Инструкция для PHILIPS FC9222

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Čištění prachové nádoby a filtračního válce 

Před vyprázdněním prachové nádoby přístroj vždy odpojte ze sítě.
Prachová nádoba není odolná proti mytí v myčce na nádobí.

 1 

 Prachovou nádobu vyčistěte ihned, jakmile úroveň prachu v přístroji 

dosáhne ke kruhovému disku na pouzdře filtračního válce.

 2 

 vypněte přístroj, vytáhněte napájecí zástrčku ze sítě a odpojte hadici 

od přístroje. 

 3 

 odjistěte kryt stisknutím uvolňovacího tlačítka na horní straně 

rukojeti prachové nádoby (1). otočením otevřete kryt (2). 

 4 

 vyjměte prachovou nádobu z přístroje.

 5 

 Přidržte prachovou nádobu nad odpadkovým košem a vyjměte z ní 

pouzdro filtračního válce. nádobu vyprázdněte.

 6 

 vyčistěte prachovou nádobu studenou vodou s přídavkem mycího 

prostředku. 

 7 

 opatrně oklepejte pouzdro filtračního válce o odpadkový koš a 

z válce uvolněte jemný prach. 

ČEšTInA

41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250