Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 - Не використовуйте пристрій, якщо на штекері, шнурі живлення, шлангу подачі пари або 

самому пристрої помітні пошкодження, або якщо пристрій упав або протікає. 

 - Якщо шнур живлення або шланг подачі пари пошкоджено, обов’язково замініть їх 

оригінальними компонентами Philips у сервісному центрі Philips або звернувшись до 

кваліфікованих осіб для запобігання небезпеки. 

 - Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він під’єднаний до мережі.

 - Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з 

послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного 

досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка 

відповідає за безпеку їх життя.

 - Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.

 - Слідкуйте, щоб шнур живлення та шланг подачі не торкалися гарячої підошви праски.

 - Якщо пара виходить з-під промивної кришки Calc-Clean під час нагрівання, вимкніть 

пристрій і щільніше зафіксуйте промивну кришку Calc-Clean. Якщо пара продовжує 

виходити, коли праска нагрівається, вимкніть пристрій і зверніться до сервісного центру, 

уповноваженого Philips.

 - Ніколи не знімайте промивну кришку Calc-Clean із генератора пари, коли він ще гарячий 

або знаходиться під тиском. 

 - Не використовуйте іншої кришки для генератора пари, крім промивної кришки Calc-Clean, 

яка входить у комплект.

 - Не залишайте увімкнену праску на жаростійкому килимку на довго. Використовуйте 

жаростійкий килимок для праски лише для того, щоб покласти праску на нього на 

короткий час.
увага

 - Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.

 - Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджені шнур живлення та шланг подачі пари.

 - Завжди ставте і використовуйте праску та генератор пари на стійкій, рівній горизонтальній 

поверхні.

 - Повністю розмотайте шнур живлення перед тим, як вставляти штекер у розетку.

 - Платформа та підошва праски можуть стати дуже гарячими та спричинити опіки в разі їх 

торкання. Якщо Ви бажаєте перемістити генератор пари, не торкайтеся до платформи.

 - Після прасування, під час чищення пристрою, наповнення або спорожнення генератора 

пари, а також якщо Ви навіть ненадовго залишаєте праску: покладіть праску на жаростійкий 

килимок, вимкніть пристрій і витягніть штепсель із розетки. 

 - Регулярно промивайте генератор пари, дотримуючись інструкцій з розділу “Чищення та 

догляд”.

 - Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з 

останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної 

експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.

застосування пристрою

Прасування з відпарюванням

 1 

 Поставте генератор пари на стійку та рівну поверхню, наприклад, на тверду частину 

дошки для прасування або на стіл.

 2 

 Перевірте, чи у резервуарі достатньо води (Мал. 4).

Резервуар для води можна вийняти і наповнити водою будь-коли під час прасування. 

Резервуар для води слід наповнити перед першим використанням пристрою, а також щоразу, 

коли спалахує індикатор спорожнення резервуара для води. 

українська

102

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline