Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

19

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, 

kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Dva kroky pro ergonomické žehlení

1  Ergonomický design žehličky (Obr. 1)

Nahoru sklopná rukojeť umožňuje pohodlnou pozici zápěstí. 

2  Ergonomická podložka pro odkládání žehličky  (Obr. 2)

Podložka pro odkládání žehličky umožňuje horizontálně položit žehličku na žehlicí prkno a tím snížit 

zátěž vašeho zápěstí. 
Podložku pro odkládání žehličky používejte pouze na žehlicím prknu. Nikdy ji nepoužívejte na 

povrchu, který není tepluvzdorný.

všeobecný popis (obr. 3)

a

  Tlačítko parního rázu

B

  Kontrolka teploty

C

  Rukojeť

D

  Volič teploty

E

  Hadice pro přívod páry

F

  Žehlicí plocha

G

  Spoušť páry

h

  Indikátor teploty

i

  Žehlicí plocha 

j

  Odnímatelná nádržka na vodu

k

  Chlopeň vyplachování Calc-Clean

l

  Uzávěr vyplachování Calc-Clean

M

  Páčka k uvolnění nádržky na vodu

n

  Plnicí otvor

o

  Označení maximální hladiny

P

  Držák odvápňovací tablety

Q

  Tepluvzdorná podložka pro odkládání žehličky

r

  Zajištění pro přenášení

s

  Posuvné tlačítko pro zajištění při přenášení

t

  Knoflík pro zapnutí regulátoru páry (nastavení ECO, střední a mohutné)

u

  Kontrolka prázdné nádržky na vodu 

v

  Držák úložiště přívodní hadice

W

 Tlačítko pro navíjení kabelu (pouze modely GC8565/GC8560) 

X

  Síťový kabel se zástrčkou 

y

  Přihrádka pro uložení kabelu (pouze modely GC8520/GC8510) 

Důležité

Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí 

použití.

nebezpečí

 - Žehličku ani generátor páry nikdy neponořujte do vody.

výstraha

 - Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku souhlasí 

s napětím v místní elektrické síti.

 - Přístroj nepoužívejte, pokud je viditelně poškozena zástrčka, síťový kabel, přívodní hadice nebo 

samotný přístroj, ani pokud přístroj spadl na zem nebo z něj odkapává voda. 

ČEština

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline