Инструкция для PHILIPS FC9222

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou 

informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com, 

nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi. 

Telefonní číslo střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou. Pokud 

se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat 

místního dodavatele výrobků Philips nebo oddělení Service Department of 

Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Odstraňování problémů 

V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete 

u přístroje setkat. Pokud by se vám nepodaří problém vyřešit podle 

následujících informací, kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi. 

 1 

 kontrolka tlačítka Filter-Clean bliká.

 - Filtrační válec je nutné vyčistit. Stiskněte tlačítko Filter-Clean a filtrační 

válec vyčistěte.

 2 

 Přístroj nelze zapnout a kontrolka sací výkonu bliká.

 - Pouzdro filtračního válce se zasunutým filtračním válcem nebylo 

vloženo do prachové nádoby. Vložte pouzdro filtračního válce se 

zasunutým filtračním válcem. 

 3 

 sací výkon je nedostatečný.

 - Zřejmě jste nastavili nízký sací výkon. Nastavte vyšší sací výkon.

 - Filtrační válec je zřejmě ucpaný nečistotami. V případě potřeby filtr 

vyčistěte.

 - Ochranný filtr motoru anebo filtr Ultra Clean Air HEPA 13 jsou patrně 

znečištěné. Filtry vyměňte nebo vyčistěte.

 - Zkontrolujte, zda není ucpána hubice nebo hadice. Chcete-li odstranit 

překážku, odpojte ucpaný díl a připojte ho k vysavači obráceně (je-li 

to možné). Vysavač zapněte a nechte proud vzduchu vytlačit překážku 

opačným směrem.

ČEšTInA

46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250