Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Почистване и поддръжка

Функция за почистване на накип

Не отваряйте капачето за промиване на системата за почистване на накип, докато парният 

генератор е горещ.

Забележка: Пластината Anti-Calc помага за намаляване на накипа, който се натрупва в парния 

генератор. Изплаквайте парния генератор веднъж месечно или след всеки 10 употреби, за да 

имате оптимално подаване на пара.

 1 

 Изключете уреда от контакта и го оставете да изстива 2 часа.

 2 

 Свалете подвижния воден резервоар. Хванете с две ръце парния генератор и го 

раздрусайте силно.  (фиг. 11)

 3 

 Отворете клапата за промиване на системата за почистване на накип, което покрива 

капачето за промиване на системата. Завъртете капачето за промиване на системата за 

почистване на накип обратно на часовниковата стрелка и го свалете.  (фиг. 12)

 4 

 Изпразнете парния генератор в мивката (фиг. 13).

 5 

 Напълнете парния генератор с чиста вода, раздрусайте го силно и отново го 

изпразнете.  (фиг. 14)

 6 

 За най-добър резултат повторете стъпка 5 няколко пъти.

 7 

 Завинтете добре капачето за промиване на системата за почистване на накип към 

парния генератор и поставете обратно клапата.

 8 

 Поставете водния резервоар отново в парния генератор.

съхранение

 1 

 Изключете уреда и изведете щепсела от контакта. 

Внимавайте с поставката на ютията - може да е гореща след употреба.

 2 

 Изпразнете водния резервоар.

 3 

 Вмъкнете върха на ютията в заключването при носене (1), след което натиснете надолу 

петата на ютията (2).  (фиг. 15)

 4 

 Плъзнете надясно плъзгача за заключване при носене, за да заключите ютията върху 

генератора за пара.  (фиг. 16)

 5 

 GC8565/GC8560: Натиснете бутона за навиване на шнура, за да приберете захранващия 

шнур. 

 6 

 GC8520/GC8510: Поставете кабела добре сгънат в отделението за съхранение. 

 7 

 Навийте захранващия маркуч около основата и го затегнете със скобите за 

съхранение (фиг. 17).

 8 

 Можете лесно да носите уреда с една ръка, като го държите за дръжката на 

ютията.  (фиг. 18)

Не носете уреда, като го държите за лоста за освобождаване на резервоара за вода.

Български

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline