Инструкция для PHILIPS FC9023, FC9015, FC9025

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Univ

erse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 93
  Universe
 • Страница 2 из 93
  2
 • Страница 3 из 93
  3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 4
 • Страница 4 из 93
  4
 • Страница 5 из 93
  ENGLISH 6 POLSKI 11 ROMÂNĂ 16 РУССКИЙ 21 ČESKY 27 MAGYAR 32 SLOVENSKY 37 УКРАЇНСЬКІЙ 42 HRVATSKI 47 EESTI 52 LATVISKI 57 LIETUVIŠKAI 62 SLOVENŠČINA 67 БЪЛГАРСКИ 72 SRPSKI 77 UNIVERSE 87
 • Страница 6 из 93
  6 ENGLISH Important Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. Do not use the appliance if the
 • Страница 7 из 93
  ENGLISH 7 Nozzles Convertible nozzle (specific types only) The convertible nozzle can be used on either carpets or hard floors. 1 Push the rocker switch on top of the convertible nozzle with your foot to make the brush strip for cleaning hard floors come out of the nozzle housing (fig. 5). 2 Push
 • Страница 8 из 93
  8 ENGLISH Adjusting suction power ◗ You can adjust the suction power while vacuum cleaning. 1 Adjust the suction power by means of the electronic suction power control (fig. 16). 2 Set the knob to MAX for maximum suction power (fig. 17). Use maximum suction power for vacuum cleaning very dirty
 • Страница 9 из 93
  ENGLISH 9 3 Close the dustbag by sliding the clip back onto the bottom edge of the dustbag. Philips reusable dustbags are available under type number FC8026. Cleaning and replacing the filters Always unplug the appliance before cleaning or replacing the filters. Moter Protection Filter Clean the
 • Страница 10 из 93
  10 ENGLISH Ordering accessories If you have any difficulties obtaining dustbags, filters or other accessories for this appliance, please contact the Philips Customer Care Centre in your country or consult the worldwide guarantee leaflet. ◗ ◗ - Dustbags Philips s-bag` paper dustbags are available
 • Страница 11 из 93
  POLSKI 11 Ważne Przed włączeniem odkurzacza po raz pierwszy należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej. Nie wolno używać
 • Страница 12 из 93
  12 POLSKI Rura teleskopowa (tylko w wybranych modelach) 1 Podłącz rurę do uchwytu (usłyszysz charakterystyczne kliknięcie). 2 Ustaw rurę na długość, jaka najbardziej odpowiada Ci podczas odkurzania (Rys. 4). Akcesoria Nasadka uniwersalna (tylko dla niektórych modeli) Nasadka uniwersalna służy do
 • Страница 13 из 93
  POLSKI 13 Użycie urządzenia Odkurzanie 1 Wyciągnij przewód zasilający z odkurzacza i włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego. 2 Włącz urządzenie, wciskając włącznik znajdujący się na górnej części odkurzacza. ◗ Odkurzacz można trzymać za uchwyt z przodu urządzenia. Regulacja siły ssania ◗ Możesz
 • Страница 14 из 93
  14 POLSKI Aby wyjąć i włożyć worek wielokrotnego użycia, postępuj według instrukcji obowiązującej dla worków papierowych. Aby opróżnić worek na kurz wielokrotnego użycia: 1 Zdejmij klips zsuwając go z boków torby (Rys. 25). 2 Wytrzep zawartość worka do kosza na śmieci (Rys. 26). 3 Zamknij worek,
 • Страница 15 из 93
  POLSKI 15 Filtr HEPA Zamiast filtra AFS Micro Filter niektóre modele odkurzacza wyposażone są w specjalny filtr HEPA. Filtr HEPA może usunąć z wydmuchiwanego powietrza 99.99 % wszelkich cząstek o wymiarach przekraczających 0.0003 mm. Cząstki takiej wielkości obejmują nie tylko normalny kurz
 • Страница 16 из 93
  16 ROMÂNĂ Important Înainte de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi-le pentru consultări ulterioare. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii locale. Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul,
 • Страница 17 из 93
  ROMÂNĂ 17 Duze Duza combinată (doar anumite modele) Duza combinată poate fi folosită şi pe mochete şi pe suprafeţele dure. 1 Apăsaţi cu piciorul pe comutatorul duzei pentru a scoate din carcasa duzei periuţa folosită pentru curăţarea suprafeţelor dure (fig. 5). 2 Apăsaţi din nou comutatorul pentru
 • Страница 18 из 93
  18 ROMÂNĂ 1 Reglaţi puterea de aspirare cu ajutorul comenzii electronice (fig. 16). 2 Reglaţi comutatorul pe MAX pentru putere maximă de aspirare (fig. 17). Folosiţi puterea maximă de aspirare pentru covoare şi podele foarte murdare. 3 Reglaţi comutatorul pe MIN pentru putere minimă de aspirare.
 • Страница 19 из 93
  ROMÂNĂ 19 Curăţarea şi înlocuirea filtrelor Scoateţi întotdeauna ştecherul aparatului din priză înainte de a curăţa sau înlocui filtrele. Filtru Protecţie Motor Curăţaţi Filtrul Permanent de Protecţie a Motorului de fiecare dată când goliţi sau înlocuiţi sacul de praf. 1 Scoateţi suportul pentru
 • Страница 20 из 93
  20 ROMÂNĂ Comandarea accesoriilor Dacă aveţi probleme în obţinerea sacilor de praf, filtrelor sau a altor accesorii pentru acest aparat, vă rugăm să contactaţi Departamentul Consumatori Philips din ţara dumneavoastră sau consultaţi garanţia internaţională. ◗ ◗ - Saci de praf Sacii de hârtie s-bag`
 • Страница 21 из 93
  РУССКИЙ 21 Внимание Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его в качестве справочного материала. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на заводской табличке прибора, соответствует напряжению электросети у
 • Страница 22 из 93
  22 РУССКИЙ 2 Для отсоединения трубки от рукоятки нажмите на пружинную фиксирующую кнопку и выньте рукоятку из трубки. Подсоединяйте и отсоединяйте насадки аналогичным образом. Телескопическая трубка (только отдельные модели). 1 Подсоедините трубку к рукоятке (до щелчка). 2 Отрегулируйте длину
 • Страница 23 из 93
  РУССКИЙ 23 Щелевая насадка и малая насадка 1 Подсоедините щелевую насадку (1) или малую насадку (2) непосредственно к рукоятке или к трубке (рис. 13). Держатель для аксессуаров ◗ ◗ Вы можете просто пристегнуть держатель для аксессуаров к рукоятке (рис. 14). Для хранения щелевой насадки и малой
 • Страница 24 из 93
  24 РУССКИЙ Замена мешка-пылесборника ◗ Замену мешка-пылесборника следует производить, если изменился цвет индикатора заполнения мешка, даже в тех случаях, когда насадка не находится на полу (рис. 20). Перед заменой мешка-пылесборника необходимо вынуть вилку шнура питания пылесоса из розетки
 • Страница 25 из 93
  РУССКИЙ 25 4 Установите держатель мешка-пылесборника вместе с мешком обратно в пылесос. Фильтр с активированным углем Вместо фильтра защиты двигателя некоторые приборы оснащены фильтром с активированным углем. Этот фильтр устраняет запах мусора, собранного в мешке-пылесборнике. Производите замену
 • Страница 26 из 93
  26 ◗ - РУССКИЙ Мешки многократного использования компании «Филипс» имеют сервисный номер 432200493290. Фильтры В продаже имеются фильтры AFS Micro: номер модели FC8030. В продаже имеются фильтры HEPA, номер модели FC8031. В продаже имеются фильтры с активированным углем, номер модели FC8033.
 • Страница 27 из 93
  ČESKY 27 Důležité Následující instrukce pečlivě přečtěte dříve, než s přístrojem začnete pracovat. Uschovejte je pro případná pozdější nahlédnutí. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Dříve než přístroj připojíte do sítě zkontrolujte, zda napětí, udané na přístroji, souhlasí s napětím ve vaší světelné síti. Pokud
 • Страница 28 из 93
  28 ČESKY Hubice Víceúčelová hubice (pouze některé typy) Víceúčelovou hubici lze použít pro vysávání koberců nebo tvrdých podlah. 1 Sešlápnutím přepínače na horní straně víceúčelové hubice nohou můžete vysunout z hubice kartáč (pro vysávání tvrdých podlah) (obr. 5). 2 Druhým stisknutím přepínače
 • Страница 29 из 93
  ČESKY 29 Nastavení sacího výkonu ◗ Sací výkon vysavače můžete nastavovat i během vysávání. 1 Sací výkon můžete nastavit elektronickým regulátorem sání (obr. 16). 2 Pro největší sací výkon nastavte knoflík regulátoru na MAX (obr. 17). Největší sací výkon používejte při vysávání velmi špinavých
 • Страница 30 из 93
  30 ČESKY Čištění a výměna filtrů Před čištěním nebo výměnou filtrů vždy odpojte vysavač od sítě. Ochranný filtr motoru Ochranný filtr motoru vyčistěte vždy, když vyprazdňujete nebo vyměňujete prachový sáček. 1 Vyjměte držák prachového sáčku s prachovým sáčkem. 2 Vyjměte držák s ochranným filtrem
 • Страница 31 из 93
  ČESKY 31 Objednávky příslušenství Pokud byste měli jakékoli problémy s obstaráváním prachových sáčků, příslušných filtrů nebo jiného příslušenství, obraťte se na Informační středisko firmy Philips, jehož adresu naleznete na konci záručních podmínek. ◗ ◗ - Prachové sáčky Prachové sáčky Philips
 • Страница 32 из 93
  32 MAGYAR Fontos A készülék használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel. Ne használja
 • Страница 33 из 93
  MAGYAR 33 Szívófejek Állítható szívófej (csak egyes típusoknál) Az átváltható fejet szőnyegre és kemény padlóra használhatja. 1 Nyomja meg a lábával a kapcsolót ami az átváltható fej tetején van, hogy kiemelkedjen a kefe, amivel a kemény padlókat lehet tisztítani (ábra 5). 2 Ismét nyomja meg a
 • Страница 34 из 93
  34 ◗ MAGYAR A porszívót a készülék elején lévő fogantyúval szállíthatja. A szívóerő szabályozása ◗ A porszívózás folyamán szabályozni tudja a szívóteljesítményt. 1 Szabályozza a szívóerőt az elektromos szívóerő-szabályozó gomb segítségével (ábra 16). 2 A legknagyobb szívóerőhöz állítsa a gombot
 • Страница 35 из 93
  MAGYAR 35 3 Zárja le a porzsákot: tolja vissza a szorítót a porzsák alsó szélére. Philips többször felhasználható porzsákokat FC8026 típusszámon vásárolhat. A szűrők cseréje és tisztítása A szűrők cseréje és tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a fali konnektorból. Motorvédő
 • Страница 36 из 93
  36 MAGYAR Tartozékok rendelése Amennyiben bármilyen nehézsége adódik a porzsákok, szűrők vagy tartozékok beszerzésével, lépjen kapcsolatba az ön országában található Philips Vevőszolgállattal, vagy tanulmányozza az egész világon érvényes garancialevelet. ◗ ◗ - Porzsák Philips s-bag` papir porzsák
 • Страница 37 из 93
  SLOVENSKY 37 Dôležité upozornenie Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a odložte si ich na neskoršie použitie. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Pred pripojením zariadenia do siete skontrolujte, či súhlasí napätie, uvedené na zariadení, a napätie v miestnom rozvode elektrickej
 • Страница 38 из 93
  38 SLOVENSKY Hubice Polifunkčná hubica (len niektoré modely) Polifunkčnú hubicu môžete použiť na vysávanie kobercov alebo pevných podláh. 1 Nohou zatlačte na polohovací prepínač na vrchu polifunkčnej hubice, aby sa z odkladacieho priestoru v hubici vysunula kefa na čistenie tvrdej podlahy (obr. 5).
 • Страница 39 из 93
  SLOVENSKY 39 Nastavenie sacieho výkonu ◗ Sací výkon môžete nastaviť aj počas vysávania. 1 Sací výkon nastavte pomocou elektronického ovládania (obr. 16). 2 Otočením gombíka do polohy MAX nastavíte maximálny sací výkon (obr. 17). Maximálny sací výkon nastavte na vysávanie veľmi znečistených kobercov
 • Страница 40 из 93
  40 SLOVENSKY Čistenie a výmena filtrov Pred čistením, alebo výmenou filtrov vždy odpojte zariadenie zo siete. Ochranný filter motora Permanentný ochranný filter motora vyčistite pri každom vyprázdňovaní, alebo výmene vrecka na prach. 1 Nosič vrecka na prach vyberte spolu s vreckom. 2 Filter na
 • Страница 41 из 93
  SLOVENSKY 41 Objednávanie príslušenstva Ak máte problém so zaobstaraním vreciek na prach, filtrov, alebo iného príslušenstva pre toto zariadenie, obráťte sa prosím na Centrum starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo Vašej krajine, alebo sa riaďte celosvetovo platným záručným listom. ◗ ◗ -
 • Страница 42 из 93
  42 УКРАЇНСЬКІЙ Увага Уважно прочитайте ці інструкції з використання перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте для подальшого застосування. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Перевірте, чи збігається напруга, вказана на табличці характеристик, із напругою у мережі вашого будинку перед тим, як
 • Страница 43 из 93
  УКРАЇНСЬКІЙ 43 Телескопічна трубка (тільки окремі моделі) 1 Приєднайте трубку до рукоятки ("клацання"). 2 Відрегулюйте трубку на довжину, яку будете вважати найзручнішою для роботи з пилососом (рис. 4). Насадки Змінна насадка (тільки в окремих моделях) Змінну насадку можна застосовувати для килимів
 • Страница 44 из 93
  44 УКРАЇНСЬКІЙ Використання приладу Використання пилососу 1 Витягніть шнур живлення з пилососу і ввімкніть вилку у розетку. 2 Ввімкніть прилад, натиснувши ногою на кнопку вмикача, розташовану на верхній частині приладу. ◗ Ви можете переносити пилосос за ручку спереду пристрою. Регулювання
 • Страница 45 из 93
  УКРАЇНСЬКІЙ 45 Багаторазовий пиловий мішок Замість паперових мішків ви можете використовувати багаторазовий мішок, якщо він додається. Багаторазовий мішок можна використовувати та спорожнювати повторно. Щоб витягнути та вставити багаторазовий мішок, виконуйте інструкції щодо заміни паперових
 • Страница 46 из 93
  46 УКРАЇНСЬКІЙ Фільтр HEPA Замість мікрофільтра AFS на деякі моделі може встановлюватися спеціальний фільтр HEPA.Фільтр "HEPA" може усувати 99.99% усіх частинок розміром до 0,0003 мм.Це - не тільки звичайний побутовий пил, але й шкідливі мікроскопічні паразити, такі як кліщі та їх екскременти, що
 • Страница 47 из 93
  HRVATSKI 47 Važno Prije nego što prvi puta upotrijebite aparat, pažljivo pročitajte upute i spremite ih za buduću uporabu. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Prije nego što priključite aparat, provjerite da li napon naveden na aparatu odgovara naponu lokalne mreže. Ako su utikač, kabel ili sam aparat oštećeni,
 • Страница 48 из 93
  48 HRVATSKI Četke Podni nastavak (samo neki modeli) Podni nastavak može se koristiti za usisavanje tepiha ili tvrdih podova. 1 Nogom gurnite preklopku na vrhu konvertibilnog podnog nastavka da bi četka za čišćenje tvrdih podova izašla iz kućišta podnog nastavka (slika 5). 2 Gurnite preklopku
 • Страница 49 из 93
  HRVATSKI 49 1 Podesite usisnu snagu pomoću elektronske kontrole usisne snage (slika 16). 2 Postavite preklopku na MAX za maksimalnu usisnu snagu (slika 17). Najveću snagu koristite za čišćenje izrazito prljavih tepisona i tvrdih podova. 3 Postavite preklopku na Min za minimalnu snagu usisavanja.
 • Страница 50 из 93
  50 HRVATSKI Čišćenje i zamjena filtera Uvijek izvucite mrežni kabel iz utičnice prije zamjene ili čišćenja filtra. Filter za zaštitu motora Operite filter za zaštitu motora svaki put kada mijenjate vrećicu. 1 Izvadite držač s vrećicom. 2 Izvucite držač s filterom za zaštitu motora i istresite
 • Страница 51 из 93
  HRVATSKI 51 ◗ - Philips s-bag papirnate vrećice se mogu dobaviti pod imenom FC8021 (trgovine ili ovlašteni servisi). Philips Clinic s-bag se mogu dovaiti pod imenom FC8022 8trgovine ili ovlašteni servisi) Philips Anti-odour s-bag vrećice se mogu dobaviti pod imenom FC8023 (trgovine ili ovlašteni
 • Страница 52 из 93
  52 EESTI Pange tähele Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke alles edaspidiseks. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Enne seadme ühendamist kontrollige, kas seadmele märgitud voolutugevus vastab kohaliku vooluvõrgu tugevusele. Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitejuhe
 • Страница 53 из 93
  EESTI 53 Otsikud Pööratav otsik (ainult teatud mudelitel) Pööratavat otsikut saab kasutada nii vaipade kui kõvade põrandapindade puhastamiseks. 1 Vajutage jalaga pöörataval otsikul olevat lülitit, et kõvade põrandapindade puhastamisharjast tuleks harjased välja (joon 5). 2 Vajutage lülitit uuesti,
 • Страница 54 из 93
  54 EESTI 1 Reguleerige imemistugevus elektroonilise regulaatoriga (joon 16). 2 Pange nupp MAX asendisse, et valida maksimaalne imemistugevus (joon 17). Maksimaalset imemistugevust võite kasutada väga määrdunud vaipade ja kõvade põrandapindade puhastamiseks. 3 Pange nupp MIN asendisse, et valida
 • Страница 55 из 93
  EESTI 55 Filtrite puhastamine ja vahetamine Võtke seade enne puhastamist ja filtrite vahetamist vooluvõrgust välja. Mootori kaitsefilter Puhastage mootori kaitsefiltrit iga kord, kui te tühjendate või asendate tolmukotti. 1 Eemaldage tolmukotihoidik koos tolmukotiga. 2 Võtke mootori kaitsefiltri
 • Страница 56 из 93
  56 EESTI Tarvikute tellimine Juhul, kui teil tekib probleeme tolmukottide, filtrite või tarvikute hankimisel, pöörduge Philipsi hoolduskeskusesse oma riigis või tutvuge infoga garantiilehel. ◗ ◗ - Tolmukotid Philips s-kott` pabertolmukotid sobivad mudelile FC8021. Philips Clinic s-kott` kõrge
 • Страница 57 из 93
  LATVISKI 57 Svarīgi Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šīs pamācības un saglabājiet tās turpmākām uzziņām. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā. Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts
 • Страница 58 из 93
  58 LATVISKI Uzgaļi Pārvēršamais uzgalis (tikai dažiem modeļiem) Pārvēršamo uzgali var lietot gan paklāju, gan cietu grīdas segumu tīrīšanai. 1 Ar kāju piespiediet slēdzi, kas atrodas pārvēršamā uzgaļa virspusē, lai no uzgaļa izbīdītu suku cietu grīdas segumu tīrīšanai (zīm. 5). 2 Vēlreiz
 • Страница 59 из 93
  LATVISKI 59 1 Noregulējiet sūkšanas jaudu ar sūkšanas jaudas elektronisko slēdzi (zīm. 16). 2 Uzstādiet slēdzi pret iedaļu MAX, lai izmantotu maksimālo sūkšanas jaudu (zīm. 17). Maksimālo sūkšanas jaudu izmantojiet īpaši netīru paklāju un cietu grīdas segumu tīrīšanai. 3 Uzstādiet slēdzi pret
 • Страница 60 из 93
  60 LATVISKI Filtru tīrīšana un nomaiņa Pirms filtru tīrīšanas vai nomaiņas vienēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Motora aizsargfiltrs Iztīriet pastāvīgo motora aizsargfiltru, ikreiz, kad iztukšojat vai nomaināt putekļu maisiņu. 1 Noņemiet putekļu maisiņa turētāju kopā ar putekļu maisiņu. 2
 • Страница 61 из 93
  LATVISKI 61 Piederumu nomaiņa Ja rodas problēmas ar šīs ierīces putekļu maisiņu, filtru vai citu piederumu iegādi, lūdzu, sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī vai meklējiet tā tālruņa numuru pasaules garantijas bukletā. ◗ ◗ - Putekļu maisiņi Philips "s" formas ` papīra putekļu
 • Страница 62 из 93
  62 LIETUVIŠKAI Svarbu žinoti Prieš naudodami aparatą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir saugokite jas tolimesniam naudojimui. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Prieš įjungdami aparatą, patikrinkite, ar įtampa , nurodyta ant aparato atitinka vietinę elektros įtampą. Nenaudokite aparato, jei jo
 • Страница 63 из 93
  LIETUVIŠKAI 63 Antgaliai Pasikeičiantis antgalis (tik kai kuriuose modeliuose) Pasikeičiantis antgalis gali būti naudojamas ir kilimų ir kietų grindų siurbimui. 1 Koja paspauskite mygtuką ant pasikeičiančio antgalio viršaus ir iš antgalio angos išlįs šepetys kietų grindų valymui (pieš. 5). 2 Vėl
 • Страница 64 из 93
  64 LIETUVIŠKAI 2 Didžiausią siurbimo jėgą nustatysite, rankenėlę pasukę ties MAX žyma (pieš. 17). Didžiausią siurbimo jėgą naudokite, siurbdami labai purvinus kilimus ir kietas grindis. 3 Mažiausiai siurbimo jėgai nustatyti, pasukite rankenėlę į MIN padėtį. Mažiausią siurbimo jėgą naudokite,
 • Страница 65 из 93
  LIETUVIŠKAI 65 Apasauginis variklio filtras Apsauginį variklio filtrą valykite kiekvieną kartą, kai valote ar keičiate dulkių maišelį. 1 Išimkite dulkių maišelio laikiklį kartu su maišeliu. 2 Išimkite variklio apsauginio filtro laikiklį iš aparato ir, kratydami virš šiušlių dėžės, išvalykite filtrą
 • Страница 66 из 93
  66 ◗ - LIETUVIŠKAI Philips Long Performance s-bag` aukšto filtravimo dulkių maišeliai ypač ilgam siurbimui tinkami modeliams, kurių numeris FC8024. Philips keičiami dulkių maišeliai tinka modeliams, kurių aptarnavimo numeris 432200493290. Filtrai AFS micro filtrų tipo numeris yra FC8030. HEPA
 • Страница 67 из 93
  SLOVENŠČINA 67 Pomembno Pred uporabo skrbno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite tudi za kasneje. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Preden aparat priključite na električno omrežje preverite, ali napetost, označena na aparatu, ustreza napetosti v lokalnem električnem omrežju. Aparata ne uporabljajte,
 • Страница 68 из 93
  68 SLOVENŠČINA Nastavki Kombinirani nastavek (samo določeni modeli) Kombinirani nastavek lahko uporabljate tako na preprogah, kot na na trdih tleh. 1 Z nogo pritisnite preklopno stikalo na vrhu kombiniranega nastavka, da krtačni trak za čiščenje trdih tal izstopi iz ohišja nastavka (sl. 5). 2
 • Страница 69 из 93
  SLOVENŠČINA 69 1 Moč sesanja lahko spreminjate s pomočjo elektronskega regulatorja sesalne moči (sl. 16). 2 Za maksimalno sesalno moč nastavite gumb na MAX (sl. 17). Z maksimalno sesalno močjo sesajte zelo umazane preproge in trda tla. 3 Nastavite gumb na MIN za minimalno sesalno moč. Minimalno
 • Страница 70 из 93
  70 SLOVENŠČINA Čiščenje in zamenjava filtrov Pred čiščenjem ali zamenjavo filtrov, najprej izključite aparat iz električnega omrežja. Zaščitni filter za motor Očistite stalni zaščitni filter za motor vsakič, ko zamenjate ali izpraznete staro vrečko za prah. 1 Odstranite nosilec z vrečko. 2 Vzemite
 • Страница 71 из 93
  SLOVENŠČINA 71 Naročanje dodatnega pribora Če imate z dobavo vrečk, filtrov ali ostalega pribora težave, se obrnite na Philipsovo servisno organizacijo v vaši državi ali pa poglejte v garancijski list. Za naročilo poglejte na spletno stran www.ntt.si. ◗ ◗ - Vrečke za prah Papirnate vrečke za prah
 • Страница 72 из 93
  72 БЪЛГАРСКИ Важно Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за справка в бъдеще. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа. Не
 • Страница 73 из 93
  БЪЛГАРСКИ 73 Телескопична тръба (само за определени модели). 1 Свържете тръбата с дръжката (със щракване). 2 Нагласете тръбата на дължина, която ви е най-удобна по време на чистене (фиг. 4). Накрайници Комбиниран накрайник (само за определени модели) Комбинираният накрайник може да се използва за
 • Страница 74 из 93
  74 БЪЛГАРСКИ Използване на уреда Чистене с прахосмукачката 1 Изтеглете захранващия кабел от уреда и включете щепсела в контакта. 2 Включете уреда, като натиснете с крак бутона за включване/изключване. ◗ Можете да пренасяте прахосмукачката с хващане за дръжката отпред на уреда. Регулиране на силата
 • Страница 75 из 93
  БЪЛГАРСКИ 75 Торбичка за многократно използване Ако е приложена, можете да използвате торбичка за многократно ползване вместо хартиени торбички. Торбичката за многократно ползване може да се използва и изпразва многократно. За да извадите и поставите отново торбичката за многократно ползване,
 • Страница 76 из 93
  76 БЪЛГАРСКИ НЕРА филтър Вместо с микрофилтър AFS някои модели са съоръжени със специален високоефективен сух въздушен филтър (HEPA). HEPA филтърът може да отстранява от изходящия въздух 99,99% от всички частици с размер не по-малък от 0,0003 мм. Това включва не само обикновения домашен прах, но и
 • Страница 77 из 93
  SRPSKI 77 Važno Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe aparata, i sačuvajte ih za kasniju upotrebu. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Pre nego uključite uredjaj, proverite da li voltaža navedena na uredjaju odgovara naponu lokalne mreže. Ne upotrebljavajteuredjaj ukoliko su utikač, kabl, ili sam uredjaj
 • Страница 78 из 93
  78 SRPSKI Mlaznice Promenljiva mlaznica (samo odredjeni tipovi) Promenljiva mlaznica može se upotrebljavati na tepisima, ili tvrdim podovima. 1 Pritisnite nogom mikroprekidač na vrhu promenljive mlaznice, da biste iz kućišta izvukli četke za čišćenje tvrdih podova (sl. 5). 2 Ponovo piritisnite
 • Страница 79 из 93
