Инструкция для PHILIPS GC2105

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

GC2225, GC2220, GC2215,

GC2130, GC2115, GC2110, GC2105

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 155
  GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2115, GC2110, GC2105
 • Страница 2 из 155
  2
 • Страница 3 из 155
  3 J 1 FG I H DE B C K L A M
 • Страница 4 из 155
  4
 • Страница 5 из 155
  ENGLISH 6 POLSKI 14 ROMÂNĂ 24 РУССКИЙ 34 ČEŠTINA 44 MAGYAR 53 SLOVAK 61 УКРАЇНСЬКА 71 GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2126, GC2125, GC2120, GC2115, GC2110, GC2105 HRVATSKI 81 EESTI 90 LATVIEŠU 98 LIETUVIŠKAI 107 SLOVENŠČINA 115 БЪЛГАРСКИ 124 SRPSKI 134 143
 • Страница 6 из 155
  6 ENGLISH General description (fig. 1) A B C D E F G H I J K L M Spray nozzle Filling cap (GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120 only) Filling opening Shot-of-steam button 9 (GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120/2115/2110 only) Spray button T Steam control O = no steam Á = minimum steam q =
 • Страница 7 из 155
  ENGLISH 7 put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket. ◗ Always place and use the iron and the stand, if provided, on a stable, level and horizontal surface. ◗ Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank. ◗
 • Страница 8 из 155
  8 ENGLISH C 1 Put the iron on its heel and set the temperature dial to the required ironing temperature by turning it to the appropriate position. Check the garment label for the required ironing temperature. 1 Synthetic fabrics (e.g. acrylic, viscose, polyamide, polyester) 1 Silk 2 Wool 3 Cotton,
 • Страница 9 из 155
  ENGLISH 9 Features Spraying To remove stubborn creases at any temperature 1 C Make sure that there is enough water in the water tank. 2 Press the spray button several times to moisten the garment to be ironed. Extra Steam (specific types only) This function provides extra steam to remove really
 • Страница 10 из 155
  10 ENGLISH Vertical Shot of Steam (GC2225/2220/2215/2130/2126/2125/2120/2115 only) C 1 The Shot-of-Steam function can also be used when you are holding the iron in vertical position.This is useful for removing creases from hanging clothes, curtains, etc. Never direct the steam towards people. Drip
 • Страница 11 из 155
  ENGLISH 11 Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank.. C 3 Set the temperature dial to MAX. 4 Put the plug in the wall socket. 5 Unplug the iron when the temperature light has gone out. 6 Hold the iron over the sink and set the steam control to position 1 (Calc-Clean).The
 • Страница 12 из 155
  12 ENGLISH 3 Move the iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that may have formed on the soleplate. Storage 1 Remove the mains plug from the wall socket, let the iron cool down and set the steam control to position O. 2 Clean the appliance and wipe scale and any other
 • Страница 13 из 155
  ENGLISH 13 Troubleshooting This chapter summarises the most common problems you could encounter with your iron. Please read the different sections for more details. If you are unable to solve the problem, please contact the Philips Customer Care Centre in your country. Problem Possible cause(s) The
 • Страница 14 из 155
  14 POLSKI Opis ogólny (rys. 1) A Dysza spryskiwacza B Nasadka otworu wlewowego wody (tylko modele GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120) C Otwór wlewowy wody C Przycisk silnego uderzenia pary 9 (tylko modele GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120/2115/2110) E Przycisk spryskiwacza T F Regulator
 • Страница 15 из 155
  POLSKI 15 ◗ Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu z rozgrzaną stopą żelazka. ◗ Po zakończeniu prasowania ustaw regulator pary w położeniu „0”, postaw żelazko w pionie i wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka w przypadku: czyszczenia urządzenia, napełniania lub opróżniania zbiorniczka wody,
 • Страница 16 из 155
  16 POLSKI Ustawianie temperatury ◗ Podczas pierwszego użycia z żelazka może wydostawać się dym. Zjawisko to ustanie po krótkiej chwili. C 1 Ustaw żelazko w pionie i nastaw wymaganą temperaturę prasowania, obracając pokrętło regulatora temperatury w odpowiednie położenie. Sprawdź zaznaczoną na metce
 • Страница 17 из 155
  POLSKI 17 Tylko modele GC2215/2120/2115/2110/2105: Jeśli nastawiona temperatura jest zbyt niska (od „MIN” do 2), ze stopy żelazka może wyciekać woda. Prasowanie bez pary 1 Ustaw regulator pary w położeniu O (= brak pary). 2 Ustaw pokrętło regulatora temperatury w żądanej pozycji. Patrz „Ustawianie
 • Страница 18 из 155
  18 POLSKI Funkcja silnego uderzenia pary działa wyłącznie przy ustawieniach temperatury od 2 do „MAX”. C 1 Wciśnij i zwolnij przycisk silnego uderzenia pary. Pionowe uderzenie pary (tylko modele GC2225/2220/2215/2130/2126/2125/2120/2115) C 1 Funkcji silnego uderzenia pary można także używać,
 • Страница 19 из 155
  POLSKI 19 Czyszczenie i konserwacja Funkcja Calc-Clean ◗ Funkcja Calc-Clean usuwa cząstki kamienia wapiennego. Tej funkcji należy używać raz na dwa tygodnie. Jeśli woda w danej okolicy jest bardzo twarda (tzn. gdy podczas prasowania ze stopy żelazka spadają płytki kamienia), z funkcji należy
 • Страница 20 из 155
  20 POLSKI C 10 Włóż igłę regulatora pary z powrotem do urządzenia, umieszczając ją dokładnie pośrodku otworu i wpasowując mały występ z boku igły w zagłębienie. Ustaw pokrętło regulatora pary w położeniu 0. 11 Czynność należy powtórzyć, jeśli w żelazku nadal znajduje się dużo zanieczyszczeń. Po
 • Страница 21 из 155
  POLSKI 21 Ochrona środowiska C ◗ Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska. Gwarancja i serwis W razie jakichkolwiek
 • Страница 22 из 155
  22 POLSKI Rozwiązywanie problemów Ten rozdział opisuje najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z żelazka.Więcej szczegółów znajduje się w poszczególnych częściach instrukcji. Jeśli problemu nie można rozwiązać samodzielnie, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.
 • Страница 23 из 155
  POLSKI 23 Problem Prawdopodobna(e) przyczyna(y) Rozwiązanie Po ochłodzeniu lub przechowywaniu ze stopy żelazka kapie woda. Żelazko zostało postawione w pozycji poziomej, gdy w zbiorniczku wciąż znajdowała się woda. Po użyciu żelazka opróżnij zbiorniczek wody i ustaw regulator pary w położeniu O.
 • Страница 24 из 155
  24 ROMÂNĂ Descriere generală (fig. 1) A Pulverizator B Capac rezervor (doar GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120) C Orificiu de umplere D Buton jet de abur 9 (numai GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120/2115/2110) E Buton de pulverizare T F Buton de reglarea a aburului O = fără abur Á = abur
 • Страница 25 из 155
  ROMÂNĂ 25 pauză: setaţi comutatorul pentru abur la poziţia O, puneţi fierul în poziţie verticală şi scoateţi aparatul din priză. ◗ Aşezaţi şi folosiţi întotdeauna fierul şi suportul (dacă este furnizat) pe o suprafaţă orizontală, plană şi stabilă. ◗ Nu turnaţi parfum, oţet, amidon, agenţi de
 • Страница 26 из 155
  26 ROMÂNĂ Reglarea temperaturii ◗ Din fierul de călcat poate ieşi fum când este folosit pentru prima dată.Acest lucru va înceta după puţin timp. C 1 Aşezaţi fierul de călcat în poziţie verticală şi reglaţi termostatul la temperatura necesară pentru călcat, răsucindu-l în poziţia corespunzătoare.
 • Страница 27 из 155
  ROMÂNĂ 27 Doar pentru GC2215/2120/2115/2110/2105: Apa se poate scurge prin talpa aparatului dacă temperatura selectată este prea redusă (MIN până la 2). Călcarea fără abur 1 Poziţionaţi comutatorul pentru abur pe poziţia O ( = fără abur). 2 Reglaţi termostatul în poziţia recomandată. Consultaţi
 • Страница 28 из 155
  28 ROMÂNĂ Funcţia Jet de abur nu poate fi folosită decât la temperaturi între 2 şi MAX. C 1 Apăsaţi şi eliberaţi butonul pentru jet de abur. Jet de abur vertical (doar GC2225/2220/2215/2130/2126/2125/2120/2115) C 1 Funcţia Jet de abur poate fi folosită şi când ţineţi fierul de călcat în poziţie
 • Страница 29 из 155
  ROMÂNĂ 29 Curăţare şi întreţinere Funcţia de detartrare ◗ Funcţia anticalcar îndepărtează depunerile de calcar. Folosiţi funcţia de detartrare o dată la două săptămâni. Dacă apa din zona dvs. este foarte dură (caz în care ies mici particule de calcar prin talpa fierului în timpul călcatului),
 • Страница 30 из 155
  30 ROMÂNĂ C 10 Reintroduceţi vârful tijei comutatorului pentru abur exact în centrul orificiului şi fixaţi mica protuberanţă de pe tijă în nişă. Reglaţi comutatorul pentru abur în poziţia O. 11 Repetaţi procedura de detartrare dacă mai sunt multe impurităţi în aparatul de călcat. După procedura de
 • Страница 31 из 155
  ROMÂNĂ 31 Protecţia mediului C ◗ Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare, ci duceţi-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veţi ajuta la protejarea mediului înconjurător. Garanţie şi service Pentru informaţii suplimentare
 • Страница 32 из 155
  32 ROMÂNĂ Depanare Acest capitol include cele mai frecvente probleme care pot apărea la fierul dvs. de călcat. Pentru mai multe detalii, citiţi aceste secţiuni. Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema, contactaţi Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. Problemă Cauze posibile
 • Страница 33 из 155
  ROMÂNĂ 33 Problemă Cauze posibile Soluţie Apa continuă să picure din talpă şi după răcirea sau depozitarea fierului. Aţi pus fierul în poziţie orizontală când Goliţi rezervorul de apă şi reglaţi mai era apă în rezervor. comutatorul pentru abur în poziţia O după utilizare. Depozitaţi fierul în
 • Страница 34 из 155
  34 РУССКИЙ Общее описание (рис. 1) A Сопло разбрызгивателя B Крышка наливного отверстия (только у моделей GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120) C Наливное отверстие C Кнопка выброса пара 9 (только для моделей GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120/2115/2110) E Кнопка включения разбрызгивания T F
 • Страница 35 из 155
  РУССКИЙ 35 ◗ Шнур не должен касаться горячей подошвы. ◗ По окончании глажения, при очистке прибора, во время заполнения или слива резервуара для воды, а так же оставляя утюг без присмотра даже на короткое время, устанавливайте парорегулятор в положение О, ставьте утюг в вертикальное положение и
 • Страница 36 из 155
  36 РУССКИЙ Если водопроводная вода в вашей местности слишком жестк рекомендуется использовать дистиллированную воду. Не добавляйте в воду уксус, крахмал или химические средства дл удаления накипи. Установка температуры ◗ При первом включении утюга в сеть возможно нензначительное выделение дыма,
 • Страница 37 из 155
  РУССКИЙ 37 - Ë для умеренной подачи пара (при положении терморегулятора от 3 до MAX) (только у определенных моделей). - È для максимальной подачи пара (маркировки дискового регулятора от 3 до MAX). B Отпаривание начнется, как только температура подошвы утюга достигает установленного значения.
 • Страница 38 из 155
  38 РУССКИЙ C 2 Нажмите на кнопку парорегулятора и удерживайте ее в течение максимум 5 секунд. 3 Использовать функцию усиленной подачи пара следует с перерывами не менее одной минуты, чтобы избежать появления капель воды на подошве утюга Паровой удар (только у определенных моделей) Мощный выброс
 • Страница 39 из 155
  РУССКИЙ C 39 ◗ При отключении нагревательного элемента индикатор автоматического отключения начинает мигать. Чтобы возобновить нагрев утюга, приподнимите утюг или слегка переместите его. Индикатор автоматического отключения погаснет. 1 Если включился индикатор нагрева, дождитесь его отключения,
 • Страница 40 из 155
  40 РУССКИЙ C 8 B C Поместите утюг над раковиной и слегка встряхните его. Из подошвы утюга будут выходить пар и кипящая вода, вымывая грязь и хлопья накипи (при наличии). 9 Если стержень покрыт накипью, удалите накипь с помощью уксуса. Не сгибайте стержень парорегулятора. Обращайтесь с ним бережно.
 • Страница 41 из 155
  РУССКИЙ 41 Запрещается использовать губки с абразивным покрытием, уксус или другие химические средства. C 3 Регулярно промывайте резервуар для воды и сливайте воду после промывки. C 4 Намотайте шнур питания на приспособление для хранения шнура. 5 Всегда храните утюг в вертикальном положении,
 • Страница 42 из 155
  42 РУССКИЙ Поиск и устранение неисправностей Данный раздел посвящен наиболее общим вопросам использования утюга. Для получения более подробной информации прочитайте другие разделы руководства. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки
 • Страница 43 из 155
  РУССКИЙ 43 Неисправность Возможная(ые) причина(ы) Способы решения Капли воды попадают на ткань (только для моделей GC2215/2120/2115/2110/2105) Установлена недостаточно высокая степень нагрева. Установите дисковый регулятор нагрева в положение глажения с паром (от 2 до MAX). Установите утюг
 • Страница 44 из 155
  44 ČEŠTINA Všeobecný popis (obr. 1) A Rozprašovací tryska B Víčko plnicího otvoru (pouze typy GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120) C Plnicí otvor D Tlačítko parního impulsu 9 (pouze typy GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120/2115/2110) E Tlačítko rozprašovače T F Regulátor páry O = bez páry Á =
 • Страница 45 из 155
  ČEŠTINA 45 vyprazdňování nádržky na vodu i při krátkém ponechání žehličky bez dozoru: nastavte regulátor páry do polohy O, postavte žehličku na zadní stranu a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi. ◗ K odkládání žehličky a umístění stojánku i pro vlastní žehlení používejte stabilní vodorovný
 • Страница 46 из 155
  46 ČEŠTINA Nastavení teploty ◗ Při prvním použití může ze žehličky unikat slabý kouř.Tento jev však brzy zmizí. C 1 Položte žehličku na zadní stranu a otočením regulátoru teploty nastavte požadovanou teplotu pro žehlení. Teplotu žehlení si také ověřte na cedulce žehleného prádla. 1 Syntetické
 • Страница 47 из 155
  ČEŠTINA 47 Žehlení bez páry 1 Nastavte regulátor páry do polohy O (= bez páry). 2 Nastavte regulátor teploty na doporučenou hodnotu. Viz kapitola „Nastavení teploty". Speciální funkce Zvlhčení vodou Pro odstranění nepoddajných záhybů při jakékoli nastavené teplotě. 1 C Zkontrolujte, zda je v
 • Страница 48 из 155
  48 ČEŠTINA C 1 Stiskněte a uvolněte tlačítko parního impulsu. Vertikální parní impuls (pouze typy GC2225/2220/2215/2130/2126/2125/2120/2115) C 1 Funkci parního impulsu je možné použít také při držení žehličky ve svislé poloze.To je užitečné při odstraňování přehybů u zavěšených oděvů, záclon atd.
 • Страница 49 из 155
  ČEŠTINA 49 Čištění a údržba Funkce Calc-Clean ◗ Funkce Calc-Clean odstraňuje částečky vodního kamene. Funkci Calc-Clean používejte každé dva týdny. Pokud je voda ve vaší oblasti nadměrně tvrdá (ze žehlicí plochy se při žehlení odlupují šupinky vodního kamene), použijte tuto funkci ještě častěji. 1
 • Страница 50 из 155
  50 ČEŠTINA C 10 Jehlu regulátoru páry vraťte zpět tak, že její hrot opatrně vložíte do malého otvoru ve středu dutiny a pak ji zvolna do otvoru zasunete.Tlačítko regulátoru páry nastavte do polohy O. 11 Pokud žehlička stále obsahuje množství nečistot, postup opakujte. Po ukončení procesu Calc-Clean
 • Страница 51 из 155
  ČEŠTINA 51 Ochrana životního prostředí C ◗ Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Chráníte tím životní prostředí. Záruka a servis Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, navštivte
 • Страница 52 из 155
  52 ČEŠTINA Řešení problémů Tato kapitola obsahuje informace o nejčastějších problémech, které se mohou při používání žehličky vyskytnout.Více informací naleznete v dalších kapitolách. Pokud se vám daný problém nepodaří vyřešit, obraťte se na Informační středisko společnosti Philips ve vaší zemi.
 • Страница 53 из 155
  MAGYAR 53 Általános leírás (1. ábra) A Vízpermetező orr B Vízbetöltő nyílás fedele (csak a GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120 típusoknál) C Vízbetöltő nyílás D Gőzlövet gomb 9 (csak a GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120/2115/2110 típusoknál) E Vízpermetező gomb T F Gőzvezérlés gomb O = nincs
 • Страница 54 из 155
  54 MAGYAR állítsa fel a vasalót függőleges helyzetbe és húzza ki a hálózati dugót a fali konnektorból. ◗ A vasalót, illetve az állványt mindig stabil, vízszintes és egyenletes felületen használja és tárolja. ◗ Ne töltsön parfümöt, ecetet, keményítőt, vízkőmentesítő szert, vasalási segédanyagokat
 • Страница 55 из 155
  MAGYAR C 55 1 Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, és állítsa a hőfokot a kívánt vasalási hőértékre. Ellenőrizze a ruhacímkén az előírt vasalási hőmérsékletet. 1 Szintetikus anyagok (pl. akril, viszkóz, poliamid, poliészter) 1 Selyem 2 Gyapjú 3 Pamut, vászon Ha nem tudja, milyen anyagból vagy
 • Страница 56 из 155
  56 MAGYAR Tulajdonságok Vízpermet Makacs ráncok eltávolítása bármilyen hőmérsékleten 1 C Győződjön meg róla, hogy a víztartályban elegendő víz legyen. 2 A vízpermetező gombot néhányszor megnyomva nedvesítse be a vasalandó ruhát. Extra gőz (a meghatározott típusoknál) Ez a funkció extra gőzt ad a
 • Страница 57 из 155
  MAGYAR 57 Függőleges gőzlövet (csak a GC2225/2220/2215/2130/2126/2125/2120/2115 típusoknál) C 1 A gőzlövet funkció függőleges helyzetű vasalóval is használható. Így a felfüggesztett textíliák, függönyök stb. gyűrődéseinek kilsimítására is alkalmas. Soha ne irányítsa a gőzt emberek felé. Cseppzáró
 • Страница 58 из 155
  58 MAGYAR Ne töltsön a víztartályba ecetet vagy egyéb vízkőmentesítő szert. C 3 Állítsa a hőmérsékletet MAX-ra. 4 Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali konnektorba. 5 Amikor a hőmérsékletjelző LED elalszik, húzza ki a hálózati dugót a fali konnektorból. 6 Tartsa a vasalót a mosogató fölé, s
 • Страница 59 из 155
  MAGYAR 59 2 Amikor a hőmérsékletjelző fény elalszik, húzza ki a hálózati dugót a fali konnektorból. 3 Mozgassa könnyedén a vasalót egy használt ruhadarabon, hogy a vasalótalpon lévő vízfoltokat eltávolítsa. Tárolás 1 Húzza ki a hálózati dugót a fali konnektorból, hagyja a vasalót lehűlni, és
 • Страница 60 из 155
  60 MAGYAR Hibaelhárítás Ez a fejezet részletesen foglalkozik a vasalóval kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha nem sikerül megoldania a problémát, forduljon az országában működő Philips vevőszolgálathoz. Probléma Lehetséges ok(ok) A vasaló hálózati dugóját a fali Csatlakoztatási
 • Страница 61 из 155
  SLOVAK 61 Opis zariadenia (obr. 1) A Hubica na kropenie B Plniaci uzáver (Iba modely GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120) C Plniaci otvor D Tlačidlo Impulz pary 9 (Iba modely GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120/2115/2110) E Tlačidlo kropenia T F Ovládanie naparovania O = bez pary Á =
 • Страница 62 из 155
  62 SLOVAK vyprázdňujete zásobník na vodu a tiež, keď necháte žehličku čo len na krátku chvíľu bez používania: ovládač naparovania nastavte do polohy 0, postavte žehličku do stojana a odpojte ju zo siete. ◗ Vždy umiestnite a používajte žehličku a stojan (ak je dodaný) na pevný, hladký a vodorovný
 • Страница 63 из 155
  SLOVAK 63 Nastavenie teploty ◗ Pri prvom použití žehličky sa môže objaviť aj trochu dymu. Dym sa však čoskoro stratí. C 1 Žehličku postavte na pätu a otočením kolieska na nastavenie teploty do príslušnej polohy nastavte požadovanú teplotu pri žehlení. Skontrolujte teplotu na štítku ošetrovania
 • Страница 64 из 155
  64 SLOVAK Iba modely GC2215/2120/2115/2110/2105: Ak nastavíte príliš nízku teplotu (MIN až 2), z otvorov v žehliacej platni môže unikať voda. Žehlenie bez naparovania 1 Ovládač naparovania nastavte do polohy O (= bez pary). 2 Koliesko na nastavenie teploty otočte do odporúčanej pozície. Pozrite
 • Страница 65 из 155
  SLOVAK 65 Impulz pary (len určité modely) Silný prúd pary sa používa na vyhladenie veľmi pokrčenej látky. Funkciu Impulz pary môžete použiť len pri nastavení teploty medzi 2 a MAX. C 1 Stlačte a uvoľnite tlačidlo impulzu pary. Impulz pary vo zvislej polohe (Iba modely
 • Страница 66 из 155
  66 SLOVAK Čistenie a údržba Funkcia Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa ◗ Funkcia Calc-Clean odstráni usadený vodný kameň. Funkciu Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa používajte každé dva týždne. Ak je voda, ktorú používate príliš tvrdá (napr. ak z otvorov v žehliacej platni vychádzajú
 • Страница 67 из 155
  SLOVAK C 10 Ihlu na ovládanie naparovania vráťte späť tak, že jej špičku zasuniete presne do stredu otvoru a výstupok na ihle do drážky. Gombík ovládania naparovania nastavte do polohy O. 11 67 Ak je v žehličke naďalej veľa nečistôt, postup odstraňovania vodného kameňa zopakujte. Po odstránení
 • Страница 68 из 155
  68 SLOVAK Životné prostredie C ◗ Zariadenie na konci životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie. Záruka a servis Ak potrebujete informácie, alebo máte problém, prosíme vás, aby
 • Страница 69 из 155
  SLOVAK 69 Riešenie problémov V tejto kapitole sú uvedené najbežnejšie problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri žehlení. *alšie informácie získate v jednotlivých častiach návodu.V prípade, že nedokážete odstrániť vzniknutý problém, kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips
 • Страница 70 из 155
  70 SLOVAK Problém Možná(é) príčina(y) Zo žehliacej platne po schladení, alebo Žehličku ste odložili vo vodorovnej odložení žehličky kvapká voda. polohy, pričom v zásobníku ešte bola voda. Riešenie Po použití vyprázdnite zásobník na vodu a ovládanie naparovania nastavte do polohy O. Žehličku
 • Страница 71 из 155
  УКРАЇНСЬКА 71 Загальний опис (мал. 1) A Носик розпилювача B Ковпачок отвору для води (лише моделі GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120) C Отвір для води D Кнопка викиду пари 9 (лише моделі GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120/2115/2110) E Кнопка розпилювача T F Регулятор пари O = без пари Á =
 • Страница 72 из 155
  72 УКРАЇНСЬКА спорожнення резервуару для води, а також якщо Ви навіть ненадовго залишаєте праску: встановлюйте регулятор пари у положення O, кладіть праску на п'яту та витягайте штепсель з розетки. ◗ Завжди ставте і використовуйте праску і підставку, якщо така входить у комплект, на стійкій, рівній
 • Страница 73 из 155
  УКРАЇНСЬКА 73 Налаштування температури ◗ Під час першого використання з праски може виходити дим. Це незабаром припиниться. C 1 Покладіть праску на п'яту і встановіть регулятором температури необхідне значення температури прасування, повертаючи регулятор до відповідної позиції. Перевірте значення
 • Страница 74 из 155
  74 УКРАЇНСЬКА Лише моделі GC2215/2120/2115/2110/2105: Вода може виливатися з підошви, якщо встановлено надто низьку температуру (від MIN до 2). Прасування без пари 1 Налаштуйте регулятор пари у положення O (= без пари). 2 Налаштуйте регулятор температури до рекомендованого положення. Див. розділ
 • Страница 75 из 155
  УКРАЇНСЬКА 75 Функція викиду пари працює лише з налаштуваннями температури від 2 до MAX. C 1 Натисніть і відпустіть кнопку викиду пари. Вертикальний викид пари (лише моделі GC2225/2220/2215/2130/2126/2125/2120/2115) C 1 Функцію викиду пари можна використовувати також, тримаючи праску у
 • Страница 76 из 155
  76 УКРАЇНСЬКА Чищення та догляд Функція Calc-Clean ◗ Функція Calc-Clean видаляє частинки накипу Використовуйте функцію видалення накипу Calc-Clean двічі на місяць. Якщо вода дуже жорстка (тобто коли під час прасування з підошви виходять частки накипу), цю функцію необхідно використовувати частіше.
 • Страница 77 из 155
  УКРАЇНСЬКА C 10 Встановіть стержень регулятор пари на місце, вставивши кінець стержня регулятора точно в центр отвору, а малим виступом збоку стержня потрапивши в паз. Налаштуйте регулятор пари в положення О. 11 77 Якщо в прасці все ще залишилися домішки, повторіть процедуру видалення накипу. Після
 • Страница 78 из 155
  78 УКРАЇНСЬКА Навколишнє середовище C ◗ Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля. Гарантія та обслуговування Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла
 • Страница 79 из 155
  УКРАЇНСЬКА 79 Усунення несправностей У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть виникнути під час використання праски. Детальнішу інформацію можна знайти в окремих розділах. Якщо Вам не вдається вирішити проблему, будь-ласка, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій
 • Страница 80 из 155
  80 УКРАЇНСЬКА Проблема Можлива причина (причини) Вирішення На тканині є краплі води (лише моделі GC2215/2120/2115/2110/2105) Виставлено занадто низьку температуру. Налаштуйте регулятор температури в положення в області пари (від 2 до MAX). Перед тим, як починати прасування, поставте праску на п'яту
 • Страница 81 из 155
  HRVATSKI 81 Opći opis (slika 1) A Mlaznica za raspršivanje B Poklopac otvora za punjenje (samo GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120) C Otvor za punjenje D Gumb za mlaz pare 9 (samo GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120/2115/2110) E Gumb raspršivača T F Kontrola pare O = bez pare Á = najmanje
 • Страница 82 из 155
  82 HRVATSKI postavite kontrolu pare na poloÏaj O, postavite glaãalo u uspravni poloÏaj i izvucite kabel za napajanje iz zidne utiãnice. ◗ Uvijek koristite i stavljajte glačalo i postolje, ako je isporučeno, na stabilnu, ravnu i vodoravnu površinu. ◗ Nemojte stavljati parfem, ocat, izbjeljivač,
 • Страница 83 из 155
  HRVATSKI C 83 1 Postavite glačalo u uspravni položaj i okretanjem regulatora temperature postavite odgovarajuću temperaturu. Dozvoljenu temperaturu glačanja pronađite na ušivenoj markici. 1 Sintetika (akril, viskoza, poliamid, poliester) 1 Svila 2 Vuna 3 Pamuk, lan Ako ne znate od kojeg materijala
 • Страница 84 из 155
  84 HRVATSKI Značajke Raspršivanje Za uklanjanje nabora pri bilo kojoj temperaturi. 1 C Provjerite ima li u spremištu dovoljno vode. 2 Pritisnite gumb za raspršivanje nekoliko puta kako biste navlažili tkaninu koju glačate. Dodatna količina pare (samo neki modeli) Ova funkcija daje dodatnu količinu
 • Страница 85 из 155
  HRVATSKI 85 Okomiti mlaz pare (samo GC2225/2220/2215/2130/2126/2125/2120/2115) C 1 Mlaz pare se može koristiti i kad je glačalo u okomitom položaju.To je korisno za uklanjanje nabora na izvješenoj odjeći, zavjesama itd. Mlaz nikada nemojte usmjeravati prema ljudima. Zaustavljanje kapanja (samo
 • Страница 86 из 155
  86 HRVATSKI U spremište za vodu ne ulijevajte kvasinu ili druga sredstva za uklanjanje kamenca. C 3 Postavite regulator temperature na MAX. 4 Uključite utikač u zidnu utičnicu. 5 Kad se indikator temperature ugasi, izvucite utikač iz utičnice. 6 Držite glačalo iznad sudopera i postavite kontrolu
 • Страница 87 из 155
  HRVATSKI 3 87 Lagano glačajte komad tkanine kako bi ste s površine za glačanje uklonili moguće mrlje. Spremanje 1 Isključite utikač iz zidne utičnice, ostavite glačalo da se ohladi i postavite kontrolu pare u položaj O. 2 Očistite glačalo i obrišite kamenac ili bilo koju drugu nečistoću s površine
 • Страница 88 из 155
  88 HRVATSKI Rješavanje problema U ovom poglavlju su opisani najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom uporabe glačala. Pročitajte i ostale odjeljke za više pojedinosti. Ako ne možete riješiti problem, obratite se Philips centru za korisničku podršku u svojoj državi. Problem Mogući
 • Страница 89 из 155
  HRVATSKI Problem Mogući uzrok (uzroci) Nakon što se glačalo ohladilo ili nakon Glačalo je postavljeno u vodoravni što ste ga spremili iz površine za položaj dok je u spremištu još bilo glačanje kapa voda. vode. 89 Rješenje Ispraznite spremište za vodu i nakon uporabe postavite kontrolu pare na O.
 • Страница 90 из 155
  90 EESTI Seadme osad (joon 1) A Piserdusotsik B Täiteava kaas (ainult mudelid GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120) C Täiteava D Aurujoa dosaatori nupp 9 (ainult mudelid GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120/2115/2110) E Piserdusnupp T F Aururegulaator O = kuivtriikimine Á = minimaalne aurujuga
 • Страница 91 из 155
  EESTI 91 ◗ Alati asetage ja kasutage triikrauda ning alust, kui on standardvarustuses, kindlal, tasasel ja horisontaalsel pinnal. ◗ Ärge täitke veepaaki lõhnaõli, äädika, tärgeldamise, katlakivieemaldamise ega mingite teiste keemiliste vahenditega. ◗ Seade on mõeldud kasutamiseks ainult koduses
 • Страница 92 из 155
  92 EESTI C 1 Pange triikraud kannale ja pöörates ketasregulaatorit vastavasse asendisse, seadistage triikimistemperatuur. Kontrollige pesusildilt esemete soovitatavaid triikimistemperatuure. 1 Tehiskiud (nt akrüül, viskoos, polüamiid, polüester) 1 Siid 2 Vill 3 Puuvill, lina Kui te ei tea,
 • Страница 93 из 155
  EESTI Omadused Vee piserdamine Raskesti eemaldatavate kortsude kõrvaldamiseks igal temperatuuril 1 C Kontrollige, kas veepaagis on küllaldaselt vett. 2 Triigitava toote niisutamiseks vajutage mitmel korral piserdusnupule. Lisaaur (ainult teatud mudelitel) See funktsioon annab täiendavat auru eriti
 • Страница 94 из 155
  94 EESTI Vertikaalse aurujoa dosaator (ainult GC2225/2220/2215/2130/2126/2125/2120/2115) C 1 Aurujoa funktsiooni saate rakendada ka püstiasendis triikrauaga. Nii on võimalik triikida riidepuul olevate rõivaste volte, kardinaid jms. Ärge kunagi suunake aurujuga inimeste poole. Tilgalukustus (ainult
 • Страница 95 из 155
  EESTI 95 Ärge valage veepaaki kunagi äädikat ega teisi katlakivi eemaldamise vahendeid. C 3 Seadke temperatuuri ketasregulaator MAX asendisse. 4 Sisestage pistik pistikupessa. 5 Kui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik pistikupesast. 6 Hoidke triikrauda valamu kohal ja seadke
 • Страница 96 из 155
  96 EESTI 2 Kui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik pistikupesast. 3 Triikige tallale jäänud veejääkide eemaldamiseks õrnalt mõnda kasutatud riideeset. Hoidmine 1 Eemaldage toitejuhe seinapistikust, laske triikraual maha jahtuda ja seadke aururegulaator asendisse O. 2 Puhastage seade ja
 • Страница 97 из 155
  EESTI 97 Veaotsing Selles peatükis on tehtud kokkuvõte triikraual tihedamini esinevatest riketest. Põhjalikuma teabe saamiseks lugege palun erinevaid lõike. Kui teil ei õnnestu riket omal jõul kõrvaldada, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeenindusesse. Häire Võimalik(ud) põhjus(ed)
 • Страница 98 из 155
  98 LATVIEŠU Vispārējs apraksts (1. zīm.) A Smidzināšanas sprausla B Uzpildes vāciņš (tikai GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120) C Uzpildes atvere D Tvaika padeves poga 9 (tikai GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120/2115/2110) E Smidzināšanas poga T F Tvaika vadība O = bez tvaika - Á =
 • Страница 99 из 155
  LATVIEŠU 99 ◗ Pēc gludināšanas, tīrot ierīci, piepildot vai iztukšojot ūdens tvertni un arī kaut uz pavisam īsu brīdi atstājot gludekli bez uzraudzības: iestatiet tvaika padevi stāvoklī O, novietojiet gludekli vertikāli un izvelciet elektrības vada spraudni no sienas kontaktligzdas. ◗ Gludekli un
 • Страница 100 из 155
  100 LATVIEŠU Temperatūras noregulēšana ◗ Pirmajā lietošanas reizē gludeklis var nedaudz kūpēt. Pēc neilga laika dūmi izzudīs. C 1 Novietojiet gludekli uz tā pēdas un uzstādiet temperatūras regulatoru uz nepieciešamo gludināšanas temperatūru, griežot to uz atbilstošo pozīciju. Pārbaudiet apģērba
 • Страница 101 из 155
  LATVIEŠU 101 Tikai GC2215/2120/2115/2110/2105: Ja uzstādītā temperatūra ir pārāk zema, no gludināšanas virsmas var sūkties ūdens (no MIN līdz 2). Gludināšana bez tvaika 1 Pagrieziet tvaika vadību slēdzi pozīcijā O (= bez tvaika). 2 Uzstādiet temperatūras regulatoru rekomdējamā pozīcijā. Skatiet
 • Страница 102 из 155
  102 LATVIEŠU C 1 Piespiediet un atlaidiet Intensīvā Tvaika Padeves pogu. Vertikālā Tvaika Padeve (tikai GC2225/2220/2215/2130/2126/2125/2120/2115) C 1 Tvaika Padeves funkciju iespējams izmantot arī turot gludekli vertikāli.Tas palīdz izgludināt pakarinātu apģērbu, aizkarus u.c. Nekad nevērsiet
 • Страница 103 из 155
  LATVIEŠU 103 Tīrīšana un kopšana "Calc-Clean" funkcija ◗ "Calc-Clean" funkcija noņem katlakmens daļiņas. Izmantojiet "Calc-Clean" funkciju vienu reizi divās nedēļās. Ja apvidū, kur dzīvojat, ir ļoti ciets ūdens (t. i., ja gludināšanas laikā no gludināšana virsmas izplūst nolobījušās daļiņas), tad
 • Страница 104 из 155
  104 LATVIEŠU C 10 Ielieciet tvaika vadības adatu atpakaļ, ievietojot adatas galu tieši atveres centrā, un iestipriniet spraugā mazo izvirzījumu, kas atrodas adatas sānā. Pagrieziet tvaika vadības pogu pozīcijā O. 11 Ja gludeklī vēl ir daudz netīrumu, atkārtojiet "Calc-Clean" procesu. Pēc
 • Страница 105 из 155
  LATVIEŠU 105 Vides aizsardzība C ◗ Kad ierīce ir beigusi kalpot, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei.Tādā veidā jūs palīdzēsit pasargāt vidi. Garantija un apkalpošana Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips
 • Страница 106 из 155
  106 LATVIEŠU Kļūmju novēršana Šajā nodaļā īsi aprakstītas visbiežāk sastopamās kļūmes, kas varētu rasties jūsu gludeklim. Sīkākai informācijai lūdzam izlasīt atsevišķas nodaļas. Ja nespējat novērst kļūmi, lūdzu, sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī. Problēma Iespējamais cēlonis(i)
 • Страница 107 из 155
  LIETUVIŠKAI 107 Bendrasis aprašas (1 pav.) A Purškimo antgalis B Pildymo angos dangtelis (tik GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120) C Pildymo anga C Garų pliūpsnio mygtukas 9 (tik GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120/2115/2110) E Purškimo mygtukas T F Garų reguliatorius O = be garų Á = mažo
 • Страница 108 из 155
  108 LIETUVIŠKAI ◗ Lygintuvą ir stovą, jei yra, statykite ir naudokite tik ant stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus. ◗ Į vandens bakelį nepilkite kvepalų, acto, krakmolo, nuosėdų šalinimo priemonių, pagalbinių lyginimo priemonių ar kitų chemikalų. ◗ Prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
 • Страница 109 из 155
  LIETUVIŠKAI 109 C 1 Padėkite lygintuvą ant jo kulno, ir į atitinkamą padėtį pasukdami temperatūros diską nustatykite reikiamą lyginimo temperatūrą. Rekomenduojamos lyginimo temperatūros ieškokite ant gaminio etiketės. 1 Sintetiniai audiniai (pvz., akrilas, viskozė, poliamidas, poliesteris) 1 Šilkas
 • Страница 110 из 155
  110 LIETUVIŠKAI 2 Temperatūros disku nustatykite rekomenduojamą padėtį. Žr. „Temperatūros nustatymas“. Savybės Purškimas Norėdami išlyginti sunkiai išlyginamas raukšles esant įvairių temperatūrų nustatymams: 1 C Patikrinkite, ar vandens bakelyje yra pakankamai vandens. 2 Norėdami sudrėkinti
 • Страница 111 из 155
  LIETUVIŠKAI 111 C.Vertikalus garų pliūpsnis (tik GC2225/2220/2215/2130/2126/2125/2120/2115) C 1 Garų pliūpsnio funkciją taip pat galima naudoti lygintuvą laikant vertikalioje padėtyje. Ši funkcija padeda panaikinti raukšles nuo kabančių drabužių, užuolaidų ir t.t. Garų srauto niekada nekreipkite į
 • Страница 112 из 155
  112 LIETUVIŠKAI Nepilkite acto ar kitokių nukalkinimo skysčių į vandens rezervuarą. C 3 Temperatūros disku nustatykite „MAX“ temperatūrą. 4 Kištuką įkiškite į elektros tinklo lizdą. 5 Kai temperatūros lemputė išsijungs, atjunkite lygintuvą nuo maitinimo tinklo. 6 Lygintuvą laikykite virš kriauklės
 • Страница 113 из 155
  LIETUVIŠKAI 113 2 Kai temperatūros lemputė išsijungs, atjunkite lygintuvą nuo maitinimo tinklo. 3 Švelniai stumkite lygintuvą per nereikalingos medžiagos skiautę ir tokiu būdu surinkite visas vandens dėmes, kurios gali susidaryti ant lygintuvo pado. Laikymas 1 Iš lizdo ištraukite laidą, leiskite
 • Страница 114 из 155
  114 LIETUVIŠKAI Trikčių nustatymas ir šalinimas Šis skyrius apibendrina dažniausiai pasitaikančias, su lygintuvu susijusias problemas. Ieškant tikslesnės informacijos, prašome perskaityti atskirus skyrelius. Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į artimiausią „Philips“ aptarnavimo centrą
 • Страница 115 из 155
  SLOVENŠČINA 115 Splošni opis (sl. 1) A Nastavek za pršenje B Polnilni pokrovček (samo GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120) C Odprtina za polnjenje D Gumb za sunkovit izpust pare 9 (samo GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120/2115/2110) E Gumb za pršenje T F Parni regulator O = brez pare Á =
 • Страница 116 из 155
  116 SLOVENŠČINA ◗ Likalnik in stojalo (če je priloženo) vedno postavite na stabilno in vodoravno podlago. ◗ V vodni rezervoar ne vlivajte parfuma, kisa, škroba, odstranjevalcev apnenca, dodatkov za likanje in drugih kemikalij. ◗ Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu. Pred prvo
 • Страница 117 из 155
  SLOVENŠČINA 117 - 2 Volna - 3 Bombaž, posteljnina - Če ne veste, iz kakšnega materiala je artikel, določite ustrezno temperaturo z likanjem tistega dela artikla, ki med nošenjem oz. uporabo ne bo viden. - Svila, volneni in sintetični materiali: likajte notranjo stran tkanine, da preprečite nastanek
 • Страница 118 из 155
  118 SLOVENŠČINA Funkcije Pršenje Za odstranitev trdovratnih gub pri katerikoli temperaturi. 1 C V zbiralniku za vodo naj bo dovolj vode. 2 Večkrat pritisnite gumb za pršenje, da pred likanjem navlažite blago. Dodatna para (samo pri določenih modelih) Ta funkcija omogoča izpust dodatne pare za
 • Страница 119 из 155
  SLOVENŠČINA 119 Navpični izpust pare (samo GC2225/2220/2215/2130/2126/2125/2120/2115) C 1 Sunkovit izpust pare lahko uporabite tudi med likanjem v navpičnem položaju.To je še posebej uporabno pri glajenju gub na oblačilih, ki so obešena na obešalnik, zavesah, itd. Pare nikoli ne usmerite proti
 • Страница 120 из 155
  120 SLOVENŠČINA V zbiralnik za vodo ne vlivajte vinskega kisa ali kakšnega drugega sredstva za odstranjevanje apnenca. C 3 Temperaturni regulator nastavite na MAX. 4 Vtikač vtaknite v omrežno vtičnico. 5 Ko lučka temperaturnega regulatorja ugasne, likalnik izključite iz električnega omrežja. 6
 • Страница 121 из 155
  SLOVENŠČINA 121 2 Ko lučka temperaturnega regulatorja ugasne, likalnik izključite iz električnega omrežja. 3 Z likalnikom nekajkrat potegnite preko stare krpe in z likalne plošče odstranite morebitne vodne madeže, ki so se na njej nabrali. Shranjevanje 1 Omrežni kabel izvlecite iz omrežne vtičnice,
 • Страница 122 из 155
  122 SLOVENŠČINA Odpravljanje težav Poglavje zajema najpogostejše težave, na katere lahko naletite pri uporabi likalnika. Za več podrobnosti preberite posamezna poglavja. Če težave ne morete odpraviti, pokličite Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi Težava Možni vzroki Rešitev Likalnik
 • Страница 123 из 155
  SLOVENŠČINA 123 Težava Možni vzroki Rešitev Ko se likalnik ohladi ali ko ga pospravite, skozi likalno ploščo kaplja voda. Likalnik ste postavili v pokončni položaj, ko je v zbiralniku še vedno nekaj vode. Izpraznite zbiralnik za vodo in po uporabi nastavite parni regulator na položaj O. Likalnik
 • Страница 124 из 155
  124 БЪЛГАРСКИ Общо описание (фиг. 1) A Дюза за пръскане B Капачка на отвора за пълнене (само GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120) C Отвор за пълнене D Бутон "Парен удар" 9 (само за GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120/2115/2110) E Бутон за пръскане T F Регулатор на парата O = без пара Á =
 • Страница 125 из 155
