Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 2 

 Vyjměte odnímatelnou nádržku na vodu. Generátor páry uchopte oběma rukama a důkladně 

ho protřepejte.  (Obr. 11)

 3 

 Otevřete chlopeň vyplachování Calc-Clean, která je nasazena na uzávěru vyplachování 

Calc-Clean. Uzávěr vyplachování Calc-Clean otočte proti směru hodinových ručiček a 

sejměte jej.  (Obr. 12)

 4 

 Vyprázdněte generátor páry do výlevky (Obr. 13).

 5 

 Naplňte generátor páry čistou vodou, důkladně jej protřepejte a vodu znovu vylijte do 

výlevky.  (Obr. 14)

 6 

 Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud krok 5 zopakujete několikrát.

 7 

 Našroubujte uzávěr vyplachování Calc-Clean pevně na generátor páry a nasaďte zpět 

chlopeň vyplachování Calc-Clean.

 8 

 Vložte nádržku na vodu zpět do generátoru páry.

uskladnění

 1 

 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě. 

Pozor, podložka pro odkládání žehličky může být po použití horká.

 2 

 Vyprázdněte nádržku na vodu.

 3 

 Vložte špičku žehličky do zajištění pro přenášení (1) a poté stlačte zadní část žehličky 

(2).  (Obr. 15)

 4 

 Posuňte posuvné tlačítko pro zajištění doprava a zajistěte tak žehličku na generátoru 

páry.  (Obr. 16)

 5 

 Model GC8565/GC8560: Stiskněte tlačítko navíjení kabelu a naviňte napájecí kabel. 

 6 

 Model GC8520/GC8510: Vložte kabel úhledně do přihrádky pro uložení kabelu. 

 7 

 Naviňte přívodní hadici kolem základny a zajistěte ji uvnitř háčků pro uskladnění (Obr. 17).

 8 

 Nyní je možné jednou rukou snadno přenést celý přístroj za rukojeť žehličky.  (Obr. 18)

Nepřenášejte zařízení tak, že ho budete držet za páčku k uvolnění nádržky na vodu.

Životní prostředí

 - Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do 

sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 19).

Záruka a servis 

Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku 

společnosti Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti 

Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se 

ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků 

Philips. 

odstraňování problémů

V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se 

vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, kontaktujte Středisko péče o zákazníky 

ve své zemi. 

ČEština

22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline