Инструкция для PHILIPS GC1010, GC1110

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Comfort

GC1121, GC1120,
GC1115, GC1111,
GC1110, GC1015,
GC1011, GC1010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 93
  Comfort GC1121, GC1120, GC1115, GC1111, GC1110, GC1015, GC1011, GC1010
 • Страница 2 из 93
  2
 • Страница 3 из 93
  3
 • Страница 4 из 93
  4
 • Страница 5 из 93
  ENGLISH 6 POLSKI 11 ROMÂNĂ 16 РУССКИЙ 22 ČESKY 28 MAGYAR 33 SLOVENSKY 39 УКРАЇНСЬКА 44 HRVATSKI 50 EESTI 55 LATVISKI 60 LIETUVIŠKAI 66 SLOVENŠČINA 71 GC1121, GC1120, GC1115, GC1111, GC1110, GC1015, GC1011, GC1010 БЪЛГАРСКИ 76 SRPSKI 82
 • Страница 6 из 93
  6 ENGLISH General description A B C D Spray nozzle (GC1121/1120/1115/1015) Filling opening Spray button T (GC1121/1120/1115/1015) Steam control - O = no steam - q = moderate steam - w = maximum steam - x = Calc-Clean function E Extra-steam function (press steam control) (GC1121/1120) F Temperature
 • Страница 7 из 93
  ENGLISH Preparing for use Filling the water tank Never immerse the iron in water. 1 Make sure the appliance is unplugged. 2 Set the steam control to position O (= no steam) (fig. 1). 3 Tilt the iron backwards. 4 Fill the water tank with tap water up to the maximum level (fig. 2). Do not fill the
 • Страница 8 из 93
  8 ENGLISH Ironing without steam 1 Set the steam control to position O (= no steam). 2 Select the recommended ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Setting the temperature'). Features Spray function (GC1121/1120/1115/1015 only) You can use the spray function to remove
 • Страница 9 из 93
  ENGLISH 9 4 Put the plug in the wall socket. 5 Unplug the iron when the temperature light has gone out. 6 Hold the iron over the sink and set the steam control to the Calc-Clean position x (fig. 9). 7 Pull the steam control slightly upwards and gently shake the iron until all water in the tank has
 • Страница 10 из 93
  10 ENGLISH Troubleshooting This chapter summarises the most common problems you could encounter with your iron. Please read the different sections for more details. If you are unable to solve the problem, contact the Customer Care Centre in your country. Problem Possible cause(s) Solution(s) The
 • Страница 11 из 93
  POLSKI 11 Opis urządzenia A B C D E F G H I J Dysza spryskiwacza (dla modeli: GC1121/1120/1115/1015) Otwór napełniania wodą Przycisk spryskiwacza T (dla modeli: GC1121/1120/1115/1015) Regulator pary - O = brak pary - q = umiarkowana ilość pary - w = maksymalna ilość pary - x = funkcja antywapienna
 • Страница 12 из 93
  12 POLSKI Przygotowanie do użycia Napełnianie zbiornika na wodę Nigdy nie zanurzaj żelazka w wodzie. 1 Sprawdź, czy urządzenie jest odłączone od sieci. 2 Ustaw regulator pary w położeniu O (= bez pary) (rys. 1). 3 Przechyl żelazko do tyłu. 4 Wypełnij zbiornik wodą z kranu do poziomu maksimum (rys.
 • Страница 13 из 93
  POLSKI 13 Prasowanie bez pary 1 Ustaw regulator pary w położeniu O (= bez pary). 2 Wybierz zalecaną temperaturę prasowania (patrz: rozdział "Przygotowanie do użycia"; punkt: "Ustawianie temperatury"). Cechy Funkcja spryskiwacza (dla modeli: GC1121/1120/1115/1015) Przy dowolnej temperaturze w celu
 • Страница 14 из 93
  14 POLSKI 7 Lekko pociągnij ku górze regulator pary i delikatnie potrząśnij żelazkiem, aż zostanie wylana ze zbiornika cała woda. Ze stopy żelazka wydostaną się para i wrzątek. Zostaną przy tym wymyte ewentualne zanieczyszczenia i kamień wapienny. 8 Po użyciu funkcji Calc-Clean wciśnij regulator
 • Страница 15 из 93
  POLSKI 15 Problem Ewentualna przyczyna (y) Rozwiązanie(a) Żelazko jest podłączone do sieci, ale stopa jest zimna. Nie ma połączenia. Sprawdź, czy do gniazdka sieciowego prawidłowo wetknięta jest wtyczka. Pokrętło regulacji temperatury zostało ustawione w pozycji MIN. Ustaw termostat na odpowiednią
 • Страница 16 из 93
  16 ROMÂNĂ Descriere generală A Pulverizator (GC1121/1120/1115/1015) B Orificiu de umplere C Buton de pulverizare T (GC1121/1120/1115/1015) D Comutator pentru abur - O = fără abur - q = volum moderat de abur - w = volum maxim de abur - x = Funcţie anticalcar E Funcţie pentru abur suplimentar (se
 • Страница 17 из 93
  ROMÂNĂ 17 Pregătirea pentru utilizare Umplerea rezervorului de apă Nu introduceţi niciodată fierul de călcat în apă. 1 Asiguraţi-vă că aparatul nu este conectat la priză. 2 Poziţionaţi comutatorul pentru abur pe poziţia O ( = fără abur) (fig. 1). 3 Răsuciţi fierul de călcat spre spate. 4 Umpleţi
 • Страница 18 из 93
  18 ROMÂNĂ w pentru volum maxim de abur (temperatura reglată de la 3 la MAX) Fierul va sufla abur imediat ce va ajunge la temperatura reglată. Călcarea fără abur 1 Poziţionaţi comutatorul pentru abur pe poziţia O ( = fără abur). 2 Selectaţi temperatura de călcare recomandată (consultaţi capitolul
 • Страница 19 из 93
  ROMÂNĂ 19 5 Scoateţi ştecherul din priză când ledul de temperatură s-a stins. 6 Ţineţi fierul deasupra chiuvetei şi setaţi comutatorul pentru abur în poziţia de detartrare x (fig. 9). 7 Trageţi comutatorul pentru abur puţin în sus şi scuturaţi uşor fierul de călcat până când rezervorul de apă se
 • Страница 20 из 93
  20 ROMÂNĂ Depanarea Acest capitol include cele mai frecvente problemele care pot apărea cu fierul dvs. de călcat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiţi secţiunile corespunzătoare. Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema, vă rugăm să contactaţi Centrul de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs..
 • Страница 21 из 93
  ROMÂNĂ 21 Problemă Cauză posibilă În timpul călcatului, se scurge apă prin talpa aparatului. Fierul de călcat nu este suficient Reglaţi termostatul pe o temperatură de încins. corespunzătoare călcării cu abur (între 2 şi MAX). Puneţi fierul vertical şi nu începeţi călcarea înainte ca indicatorul
 • Страница 22 из 93
  22 РУССКИЙ Общее описание A B C D E F G H I J Носик разбрызгивателя (GC1121/1120/1115/1015) Отверстие для залива Кнопка разбрызгивателя T (GC1121/1120/1115/1015) Парорегулятор - O = нет пара - q = умеренный выброс пара - w = максимальный выброс пара - x = функция очистки от накипи Функция
 • Страница 23 из 93
  РУССКИЙ 23 Подготовка к использованию Заполнение водонаборного контейнера. Запрещается погружать утюг в воду. 1 Убедитесь, что утюг отключен от электросети. 2 Установите парорегулятор в положение O (= без отпаривания) (рис. 1). 3 Отклоните утюг назад. 4 Заполните водонаборный контейнер водой из-под
 • Страница 24 из 93
  24 РУССКИЙ 3 После того, как температурный индикатор погас, поставьте парорегулятор в соответственное пару положение. Убедитесь, что уровень пара, который вы выбрали, подходит для температуры, выбранной для глаженья (рис. 5). q для умеренного отпаривания (при положениях терморегулятора в режиме от
 • Страница 25 из 93
  РУССКИЙ 25 Функция очистки от известкового налета Используйте функцию очистки от известкового налета один раз в две недели. Если вода в вашей местности очень жесткая (в этом случае при глажении из подошвы утюга выпадают хлопья), функцию очистки от известкового налета необходимо использовать чаще. 1
 • Страница 26 из 93
  26 РУССКИЙ Защита окружающей среды ◗ По окончании срока службы не выбрасывайте прибор вместе с обычными бытовыми отходами, а сдавайте в специальные пункты приема. Поступая так вы способствуете делу сохранения окружающей среды (рис. 15). Гарантийное и сервисное обслуживание По поводу обслуживания,
 • Страница 27 из 93
  РУССКИЙ 27 Неполадка Способ(ы) устранения неисправностей В резервуаре недостаточно воды. Заполните резервуар водой (см. раздел «Подготовка прибора к работе»). Утюг недостаточно горячий. Установите диск терморегулятора на температуру от 3 до МАХ. Поставьте утюг в вертикальное положение и подождите,
 • Страница 28 из 93
  28 ČESKY Všeobecný popis A B C D E F G H I J Tryska rozprašovače (GC1121/1120/1115/1015) Plnicí otvor Tlačítko rozprašovače T (GC1121/1120/1115/1015) Regulátor páry - O = bez páry - q = střední pára - w = maximum páry - x = funkce Calc-Clean (odstraňování vodního kamene) Funkce extra páry (stlačte
 • Страница 29 из 93
  ČESKY 29 Příprava k použití Plnění zásobníku vodou Žehličku nesmíte nikdy ponořit do vody. 1 Přesvědčte se, že je přístroj odpojen od sítě. 2 Regulátor páry nastavte do polohy O (= bez páry) (obr. 1). 3 Žehličku nakloňte dozadu. 4 Naplňte vodní zásobník vodou z kohoutku až na maximum (obr. 2).
 • Страница 30 из 93
  30 ČESKY Žehlení bez páry 1 Regulátor páry nastavte do polohy O (= bez páry). 2 Nastavte doporučenou teplotu žehličky (viz kapitolu "Příprava k použití", odstavec "Nastavení teploty"). Další funkce Rozprašovač (pouze GC1121/1120/1115/1015) Tuto funkci můžete použít k odstranění nadměrného zmačkání
 • Страница 31 из 93
  ČESKY 31 6 Podržte žehličku nad dřezem a nastavte regulátor páry do polohy Calc-Clean x (obr. 9). 7 Regulátor páry mírně vytáhněte směrem nahoru a jemně třeste s žehličkou, dokud se nespotřebuje všechna voda v zásobníku. Ze dna žehličky začne vycházet pára s horkou vodou. Dojde k vyplavení vodního
 • Страница 32 из 93
  32 ČESKY Řešení případných problémů Tato kapitola obsahuje ty nejběžnější problémy, které se mohou při používání žehličky vyskytnout. Tyto řádky laskavě pozorně přečtěte a kdyby se vám daný problém nepodařilo úspěšně vyřešit, kontaktujte Informační středisko firmy Philips ve vaší oblasti. Problém
 • Страница 33 из 93
  MAGYAR 33 Általános ismertetés A B C D E F G H I J Vízpermet (GC1121/1120/1115/1015) Feltöltő nyílás Vízpermet gomb T (GC1121/1120/1115/1015) Gőz szabályozó - O = nincs gőz - q = mérsékelt gőz - w = teljes erősségű gőz - x = vízkőmentesítés Extra-gőzlövet funkció (egyérintéses gőzlövet gomb)
 • Страница 34 из 93
  34 MAGYAR Előkészítés használatra A víztartály feltöltése Soha ne merítse a vasalót vízbe. 1 Vigyázzon, hogy a készülék hálózati csatlakozó dugója ki legyen húzva a fali konnektorból. 2 Állítsa a hőmérséklet szabályozó gombot a O (=nincs gőz) állásba (ábra 1). 3 Billentse hátrafelé a vasalót. 4 A
 • Страница 35 из 93
  MAGYAR 35 Vasalás gőz nélkül 1 Állítsa a hőmérséklet szabályozó gombot a O (=nincs gőz) állásba. 2 Válassza a javasolt vasalási hőmérsékletet (lásd az "Előkészítés használatra", "A hőmérséklet beállítása" című részt). Funkciók Vízpermet funkció (csak a GC1121/1120/1115/1015 esetében) A vízpermet
 • Страница 36 из 93
  36 MAGYAR 6 A vasalót tartsa csap fölé, és a gőz szabályozót állítsa vízkőmentesítés állásba x (ábra 9). 7 A gőz szabályozót nyomja óvatosan felfelé, és finoman rázza a vasalót addíg, amíg a tartályból az összes vizet fel nem használta. A vasalótalpból forró víz és gőz távozik. Amennyiben a
 • Страница 37 из 93
  MAGYAR 37 Hibaelhárítás Ez a rész összefoglalja a leggyakrabban előforduló problémákat vasalójával kapcsolatban.További részletekhez olvassa el a megfelelő részeket. Ha nem tudja megoldani a problémát, hívja a Philips ügyfélszolgálatot. Hiba Lehetséges ok(ok) A vasaló hálózati csatlakozó Nincs
 • Страница 38 из 93
  38 MAGYAR Hiba Lehetséges ok(ok) Megoldások Vasaláskor víz szivárog a vasalótalpból. A vasaló nem elég meleg. A gőzöléses vasaláshoz megfelelő, 2 MAX hőmérsékletet válasszon ki. A vasalót állítsa a végére, és várja meg, amíg a vasaló felmelegszik (a hőmérséklet jelző lámpa kialszik). A hűlő vagy
 • Страница 39 из 93
  SLOVENSKY 39 Opis zariadenia A B C D E F G H I J Rozprašovač (modely GC1121/1120/1115/1015) Plniaci otvor Tlačidlo kropenia T (modely GC1121/1120/1115/1015) Ovládanie naparovania - O = žiadna para - q = mierny prúd pary - w = maximálny prúd pary - x = odstraňovanie vodného kameňa Funkcia prídavného
 • Страница 40 из 93
  40 SLOVENSKY Príprava na použitie Plnenie zásobníka na vodu Žehličku nikdy neponárajte do vody. 1 Uistite sa, že žehlička nie je pripojená do siete. 2 Ovládanie naparovania nastavte do polohy O (= bez pary) (obr. 1). 3 Žehličku nakloňte dozadu. 4 Zásobník na vodu naplňte vodou z vodovodu po značku
 • Страница 41 из 93
  SLOVENSKY 41 Žehlenie bez naparovania 1 Ovládanie naparovania nastavte do polohy O (= bez pary). 2 Nastavte odporúčanú teplotu žehlenia (viď kapitola "Príprava na použitie", časť "Nastavenie teploty"). *alšie vlastnosti Kropenie (len modely GC1121/1120/1115/1015) Kropenie sa používa na žehlenie
 • Страница 42 из 93
  42 SLOVENSKY 5 Keď zhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty, žehličku odpojte zo siete. 6 Žehličku podržte nad umývadlom a ovládanie naparovania nastavte do polohy na odstraňovanie vodného kameňa (Calc-Clean) x (obr. 9). 7 Ovládanie naparovania trochu povytiahnite dopredu a jemne potraste
 • Страница 43 из 93
  SLOVENSKY 43 Riešenie problémov V tejto kapitole sú uvedené najbežnejšie problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri žehlení. *alšie informácie získate v jednotlivých častiach návodu.V prípade, že nedokážete odstrániť vzniknutý problém, kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníka spoločnosti
 • Страница 44 из 93
  44 УКРАЇНСЬКА Загальний опис A Наконечник розбризкувача (GC1121/1120/1115/1015) B Отвір для наповнення C Кнопка розбризкувача T (GC1121/1120/1115/1015) D Регулятор пари - O = нема пари - q = помірна пара - w = найбільша пара - x = функція "Calc-Clean" (видалення накипу) E Функція додаткової пари
 • Страница 45 из 93
  УКРАЇНСЬКА 45 Підготовка до використання Заливка води у резервуар праски Ніколи не занурюйте пристрій у воду. 1 Переконайтеся, що пристрій від'єднано від розетки. 2 Встановіть регулятор пари у положення O (= без пари) (рис. 1). 3 Нахиліть праску назад. 4 Наповнять водяний резервуар водою з-під
 • Страница 46 из 93
  46 УКРАЇНСЬКА Прасування без пару 1 Встановіть регулятор пари у положення O (= без пари). 2 Виберіть рекомендовану температуру (див. температуру "Підготовка до використання", розділ "Встановлення температури"). Функції Функція розбризкування (тільки для моделей GC1121/1120/1115/1015) Ви можете
 • Страница 47 из 93
  УКРАЇНСЬКА 47 6 Тримаючи праску над раковиною виставте регулятор пари у положення Calc-Clean x (рис. 9). 7 Витягніть регулятор пари трохи вгору та обережно струсніть праску, доки в резервуарі не буде використана вся вода. З підошви виходитиме пара та кип'яча вода. Накип (якщо від є) буде вимито. 8
 • Страница 48 из 93
  48 УКРАЇНСЬКА Можливі несправності. У цій главі зведено основні складнощі, яки можуть виникнути при використанні праски.Будьласка, за окремими подробицями звертайтеся до окремих розділів.Якщо у вас виникають складнощі, зв'язуйтесь з центром обслуговування клієнтів "Philips Customer Cаre" у вашій
 • Страница 49 из 93
  УКРАЇНСЬКА 49 Несправність Можлива причина (причини) Вирішення проблем Підчас прасування з підошви витікає вода. Праска нагрілася недостатньо. Виставте диск регулювання температури в положення, що відповідає прасуванню з парою (2 до МАХ). Поставте праску на підставку та зачекайте, доки індикатор
 • Страница 50 из 93
  50 HRVATSKI Opći opis A B C D E F G H I J Sapnica raspršivača (GC1121/1120/1115/1015) Otvor za punjenje Dugme za raspršivač T (GC1121/1120/1115/1015) Kontrola pare - O = bez pare - q = umjerena para - w = maksimalna para - x = funkcija čišćenja od kamenca 'Extra - steam' funkcija (Ekstra-para)
 • Страница 51 из 93
  HRVATSKI 51 Priprema za uporabu Punjenje spremnika za vodu Nikada ne uranjajte glačalo u vodu. 1 Budite sigurni da je glačalo isključeno iz el. struje. 2 Postavite kontrolu temperature na poziciju O (=bez pare) (slika 1). 3 Nagnite glačalo unatrag. 4 Napunite spremište za vodu do oznake za
 • Страница 52 из 93
  52 HRVATSKI Glačanje bez pare 1 Postavite kontrolu temperature na poziciju O (=bez pare) 2 Postavite odgovarajuću temperaturu glačanja (vidi poglavlje 'Priprema za uporabu' , 'Postava temperature'). Značajke Funkcija raspršivanja (samo GC1121/1120/1115/1015) Funkciju raspršivanja vodom možete
 • Страница 53 из 93
  HRVATSKI 53 6 Držite glačalo iznad umivaonika te postavite kontrolu pare u poziciju Calc-Clean (x) (slika 9). 7 Lagano povucite kontrolu pare prema gore te nježno protresite glačalo sve doka sva voda iz spremišta ne izadje. Voda će izaći iz spremišta, kamenac isto tako ako ga ima. 8 Nakon
 • Страница 54 из 93
  54 HRVATSKI U slučaju problema Ovo poglavlje sumarizira najčešće probleme koji mogu nastati prilikom korištenja ovog glačala. Molimo pročitajte sve detalje. Ako ne možete riješiti problem, kontaktirajte najbliži ovlašteni servis sa spiska. Problem Mogući uzrok (uzroci) Rješenje (rješenja) Glačalo
 • Страница 55 из 93
  EESTI 55 Kirjeldus A B C D E F G H I J Piserdi (GC1121/1120/1115/1015) Täiteava Piserdi nupp T (GC1121/1120/1115/1015) Aurukontroll - O = kuivtriikimine - q = keskmine aurupahvak - w = maksimaalne aurupahvak - x = katlakivi eemaldusfunktsioon Lisaauru funktsioon (vajuta aururegulaatorit)
 • Страница 56 из 93
  56 EESTI Ettevalmistamine kasutamiseks Veepaagi täitmine Ärge pange triikrauda vette. 1 Veenduge, et seadme pistik ei oleks ühendatud vooluvõrku. 2 Seadke temperatuuriregulaator asendisse O (= auruta) (joon 1). 3 Asetage triikraud kaldu. 4 Valage veepaaki kraanivett kuni maksimaalse tasemeni (joon
 • Страница 57 из 93
  EESTI 57 Kuivtriikimine 1 Seadke temperatuuriregulaator asendisse O (= auruta). 2 Valige vastav triikimistemperatuur (vt pt ÍEttevalmistus kasutamiseksÍ, lõik ÍTemperatuuri seadistamineÍ). Lisafunktsioonid Piserdusfunktsioon (ainult GC1121/1120/1115/1015) Niisutusfunktsiooni võib kasutada raskesti
 • Страница 58 из 93
  58 EESTI 7 Tõmmake aururegulaatori nuppu üles ja loksutage triikrauda õrnalt, kuni kogu vesi paagist on ära kasutatud. Tallast väljub aur ja keev vesi. Katlakivi (või mustus) uhutakse välja. 8 Pärast katlakivi puhastamise funktsiooni kasutamist vajutage aururegulaator tagasi algasendisse ja
 • Страница 59 из 93
  EESTI 59 Probleem Võimalik(ud) põhjus(ed) Lahendus(ed) Triikraud on vooluvõrku ühendatud, aga tald on külm. See on ühenduse viga. Kontrollige, kas toitejuhe on seina pistikupessa ühendatud korralikult. Temperatuuriregulaator on MIN Seadke temperatuur soovitatavale asendis. triikimistemperatuurile.
 • Страница 60 из 93
  60 LATVISKI Vispārīgs apraksts A B C D E F G H I J Smidzināšnas sprausla (modeļiem GC1121/1120/1115/1015) Uzpildes atvere Smidzināšanas taustiņš T (modeļiem GC1121/1120/1115/1015) Tvaika padeves regulators - O = bez tvaika - q = vidēji stiprs tvaiks - w = maksimāli stiprs tvaiks - x = "Calc-Clean"
 • Страница 61 из 93
  LATVISKI 61 Sagatavošana lietošanai Ūdens tvertnes piepildīšana Nekad neiegremdējiet gludekli ūdenī. 1 Pārliecinieties, ka ierīce nav pievienota elektrotīklam. 2 Pagrieziet tvaika padeves regulatoru O stāvoklī (= bez tvaika) (attēls 1). 3 Paceliet gludekli ieslīpi. 4 Piepildiet ūdens tvertni ar
 • Страница 62 из 93
  62 LATVISKI Gludināšana bez tvaika 1 Pagrieziet tvaika padeves regulatoru O stāvoklī (= bez tvaika). 2 Izvēlieties ieteicamo gludināšanas temperatūru (sk. nodaļas "Sagatavošana lietošanai" apakšnodaļu "Temperatūras regulēšana"). Papildu funkcijas Smidzināšanas funkcija (tikai modeļiem
 • Страница 63 из 93
  LATVISKI 63 5 Kad temperatūras signāllampiņa nodzisusi, atvienojiet gludekli no elektrotīkla. 6 Turiet gludekli virs izlietnes un noregulējiet tvaika padeves regulatoru "Calc-Clean" stāvoklī x (attēls 9). 7 Nedaudz pavelciet tvaika padeves regulatoru uz augšu un viegli pakratiet gludekli, līdz viss
 • Страница 64 из 93
  64 LATVISKI Kļūmju novēršana Šajā nodaļā minētas parastas gludekļa darbības kļūmes. Sīkāku informāciju sk. atsevišķās nodaļās. Ja kļūmi nevarat novērst, sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī. Kļūme Iespējamais cēlonis Risinājums Gludeklis ir pievienots elektrotīklam, taču klātne ir
 • Страница 65 из 93
  LATVISKI 65 Kļūme Iespējamais cēlonis Kamēr gludeklis atdziest vai kad tas ir nolikts glabāšanā, no gludekļa klātnes tek ūdens. Gludeklis ir bijis novietots Pirms gludekļa novietošanas glabāšanā horizontāli, kamēr ūdens tvertnē iztukšojiet ūdens tvertni un noregulējiet bija ūdens. tvaika padeves
 • Страница 66 из 93
  66 LIETUVIŠKAI Bendras aprašymas A B C D E F G H I J Purškiantis antgalis (tik GC1121/1120/1115/1015 modeliuose) Pripildymo anga Purškimo mygtukas T (tik GC1121/1120/1115/1015 modeliuose) Garų reguliatorius - O = be garų - q = vidutinio stiprumo garai - w = stiprūs garai - x = nuosėdų šalinimo
 • Страница 67 из 93
  LIETUVIŠKAI 67 Pasiruošimas naudojimui Vandens rezervuaro užpildymas Neįmerkite lygintuvo į vandenį. 1 Patikrinkite, ar aparatas yra išjungtas. 2 Garų reguliatorių nustatykite į O padėtį; (= jokių garų) (pav. 1). 3 Apverskite lygintuvą. 4 Vandens rezervuarą pripildykite vandeniu iš čiaupo iki
 • Страница 68 из 93
  68 LIETUVIŠKAI Lyginimas be garų 1 Garų reguliatorių nustatykite į O padėtį; (= jokių garų). 2 Nustatykite rekomenduojamą lyginimo temperatūrą (žiūrėkite skyrelio "Pasiruošimas naudojimui" skirsnį "Temperatūros nustatymas"). Savybės Purškimo funkcija (tik GC1121/1120/1115/1015 modeliuose) Naudokite
 • Страница 69 из 93
  LIETUVIŠKAI 69 6 Lygintuvą laikykite virš kriauklės ir garų reguliatorių pastatykite į kalkių šalinimo padėtį x (pav. 9). 7 Garų reguliatorių truputį kilstelėkite į viršų ir švelniai kratykite lygintuvą, iki visas vandens rezervuare esantis vanduo bus panaudotas. Iš pado išsiverš verdantis vanduo
 • Страница 70 из 93
  70 LIETUVIŠKAI Problemų sprendimas Šis skyrius apibendrina dažniausiai pasitaikančias, su lygintuvu susijusias problemas. Ieškant tikslesnių detalių, prašome perskaityti atskirus skyrelius. Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į artimiausią Philips klientų aptarnavimo centrą savo šalyje.
 • Страница 71 из 93
  SLOVENŠČINA 71 Splošni opis A B C D E F G H I J Razpršilnik (GC1121/1120/1115/1015) Odprtina za dolivanje vode Gumb za pršenje T (GC1121/1120/1115/1015) Parni regulator - O = brez pare - q = zmerna para - w = maksimalna para - x = Funkcija čiščenja apnenca Funkcija dodatne pare (pritisnite parni
 • Страница 72 из 93
  72 SLOVENŠČINA Priprava za uporabo Polnjenje rezervoarja za vodo Likalnika nikoli ne potapljajte v vodo. 1 Pazite, da bo likalnik izključen iz električnega omrežja. 2 Nastavite parni regulator na položaj O (= brez pare) (sl. 1). 3 Nagnite likalnik nazaj. 4 V rezervoar za vodo natočite vodo iz
 • Страница 73 из 93
  SLOVENŠČINA 73 Likanje brez pare 1 Nastavite parni regulator na položaj O (= brez pare). 2 Izberite priporočeno temperaturo likanja (glej poglavje "Priprava za uporabo", odsek "Nastavitev temperature"). Funkcije Funkcija pršenja (samo pri GC1121/1120/1115/1015) Za odstranitev trdovratnih gub pri
 • Страница 74 из 93
  74 SLOVENŠČINA 7 Povlecite parni regulator narahlo navzgor in nežno stresajte likalnik, dokler ne porabite vse vode v rezervoarju. Para in vrela voda bosta uhajala skozi likalno ploščo in pri tem izpirala ven nečistočo in apnenec (če ga bo kaj). 8 Potem ko ste uporabili funkcijo za čiščenje
 • Страница 75 из 93
  SLOVENŠČINA 75 Premagovanje težav To poglavje vsebuje najbolj pogoste probleme, na katere lahko naletite pri uporabi likalnika. Za podrobnejše informacije si preberite posamezne odseke. Če problema ne morete rešiti, se obrnite na Philipsovo organizacijo v vaši državi. Težava Možni vzrok (vzroki)
 • Страница 76 из 93
  76 БЪЛГАРСКИ Общо описание A B C D E F G H I J Дюза за пръскане (GC1121/1120/1115/1015) Отвор за пълнене Бутон за пръскане T (GC1121/1120/1115/1015) Парен регулатор - O = без пара - q = умерена пара - w = максимална пара - x = функция за почистване на накип Функция за допълнителна пара (бутон за
 • Страница 77 из 93
  БЪЛГАРСКИ 77 Подготовка за употреба Пълнене на резервоара за вода Никога не потапяйте ютията във вода. 1 Внимавайте уредът да е изключен от контакта. 2 Нагласете парния регулатор в положение O (= без пара) (фиг. 1). 3 Наклонете ютията назад. 4 Напълнете водния резервоар с питейна вода до
 • Страница 78 из 93
  78 БЪЛГАРСКИ Гладене без пара 1 Нагласете парния регулатор в положение O (= без пара). 2 Изберете препоръчваната температура на гладене (вж. част "Подготовка за употреба", раздел "Настройка на температурата"). Особености Функция за пръскане (само GC1121/1120/1115/1015) Можете да използвате
 • Страница 79 из 93
  БЪЛГАРСКИ 79 Не наливайте оцет или други антикалциращи препарати в резервоара за вода. 4 Включете щепсела в контакта. 5 Извадете щепсела на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне. 6 Като държите ютията над мивка, нагласете парния регулатор в положение x за функцията Calc-Clean
 • Страница 80 из 93
  80 БЪЛГАРСКИ Гаранции и сервизно обслужване Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във Вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната
 • Страница 81 из 93
  БЪЛГАРСКИ 81 Проблем Възможна причина (причини). Решение (решения) Функцията за допълнителна пара е използвана прекалено често за кратък период. Изчакайте поне 1 минута, преди да използвате отново функцията за допълнителна пара (вж. раздела "Особености"). Функцията за пръскане не работи
 • Страница 82 из 93
  82 SRPSKI Opšti izgled A B C D E F G H I J Mlaznica za raspršivanje (GC1121/1120/1115/1015) Otvor za punjenje Taster za raspršivanje T (GC1121/1120/1115/1015) Kontrola pare - O =bez pare - q =umerena para - w =maksimalna para - x =funkcija Calc-Clean Funkcija dodatne pare (pritisnuti kontrolu pare)
 • Страница 83 из 93
  SRPSKI 83 Pre upotrebe Punjenje posude za vodu Nikada ne uranjajte peglu u vodu. 1 Proverite da li je uređaj isključen iz električne mreže. 2 Postavite regulator pare u položaj O (= nema pare) (sl. 1). 3 Nagnite peglu unazad. 4 Napunite rezervoar vode do oznake za maksimalnu količinu (sl. 2). Ne
 • Страница 84 из 93
  84 SRPSKI Peglanje bez pare 1 Postavite regulator pare u položaj O (= nema pare). 2 Izaberite preporučenu temperaturu peglanja (vidi poglavlje 'Pre upotrebe', deo 'Podešavanje temperature'). Funkcije Funkcija raspšivanja (samo GC1121/1120/1115/1015) Funkciju raspršivanja možete koristiti za
 • Страница 85 из 93
  SRPSKI 85 4 Uključite utikač u utičnicu. 5 Isključite peglu iz struje kada se lampica za temperaturu ugasi. 6 Držite peglu iznad sudopere i podesite kontrolu pare u Calc-Clean položaj x (sl. 9). 7 Povucite kontrolu pare malo uvis i blago protresite peglu dok sva voda iz rezervoara ne bude
 • Страница 86 из 93
  86 SRPSKI Mogući problemi Ovo poglavlje sažeto opisuje najčešće probleme sa kojima se možete susresti u vezi vaše pegle. Molimo vas da pročitate sva poglavlja u vezi detaljnijih informacija. Ako niste u stanju da rešite problem, molimo vas da kontaktirate Philips-ovo predstavništvo u vašoj zemlji.
 • Страница 87 из 93
  87
 • Страница 88 из 93
  88
 • Страница 89 из 93
  89
 • Страница 90 из 93
  90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • Страница 91 из 93
  91
 • Страница 92 из 93
  u www.philips.com 4239 000 52282
 • Страница 93 из 93