Инструкция для PHILIPS FC9222

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Upozornění

 - Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na 

přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.

 - Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na síťové šňůře nebo na přístroji, 

dále jej nepoužívejte.

 - Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést 

společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo 

obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.

 - Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by 

neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje 

předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za 

jejich bezpečnost.

 - Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.

 - Nesměřujte hadicí, trubkou ani jiným příslušenstvím na oči nebo uši, 

ani do úst, pokud jsou tyto součásti připojeny k vysavači a vysavač je 

zapnutý. 

Upozornění

 - Nevysávejte velké předměty, protože tak můžete způsobit ucpání 

trubice nebo hadice. 

 - Používáte-li vysavač k vysávání popelu, jemného písku, vápna, 

cementového prachu nebo podobných látek, póry filtračního válce se 

zanesou. Pokud si všimnete výrazného poklesu sacího výkonu, filtrační 

válec vyčistěte.

 - Vysávání velkých předmětů může způsobit ucpání trubky nebo hadice. 

Pokud k tomu dojde, je nutné překážku odstranit. 

 - Přístroj nikdy nepoužívejte bez ochranného filtru motoru. Došlo by 

k poškození motoru a zkrácení životnosti přístroje.

 - Filtrační válec není vodotěsný a nelze jej čistit vodou ani čisticími 

prostředky. Čistěte jej pouze pomocí systému Filter-Clean. 

 - Používejte pouze filtrační válec Philips dodávaný s přístrojem. 

 - Během vysávání, zejména v místnostech s nízkou vlhkostí vzduchu, se 

ve vysavači hromadí statická elektřina. V takovém případě můžete při 

kontaktu s trubicí nebo jinou ocelovou částí vysavače ucítit elektrický 

výboj. Tyto výboje nejsou škodlivé vašemu zdraví a nemohou poškodit 

přístroj. Chcete-li předejít těmto nepříjemnostem, doporučujeme:

1  vybíjet přístroj tak, že trubici často přiložíte k jiným kovovým 

předmětům v místnosti (například nohám stolu nebo židle, radiátoru 

atd.);

2  zvýšit úroveň vlhkosti v místnosti tím, že do místnosti umístíte vodu. 

Můžete například zavěsit na radiátory nebo do jejich blízkosti nádoby 

s vodou z radiátorů nebo nádoby naplněné vodou.

 - Hladina hluku: Lc = 78 dB [A].

 -

ČEšTInA

34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250