Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 3 

 Avage katlakivi loputusklapp, mis katab katlakivi loputuskaant. Keerake katlakivi loputamisava 

kaant vastupäeva ja võtke see küljest ära.  (Jn 12)

 4 

 Tühjendage aurugeneraator kraanikaussi (Jn 13).

 5 

 Täitke aurugeneraator värske veega, raputage korralikult ja tühjendage uuesti 

kraanikaussi.  (Jn 14)

 6 

 Parima tulemuse saavutamiseks korrake sammu 5 mõned korrad.

 7 

 Keerake katlakivi loputuskaan tihedalt aurugeneraatorile tagasi ja pange katlakivi loputusklapp 

tagasi.

 8 

 Pange veepaak aurugeneraatorisse tagasi (klõpsatus!).

hoiustamine

 1 

 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist. 

Olge ettevaatlik triikraua alusmatiga, pärast kasutamist võib see kuum olla.

 2 

 Tühjendage veepaak.

 3 

 Sisestage triikraua ots kandmislukku (1) ja seejärel pange triikraua kand maha (2).  (Jn 15)

 4 

 Lükake kandmisluku riiv paremale, et lukustada triikraud aurugeneraatori külge.  (Jn 16)

 5 

 GC8565/GC8560: vajutage toitejuhtme tagasikerimiseks juhtme tagasikerimisnupule. 

 6 

 GC8520/GC8510: sisestage juhe korralikult toitejuhtme hoiustuspessa. 

 7 

 Kerige toitejuhe ümber aluse ja kinnitage seestpoolt hoiustamiskonksude külge (Jn 17).

 8 

 Nüüd saate kogu seadet kergesti kanda, hoides ühe käega triikraua käepidemest kinni.  (Jn 18)

Ärge kandke seadet hoides veepaagi vabastuskangist kinni.

keskkond

 - Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda minema tavalise majapidamisprügi hulgas, vaid viige 

see ringlussevõtuks kogumispunkti. Nii toimides aitate te hoida loodust (Jn 19).

Garantii ja hooldus 

Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebisaiti www.philips.com või 

pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate ülemaailmselt 

garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja 

poole. 

veaotsing

Käesolev peatükk esitab kokkuvõtte seadmel esinevatest enamlevinud probleemidest. Kui teil ei 

õnnestu probleemi alloleva teabe abil lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega. 

Probleem

Võimalik põhjus

Lahendus

Seade ei lähe 

kuumaks.

See on ühenduse viga.

Kontrollige toitejuhet, pistikut ja 

pistikupesa.

Seade pole sisse lülitatud.

Keerake aururegulaatoriga toitenupp 

mingile auruseadistusele.

EEsti

28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline