Инструкция для PHILIPS FC9222

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Čistenie nádoby na prach a valcového filtra 

Pred vyprázdnením nádoby na prach vždy odpojte zariadenie zo siete.
nádoba na prach nie je vhodná na čistenie v umývačke na riad.

 1 

 nádobu na prach vyprázdnite hneď, ako uvidíte, že hladina prachu v 

nádobe dosiahla okrúhly disk puzdra valcového filtra.

 2 

 vypnite zariadenie, odpojte ho zo siete a zo zariadenia odpojte 

hadicu. 

 3 

 stlačením uvoľňovacieho tlačidla na vrchu rukoväte nádoby na prach 

(1) odomknite kryt. otvorte vyklápací kryt (2). 

 4 

 nádobu na prach vyberte zo zariadenia.

 5 

 nádobu na prach podržte nad odpadkovým košom a vyberte z nej 

puzdro valcového filtra. nádobu vyprázdnite.

 6 

 nádobu na prach vyčistite studenou vodou z vodovodu zmiešanou s 

trochou čistiaceho prostriedku. 

 7 

 Puzdrom valcového filtra jemne poklepte o okraj odpadkového koša, 

aby ste z puzdra odstránili jemný prach. 

slOVEnsKy

176

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250