Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

12

увод

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от 

предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Две стъпки за ергономично гладене

1  Ергономичен дизайн на ютията (фиг. 1)

Извитата нагоре ръкохватка осигурява удобно положение на китката. 

2  Ергономична поставка на ютията  (фиг. 2)

За да намали натоварването в китката ви, поставката на ютията ви дава възможност да 

поставяте ютията хоризонтално на дъската за гладене. 
Използвайте поставката само върху дъска за гладене. Никога не я ползвайте върху 

повърхност, която не е топлоустойчива.

Общо описание (фиг. 3)

a

  Бутон за допълнителна пара

B

  Светлинен температурен индикатор

C

  Дръжка

D

  Температурен регулатор

E

  Захранващ маркуч за пара

F

  Гладеща повърхност

G

  Спусък за пара

h

  Скала за температура

i

  Поставка на ютията 

j

  Подвижен воден резервоар

k

  Клапа за промиване на системата за почистване на накип (Calc-Clean)

l

  Капаче за промиване на системата за почистване на накип (Calc-Clean)

M

  Лост за освобождаване на резервоара за вода

n

  Отвор за пълнене

o

  Маркировка за максимално ниво

P

  Държач на пластина Anti-Calc за почистване на накип

Q

  Топлоустойчива поставка на ютията

r

  Заключване при носене

s

  Плъзгач за заключване при носене

t

  Превключвател за мощност с регулатор на парата (настройки ECO, умерена и силна пара)

u

  Светлинен индикатор за празен воден резервоар 

v

  Скоба за прибиране на маркуча

W

 Бутон за навиване на шнура (само за GC8565/GC8560) 

X

  Захранващ шнур с щепсел 

y

  Отделение за съхранение на шнура (само за GC8520/GC8510) 

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го 

запазете за справка в бъдеще.

Опасност

 - Никога не потапяйте ютията или генератора за пара във вода.

Предупреждение

 - Преди да включите уреда в контакта, проверете дали напрежението, отбелязано на 

табелката на уреда, отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа.

 - Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел или маркучът имат видими 

повреди, както и ако уредът е падал или тече. 

Български

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline