Инструкция для PHILIPS FC9222

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Darba pārtraukšana

 1 

 Ja vēlaties uz brīdi pārtraukt darbu, izvirzījumu uz uzgaļa ievietojiet 

novietošanas vietā, lai droši novietotu cauruli.

Filter-Clean pogas lietošana.
Jo tīrāks ir filtra cilindrs, jo labāka būs sūkšanas jauda.
vienmēr pēc putekļu sūkšanas, nospiediet Filter-Clean pogu.

Lai garantētu kārtīgu filtra iztīrīšanu, filtra tīrīšanas procesu ir nepieciešams 

veikt tikai vienreiz.

 1 

 tīrīšanas procesa laikā, izslēdziet ierīci un atstājiet elektrības vadu 

pievienotu sienas kontaktligzdai. 

 2 

 turiet ierīci horizontālā stāvoklī, lai visi riteņi pieskartos grīdai. 

vienmēr, filtra tīrīšanas laikā, atstājiet šļūteni pievienotu ierīcei, lai 

izsargātos no putekļu izpūšanas ārā no ierīces.

 3 

 nospiediet Filter-Clean pogu.

 

, Filter-Clean pogas gaisma iedegas pēc tam, kad jūs dzirdat skaņas 

signālu, pirms filtra tīrīšanas procesa sākuma. 

 

, Filtra tīrīšanas procesa laikā var būt dzirdams grabošs troksnis. tas ir 

normāli.

 

, tad, kad filtra tīrīšanas process ir beidzies, jūs dzirdēsiet signālu, un 

Filter-Clean pogas gaisma izdzisīs.

 4 

 Jūs varat arī nospiest Filter-Clean pogu, putekļu sūkšanas laikā. 

 

, to darot, motors izslēdzas un sākas filtra tīrīšanas process. Filtra 

tīrīšanas procesa laikā ierīce nesūc putekļus.

 

, kad filtra tīrīšanas process ir beidzies, Filter-Clean pogas gaisma 

izdziest. Motors automātiski sāk atkal darboties un Jūs varat turpināt 

sūkt putekļus.

Piezīme. Ja jūs nenospiediet Filter-Clean pogu pāris reizes pēc putekļu 

sūkšanas, poga Filter-Clean gaisma sāk mirgot. tas liecina par to, ka jums 

ir jānospiež poga Filter-Clean, lai izvairītos no filtra aizsērēšanas.

Tīrīšana un kopšana

vienmēr pēc putekļu sūkšanas, nospiediet Filter-Clean pogu.

Ja jums nekādi neizdodas nospiest Filter-Clean pogu, kad Filter-Clean pogas 

gaisma mirgo, filtra cilindrs aizsērē ar netīrumiem un sūkšanas jauda kļūst 

nepietiekama. Ja tā noticis, iztīriet filtra cilindru atbilstoši turpmāk minētajam. 

lATVIEšU

120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250