Инструкция для PHILIPS FC9222

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

nie należy płukać w wodzie z kranu obudowy, z której nie wyjęto filtra 

cylindrycznego.

 10 

 aby wyczyścić filtr cylindryczny, delikatnie postukaj jego plastikową 

krawędzią o kosz na śmieci, aby wytrząsnąć z niego wszystkie 

drobiny kurzu. 

Filtr cylindryczny nie jest wodoodporny i nie wolno czyścić go wodą ani 

środkami czyszczącymi. 

 11 

 Włóż filtr cylindryczny z powrotem do obudowy i przekręć uchwyt 

w prawo, tak aby zablokować filtr w odpowiedniej pozycji. 

Upewnij się, że filtr cylindryczny jest pewnie zamocowany w obudowie 

(usłyszysz „kliknięcie”).
upewnij się, że obudowa jest sucha, przed ponownym włożeniem do niej 

filtra cylindrycznego.

 12 

 umieść obudowę z włożonym filtrem cylindrycznym z powrotem w 

pojemniku na kurz, a następnie włóż pojemnik na kurz do urządzenia.

upewnij się, że pojemnik na kurz jest suchy przed ponownym włożeniem 

do niego obudowy filtra cylindrycznego.
Jeśli obudowa filtra cylindrycznego nie zostanie ponownie włożona, 

wskaźniki mocy ssania zaczną migać, a włączenie urządzenia nie będzie 

możliwe.

 13 

 Zamknij i dociśnij obudowę (usłyszysz „kliknięcie”).

 14 

 Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. upewnij się, że urządzenie 

znajduje się w pozycji poziomej z wszystkim kółkami dotykającymi 

podłogi, a wąż jest podłączony do urządzenia.

 15 

 naciśnij przycisk Filter-Clean.

 16 

 aby uzyskać najlepsze wyniki, po wyczyszczeniu filtra należy opróżnić 

pojemnik na kurz (patrz część „Czyszczenie pojemnika na kurz i 

obudowy filtra cylindrycznego”).

stały filtr ochronny silnika 
Stały filtr ochronny silnika należy czyścić co dwa miesiące.

 1 

 Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.

POlsKI

136

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250