, щоб біла сторона показувала до відділення мішку (рис. 28). Мікрофільтр AFS (тільки окремі моделі)
 • Страница 41 из 77
  УКРАЇНСЬКІЙ 41 4 Перевірте, чи не забилися трубка або шланг (рис. 32). Для видалення перешкод від'єднайте закупорену трубку таприєднайте, якщо можливо, іншою стороною. Увімкніть пилосос для того, щоб продути насадку, шланг або трубку у зворотному напрямку. Нехай струмінь повітря видує блокуючий
 • Страница 42 из 77
  42 HRVATSKI Važno Prije nego što upotrijebite aparat po prvi puta, pažljivo pročitajte ove upute i spremite ih za kasniju uporabu. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Koristite jedini PHILIPS "s-bag" vrećice ili priložene vrećice. Djeca smiju koristiti usisivač samo uz neposredni nadzor. Nikad ne usisavajte vodu
 • Страница 43 из 77
  HRVATSKI 43 1 Spojite podni nastavak na cijev 2 Nogom gurnite preklopku na vrhu konvertibilnog podnog nastavka da bi četka za čišćenje tvrdih podova izašla iz kućišta podnog nastavka (slika 6). 3 Pritisnite preklopku ponovno kako bi četka za čišćenje tvrdih podloga ušla u kučište podnog nastavka
 • Страница 44 из 77
  44 HRVATSKI Podešavanje snage usisavanja Tijekom usisavanja možete podešavati usisnu snagu. 1 Prilagodite snagu usisavanja pomoću dugmeta za elektronsku prilagodbu snage usisavanja (slika 18). 2 Postavite dugme na MAX kako bi dobili maksimalnu snagu usisavanja (slika 19). Najveću snagu koristite za
 • Страница 45 из 77
  HRVATSKI 45 AFS Micro Filter (samo neki tipovi usisavača) Zamijenite AFS Micro Filter jednom svakih šest mjeseci. AFS Micro Filter uklanja veliki dio najsitnijih djelića iz ispušnog zraka. 1 Otvorite rešetku na stražnjoj strani usisavača i izvadite je (slika 29). 2 Izvadite stari filter te stavite
 • Страница 46 из 77
  46 EESTI Pange tähele Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke alles edaspidiseks. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Kasutage ainult s-bag` või taaskasutatavaid kaasasolevaid tolmukotte. Lapsed tohivad tolmuimejaga töötada ainult teie järelvalve all. Ärge kunagi imege vett ega
 • Страница 47 из 77
  EESTI 47 2 Vajutage jalaga pöörataval otsikul olevat lülitit, et kõvade põrandapindade puhastamisharjast tuleks harjased välja (joon 6). 3 Lükake pööratavat otsikut, nii et harjased tõmbuksid selle sisse (joon 7). Otsik kergeks ligipääsuks ja paremaks puhastamiseks (ainult teatud mudelitel) 1
 • Страница 48 из 77
  48 EESTI 2 Keerake nupp maksimaalse imemistugevuse asendisse MAX (joon 19). Maksimaalset imemistugevust võite kasutada väga määrdunud vaipade ja kõvade põrandapindade puhastamiseks. 3 Keerake nupp minimaalse imemistugevuse asendisse MIN. Kasutage minimaalset imemistugevust kardinate, laudlinade jms
 • Страница 49 из 77
  EESTI 49 2 Võtke vana filter välja ja paigaldage uue filtri küljed ja põhjanurgad täpselt hoidiku eendite taha raami sisepoolele (joon 30). 3 Pange filtriraam tagasi, nii et kõigepealt läheksid kohale raami alusnurgad ja seejärel lükake raami, et see lukustuks seadmesse. Kontrollige, et filter
 • Страница 50 из 77
  50 LATVISKI Svarīgi Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šīs pamācības un glabājiet tās turpmākām uzziņām. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Izmantojiet tikai Philips s-bag` putekļu maisiņus vai komplektā esošo atkārtoti izmantojamo putekļu maisiņu. Atļaujiet bērniem rīkoties ar putekļu sūcēju tikai stingrā
 • Страница 51 из 77
  LATVISKI 51 Uzgalis Pārvēršamais uzgalis (tikai atsevišķiem modeļiem) Pārvēršamo uzgali var lietot gan paklāju, gan cietu grīdu tīrīšanai. 1 Pievienojiet pārvēršamo uzgali caurulei. 2 Ar kāju pārslēdziet slēdzi, kas atrodas pārvēršamā uzgaļa virspusē, lai no uzgaļa izbīdītu suku cietu grīdu
 • Страница 52 из 77
  52 ◗ LATVISKI Putekļu sūcēju var pārnēsāt horizontāli, paceļot to aiz roktura, kas atrodas ierīces augšpusē. Sūkšanas jaudas regulēšana Putekļu sūcēja lietošanas laikā varat regulēt tā sūkšanas jaudu. 1 Regulējiet sūkšanas jaudu ar elektronisko sūkšanas jaudas regulēšanas slēdzi (zīm. 18). 2 Lai
 • Страница 53 из 77
  LATVISKI 53 AFS mikrofiltrs (tikai atsevišķiem modeļiem) Nomainiet AFS mikrofiltru ik pēc pusgada. AFS mikrofiltrs filtrē lielāko daļu izplūstošā gaisa sīkdaļu. 1 Atveriet režģi ierīces aizmugurē un izņemiet to (zīm. 29). 2 Izņemiet veco filtru un rūpīgi ievietojiet jaunā filtra sānus un apakšmalu
 • Страница 54 из 77
  54 LATVISKI Garantija & remonts Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips mājas lapu internetā www.philips.com vai sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas bukletā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu
 • Страница 55 из 77
  LIETUVIŠKAI 55 Svarbu žinoti Prieš naudodami aparatą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir saugokite jas tolimesniam naudojimui. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Tinka tik s-bag`arba medvilniniai dulkių maišeliai. Niekada nepalikite vaikų be priežiūros, kai jie naudojasi siurbliu. Niekada
 • Страница 56 из 77
  56 LIETUVIŠKAI 1 Prijunkite pasikeičiantį antgalį prie vamzdžio. 2 Koja paspauskite mygtuką ant pasikeičiančio antgalio viršaus ir iš antgalio angos išlįs šepetys kietų grindų valymui (pieš. 6). 3 Vėl paspauskite svirties jungiklį, kad šepetys sulįstų į pasikeičiančio antgalio angą (pieš. 7). Reach
 • Страница 57 из 77
  LIETUVIŠKAI 57 2 Didžiausiai siurbimo galiai, rankenėlę pasukite į MAX padėtį (pieš. 19). Didžiausią siurbimo jėgą naudokite, siurbdami labai purvinus kilimus ir kietas grindis. 3 Norėdami iki minimumo sumažinti siurbimo galią, rankenėlę pasukite į MIN padėtį. Mažiausią siurbimo jėgą naudokite,
 • Страница 58 из 77
  58 LIETUVIŠKAI 2 Išimkite seną filtrą ir atidžiai įstatykite naujo filtro kraštus ir apačią į laikiklio briaunas grotelėse (pieš. 30). 3 Įstatykite groteles atgal į dulkių siurblį, pirmiausia užkabinę grotelių apačią už aparato, ir paspauskite, kad jos įsistatytų į vietą. Patikrinkite, ar filtras
 • Страница 59 из 77
  SLOVENŠČINA 59 Pomembno Pred uporabo skrbno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite tudi za kasneje. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Uporabljajte le Philipsove s-bag` vrečke za prah ali priloženo bombažno vrečko. Otrokom dovolite uporabljati sesalnik le pod skrbnim nadzorom. Nikoli ne vsesavajte vode
 • Страница 60 из 77
  60 SLOVENŠČINA 1 Priključite kombinirani nastavek na cev. 2 Z nogo pritisnite preklopno stikalo na vrhu kombiniranega nastavka, da krtačni trak za čiščenje trdih tal izstopi iz ohišja nastavka (sl. 6). 3 Ponovno pritisnite preklopno stikalo, da se krtačni trak skrije v ohišju kombiniranega nastavka
 • Страница 61 из 77
  SLOVENŠČINA 61 Prilagoditev sesalne moči Moč sesanja lahko prilagajate med samim sesanjem. 1 S pomočjo gumba za elektronsko regulacijo sesalne moči spreminjajte sesalno moč (sl. 18). 2 Za maksimalno sesalno moč obrnite gumb na MAX (sl. 19). Z maksimalno sesalno močjo sesajte zelo umazane preproge
 • Страница 62 из 77
  62 SLOVENŠČINA AFS mikro filter (le pri določenih modelih) AFS mikro filter zamenjajte vsakih 6 mesecev. AFS mikro filter bo odstranil velik del najmanjših delčkov iz izpušnega zraka. 1 Odprite rešetko na zadnji strani aparata in jo vzemite ven (sl. 29). 2 Odstranite stari filter in položite obe
 • Страница 63 из 77
  БЪЛГАРСКИ 63 Важно Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за справка в бъдеще. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Използвайте само торбички Philips s-bag` или приложената торбичка за многократна употреба. Деца могат да работят с прахосмукачката само под
 • Страница 64 из 77
  64 БЪЛГАРСКИ Телескопична тръба (само за определени модели). 1 Регулирайте тръбата до дължина, която ви е най-удобна по време на чистене (фиг. 5). Накрайник Обръщаем накрайник (само за определени модели) Обръщаемият накрайник може да се използва за килими или твърд под. 1 Прикрепете обръщаемия
 • Страница 65 из 77
  БЪЛГАРСКИ 65 Използване на уреда Чистене с прахосмукачката 1 Изтеглете захранващия кабел от уреда и включете щепсела в контакта (фиг. 16). 2 Включете уреда, като натиснете с крак бутона за включване/изключване. 3 Уредът може да се носи по два начина: ◗ ◗ Можете да носите прахосмукачката вертикално,
 • Страница 66 из 77
  66 БЪЛГАРСКИ За да извадите и поставите отново торбичката за многократно ползване, просто следвайте инструкциите за смяна на хартиени торбички. Поръчване на торбички за прах Хартиени торбички Philips s-bag` се предлагат като модел номер FC8021. Нетъкани торбички за многократно ползване на Philips
 • Страница 67 из 77
  БЪЛГАРСКИ 67 Недостатъчна сила на всмукване 1 Проверете дали е необходимо да се смени торбичката. 2 Проверете дали е необходимо да се сменят филтрите. 3 Проверете дали копчето за електронен контрол на силата на всмукване е в максимално положение. 4 Проверете да не са запушени накрайникът, тръбата
 • Страница 68 из 77
  68 SRPSKI Važno Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe aparata, i sačuvajte ih za kasniju upotrebu. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Koristite isključivo Philips s-bag` ili isporučenu pamučnu kesu za usisivač. Deca mogu koristiti usisivač samo pod strogim nadzorom. Nikada ne usisavajte vodu ili neku
 • Страница 69 из 77
  SRPSKI 69 2 Pritisnite nogom mikroprekidač na vrhu promenljive mlaznice, da biste iz kućišta izvukli četke za čišćenje tvrdih podova (sl. 6). 3 Pritisnite mikroprekidač po drugi put, kako bi četke uvukli u kućište (sl. 7). Reach & Clean mlaznica (samo odredjeni tipovi) 1 Priključite Reach & Clean
 • Страница 70 из 77
  70 SRPSKI 1 Podesite snagu usisavanja uz pomoć elektronskog prekidača za kontrolu snage usisavanja (sl. 18). 2 Za najveću snagu usisavanja, podesite prekidač na MAX (sl. 19). Upotrebljavajte maksimalnu snagu usisavanja za čišćenje veoma prljavih tepiha i tvrdih podova. 3 Za najmanju snagu
 • Страница 71 из 77
  SRPSKI 71 AFS Micro Filter ukloniće veliki deo najsitnijih čestica iz izduvnog vazduha. 1 Otvorite rešetku na pozadini uredjaja i izvadite filter (sl. 29). 2 Uklonite stari filter, i ispravno postavite donju ivicu novog filtera iza grebena na držaču unutar rešetke (sl. 30). 3 Vratite rešetku u
 • Страница 72 из 77
  72
 • Страница 73 из 77
  73
 • Страница 74 из 77
  74 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 • Страница 75 из 77
  75
 • Страница 76 из 77
  u www.philips.com 4222 003 30572
 • Страница 77 из 77