Инструкция для PHILIPS FC9222

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

195

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve 

pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.

philips.com/welcome.

Opšti opis (sl. 1)

1  Cilindar filtera

2  Kućište cilindra filtera

3  Dugme za otvaranje posude za prašinu

4  Posuda za prašinu

5  Otvor za priključivanje creva

6  Dugmad za jačinu usisavanja (MIN i MAX)

7  Indikatori jačine usisavanja

8  Dugme Filter-Clean

9  Dugme za uključivanje/isključivanje

10  Zaštitni poklopac

11  Filter za zaštitu motora

12  Točkić

13  Dugme za namotavanje kabla

14  Dugme za otpuštanje creva

15  Priključak za crevo

16  Ručke

17  Držač za dodatke

18  Mala četka (samo određeni modeli)

19  Mala mlaznica

20  Dodatak za uske površine

21  Mlaznica za parket (samo određeni modeli)

22  Tri-Active mlaznica

23  Izbočina za odlaganje/spremanje

24  Prekidač za podešavanje tepih/tvrd pod

25  Bočne četke

26  Kombinovana mlaznica (samo određeni modeli)

27  Prekidač za podešavanje tepih/tvrd pod

28  Teleskopska cev

29  Ultra Clean Air HEPA 13 filter

30  Rešetka filtera

31  Kabl za napajanje

32  Prorez za odlaganje

33  Obrtni točak

34  Prorez za spremanje

35  Tipska pločica

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za 

buduće potrebe.
Opasnost

 - Nikada nemojte usisavati vodu niti bilo kakve druge tečnosti. Nikada 

nemojte usisavati zapaljive supstance, a pepeo ne usisavajte dok se ne 

ohladi.

srPsKI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250