  SRPSKI 79 Podešavanje snage usisavanja ◗ Snagu usisavanja možete podesiti u toku usisavanja. 1 Snagu usisavanja podesite pomoću elektronskog regulatora snage usisavanja (sl. 16). 2 Podesite regulator na MAX za maksimalnu snagu usisavanja (sl. 17). Upotrebljavajte maksimalnu snagu usisavanja za
 • Страница 80 из 93
  80 SRPSKI Čišćenje i zamena filtera Uvek isključite uređaj iz utičnice pre čišćenja ili zamene filtera. Filter za zaštitu motora Očistite stalni filter za zaštitu motora svaki put kada ispraznite ili zamenite kesu. 1 Uklonite držač kese sa kesom usisivača. 2 Izvadite filter za zaštitu motora iz
 • Страница 81 из 93
  SRPSKI 81 Naručivanje dodataka Ukoliko imate problema sa nabavkom kesa, filtera, ili drugih dodataka za uredjaj, molimo vas da kontaktirate Philips-ovo predstavništvo u vašoj zemlji, ili konsultujete medjunarodni garantni list. ◗ ◗ - Kese za usisivač Philips s-bag` papirne kese za usisivač dostupne
 • Страница 82 из 93
  82 á«Hô©dG πcÉ°ûŸG πM :»ØµJ ’ §Ø°ûdG Iƒb æ .(<RÉ¡÷G ΩGóîà°SÉ" Iô≤a ¤G …ô¶fG) ܃∏£ŸG ¬fɵe ‘ §Ø°ûdG Iƒ≤H ºµëàdG ¿CÉH …ócCÉJ 1 .¬dGóÑà°SÉH ºbh ôeC’G êÉàMG GPG .A≈∏à‡ QÉѨdG ¢ù«c ¿Éc GPG ócCÉJ 2 .äGÎ∏ØdG ∫GóÑà°SG ÖLh ¿G ócCÉJ 3 .GOhó°ùe ΩƒWôÿG hGC ܃Ñf’G hGC ΩƒWôÿG áëàa ¿ƒµJ ¿GC øe …ócÉJ 4 C C RÉ¡÷G
 • Страница 83 из 93
  á«Hô©dG 83 AFS Î∏a hôµjÉe ∫ÓN øe êôîà°ùŸG AGƒ¡dG øe IQOÉ°üdG IÒ¨°üdG äÉÄjõ÷G øe ÒÑc º°ùb á«≤æàH Ωƒ≤j RÉ¡÷G ∞∏N ‘ ´ƒ°VƒŸG AFS hôµjÉe Î∏a ¿G .É«µ«JÉà°ShεdG áfƒë°ûŸG ¬aÉ«dCG .ô¡°TCG áà°S πc AFS Î∏a hôµjÉŸG ∫óÑà°SG .Î∏ØdG ∂Ñ°T »ëàaG 1 .Ëó≤dG Î∏ØdG »YõfG 2 .RÉ¡÷G πNGO ójó÷G Î∏ØdG πNOCG 3 .ɪ¡fɵe
 • Страница 84 из 93
  84 á«Hô©dG .QÉѨdG ¢ù«c ºàîH Ωƒ≤J ácô◊G √òg .áfƒJôµdG á©£b Öë°S ∫ÓN øe QÉѨdG ¢ù«c á∏eÉM øe AπટG QÉѨdG ¢ù«c »YõfG 3 GOó› »∏NOCG .øµ‡ óM ó©HCG ¤G QÉѨdG ¢ù«c á∏eÉM ‘ ÚJOƒLƒŸG ÚàëàØdG ‘ ójó÷G QÉѨdG ¢ù«c áfƒJôc á©£b ∫ÉNOÉH »eƒb 4 .á«FÉHô¡µdG á°ù浟G πNGO ¤G QÉѨdG ¢ù«c á∏eÉM .QÉÑZ ¢ù«c ∫ÉNOG ºàj ⁄
 • Страница 85 из 93
  á«Hô©dG 85 RÉ¡÷G ΩGóîà°SG »FÉHô¡µdG ¢ù«æµàdG .§FÉ◊G ¢ùHÉb ‘ AÉHô¡µdG ¢ùÑ≤e »∏°UhCG h RÉ¡÷G øe »FÉHô¡µdG ∂∏°ùdG »Ñë°SG 1 .∂eób ᣰSGƒH RÉ¡÷G ≈∏YCG ‘ ±É≤j’G/𫨰ûàdG ìÉàØe ≈∏Y §¨°†dG ∫ÓN øe RÉ¡÷G 𫨰ûàH »eƒb 2 .RÉ¡÷G áeó≤e ≈∏Y ¢†Ñ≤ŸG ᣰSGƒH á«FÉHô¡µdG á°ù浟G πªM ∂æµÁ æ §Ø°ûdG Iƒb πjó©J .RÉ¡÷G
 • Страница 86 из 93
  86 á«Hô©dG ΩƒWôÿG äÉgƒa (§≤a ´GƒfC’G ¢†©Ñd) πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG ΩƒWôÿG áëàa .áÑ∏°üdG äÉ«°VQC’G hCG OÉé°ùdG ≈∏Y ÉeG πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG ΩƒWôÿG áëàa ΩGóîà°SG øµÁ ∞«¶æàH á°UÉÿG IÉ°TôØdG á©£b êGôN’ ∂eób ᣰSGƒH πjƒëà∏d ádÉÑØdG ΩƒWôÿG ágƒa ≈∏YCG ‘ RGõ¡dG ìÉàØŸG ≈∏Y »£¨°VG 1 .ΩƒWôÿG ágƒa ¿õfl øe á«°SÉ≤dG
 • Страница 87 из 93
  á«Hô©dG 87 GóL ΩÉg .πÑ≤à°ùŸG ‘ º¡eGóîà°S’ º¡H ßØàMGh RÉ¡÷G ΩGóîà°SÉH AóÑdG πÑb Gó«L √òg ∫ɪ©à°S’G äGOÉ°TQG CGôbG .RÉ¡÷G π«°UƒJ πÑb ∑ó∏H ‘ »∏ÙG »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ™e ºFÓàj RÉ¡÷G ≈∏Y ¬«dG QÉ°ûŸG »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ¿CÉH …ócCÉJ .ÉØdÉJ RÉ¡÷ÉH OhõŸG »FÉHô¡µdG ∂∏°ùdG hCG »FÉHô¡µdG ¢ùÑ≤ŸG ¿Éc GPG RÉ¡÷G
 • Страница 88 из 93
  88
 • Страница 89 из 93
  89
 • Страница 90 из 93
  90 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 • Страница 91 из 93
  91
 • Страница 92 из 93
  u www.philips.com 4222 000 49034
 • Страница 93 из 93