Инструкция для PHILIPS FC9222

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 14 

 Zapojte zástrčku do síťové zásuvky. Zkontrolujte, zda je přístroj ve 

vodorovné poloze, zda se všemi koly dotýká podlahy a zda je k němu 

připojena hadice.

 15 

 stiskněte tlačítko Filter-Clean.

 16 

 nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete prachovou nádobu 

vyprazdňovat po každém vysávání (viz část „Čištění prachové nádoby 

a pouzdra filtračního válce“).

Trvalý ochranný filtr motoru 
Čištění ochranného filtru motoru provádějte každé dva měsíce.

 1 

 odpojte přístroj ze sítě.

 2 

 vyjměte ochranný filtr motoru z přístroje. vyčistěte jej oklepáním 

o odpadkový koš.

Pokud by byl ochranný filtr motoru velmi špinavý, můžete ho opláchnout 

pod studenou tekoucí vodou.
k čištění ochranného filtru motoru nepoužívejte žádný mycí ani čisticí 

prostředek.

 3 

 vyčištěný filtr zatlačte zpět do přihrádky pro filtr, aby byl řádně 

zajištěn.

Před vložením ochranného filtru motoru do přihrádky pro filtr 

zkontrolujte, zda je dokonale suchý.
Omyvatelný filtr hEPA Ultra Clean Air 13
Filtr Ultra Clean Air HEPA 13 dokáže z výstupu vzduchu odstranit 99,95 % 

všech částic až do velikosti 0,0003 mm. Je tedy schopen zachycovat nejen 

běžný domovní prach, ale i mikroskopické škůdce, například roztoče a 

jejich exkrementy, jež jsou známými příčinami mnoha respiračních alergií. 

Omyvatelný filtr HEPA Ultra Clean Air 13 omyjte každých 6 měsíců. Tento 

filtr lze omýt maximálně čtyřikrát, poté ho vyměňte. 

 1 

 vyjměte mřížku filtru.

 2 

 vyjměte omyvatelný filtr hEPa ultra Clean air 13.

 3 

 opláchněte skládanou část filtru hEPa 13 slabým proudem teplé 

vody.

ČEšTInA

43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250