  БЪЛГАРСКИ 125 ◗ Когато сте свършили с гладенето, когато почиствате уреда, когато пълните или изпразвате резервоара за вода, а също така когато оставяте ютията дори за момент: поставете регулатора на парата в положение О, поставете ютията върху петата й и изключете щепсела от контакта. ◗ Винаги
 • Страница 126 из 155
  126 БЪЛГАРСКИ Настройка на температурата ◗ При първо използване от ютията може да излезе малко дим. Не след дълго той ще изчезне. C 1 Поставете ютията върху петата й и поставете регулатора на температурата на необходимата температура чрез завъртането му до съответното положение. Проверете на
 • Страница 127 из 155
  БЪЛГАРСКИ 127 B Подаването на пара започва веднага след достигане на зададената температура. Само за GC2215/2120/2115/2110/2105: Ако зададената температура е много ниска (от MIN до 2), от гладещата плоча може да покапе вода. Гладене без пара 1 Поставете скалата на температурния регулатор в
 • Страница 128 из 155
  128 БЪЛГАРСКИ Парен удар (само за определени модели) Мощният парен удар помага за премахване на много упорити гънки. Функцията "Парен удар" действа само при настройка на температурата между 2 и MAX. C 1 Натиснете и освободете бутона "Парен удар". Вертикален парен удар (само за
 • Страница 129 из 155
  БЪЛГАРСКИ 129 Почистване и поддръжка Функция за почистване на накип ◗ Функцията за почистване на накип премахва частиците накип. Използвайте функцията за почистване на накип веднъж на две седмици. Ако водата във вашия район е много твърда (т. е. по време на гладене от гладещата плоча падат
 • Страница 130 из 155
  130 БЪЛГАРСКИ C 10 Поставете отново жилото на регулатора на парата, като вмъкнете върха му точно в центъра на отвора и наместите малката издатина отстрани на жилото точно в прореза. Поставете копчето на регулатора на парата в положение О. 11 Повторете процеса на почистване на накип, ако в ютията
 • Страница 131 из 155
  БЪЛГАРСКИ 131 Опазване на околната среда C ◗ След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда. Гаранция и сервизно
 • Страница 132 из 155
  132 БЪЛГАРСКИ Отстраняване на неизправности В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на вашата ютия. За повече подробности прочетете различните раздели. Ако не можете да решите проблема, обърнете се към Центъра за обслужване на клиенти във
 • Страница 133 из 155
  БЪЛГАРСКИ 133 Проблем Възможна причина (причини) Решение По тъканта има капки вода (само за GC2215/2120/2115/2110/2105) Зададена е твърде ниска температура. Поставете температурната скала в положение за подаване на пара (от 2 до MAX). Поставете ютията върху петата й и изчакайте индикаторната лампа
 • Страница 134 из 155
  134 SRPSKI Opšti izgled (slika 1) A Mlaznica za raspršivanje B Poklopac otvora za punjenje (samo GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120) C Otvor za punjenje C Dugme za mlaz pare 9 (samo GC2225/2220/2215/GC2130/2126/2125/2120/2115/2110) E Dugme za raspršivanje T F Kontrola pare O = bez pare Á =
 • Страница 135 из 155
  SRPSKI 135 praznite posudu za vodu i kada peglu ostavljate makar i na kratko: kontrolu pare podesite na položaj O, postavite peglu u uspravan položaj i izvucite utikač iz zidne utičnice. ◗ Peglu i postolje, ako ste ih dobili u kompletu, uvek postavljajte i koristite na stabilnoj, ravnoj i
 • Страница 136 из 155
  136 SRPSKI Podešavanje temperature ◗ Kod prve upotrebe pegla može blago da se dimi. Nakon nekog vremena to će prestati. C 1 Postavite peglu u uspravan položaj, a regulator temperature na potrebnu temperaturu za peglanje okrećući ga u odgovarajući položaj. Pogledajte etiketu na odelu i proverite
 • Страница 137 из 155
  SRPSKI 137 Peglanje bez pare 1 Kontrolu pare postavite u položaj O (= bez pare). 2 Podesite regulator temperature na preporučenu vrednost. Pogledajte odeljak "Podešavanje temperature". Karakteristike Prskanje Uklanjanje tvrdokornih nabora na svakoj temperaturi 1 C Pazite da u posudi za vodu bude
 • Страница 138 из 155
  138 SRPSKI Mlaz pare (samo neki modeli) Snažan mlaz pare pomaže kod uklanjanja upornih nabora. Funkcija mlaza pare je dostupna samo kod postavki temperature između 2 i MAX. C 1 Pritisnite i otpustite dugme za mlaz pare. Vertikalni mlaz pare (samo GC2225/2220/2215/2130/2126/2125/2120/2115) C 1
 • Страница 139 из 155
  SRPSKI 139 Čišćenje i održavanje Funkcija Calc-Clean ◗ Funkcija Calc-Clean uklanja čestice kamenca. Funkciju Calc-Clean upotrebljavajte svake dve nedelje. Ako je voda u vašem području izrazito tvrda (odnosno kada u toku peglanja iz grejne ploče ispadaju ljuspice), funkciju Calc-Clean treba češće
 • Страница 140 из 155
  140 SRPSKI C 10 Iglu vratite na mesto ubacivanjem direktno u centar otvora, a istureni deo postavite u odgovarajući prorez. Kontrolu za regulaciju pare postavite u položaj O. 11 Ako pegla i dalje sadrži nečistoće, ponovite ceo proces sa funkcijom Calc-Clean. Posle Calc-Clean procesa 1 Uključite
 • Страница 141 из 155
  SRPSKI 141 Zaštita okoline C ◗ Uređaj koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućanski otpad, već ga odložite na reciklažnom dvorištu.Tako ćete doprineti zaštiti okoline. Garancija i servis Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na
 • Страница 142 из 155
  142 SRPSKI Rešavanje problema Ovo poglavlje ukratko izlaže uobičajene probleme sa kojima možete da se susretnete dok koristite peglu.Više informacija potražite u odgovarajućim odeljcima. Ukoliko ne možete da rešite neki problem, obratite se centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj
 • Страница 143 из 155
  143
 • Страница 144 из 155
  144
 • Страница 145 из 155
  145
 • Страница 146 из 155
  146
 • Страница 147 из 155
  147
 • Страница 148 из 155
  148
 • Страница 149 из 155
  149
 • Страница 150 из 155
  150
 • Страница 151 из 155
  151
 • Страница 152 из 155
  152
 • Страница 153 из 155
  153
 • Страница 154 из 155
  u www.philips.com 4239 000 53582
 • Страница 155 из 155