Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 - Ha a hálózati kábel vagy az ellátó tömlő meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében 

Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. 

 - Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a hálózathoz csatlakoztatta.

 - Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességgel 

rendelkezők, tapasztalatlan, nem kellő ismerettel rendelkező személyek (beleértve gyermekeket 

is) számára.A biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, felügyelet mellett használják.

 - Vigyázzon, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

 - Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel és az ellátó tömlő ne érjen hozzá a forró vasalótalphoz.

 - Ha a készülék felmelegedése közben a vízkőmentesítő zárókupakja alól gőz szivárog, kapcsolja ki 

a vasalót, és csavarja be megfelelően a kupakot. Ha a gőz továbbra is szivárog a készülék 

felmelegedésekor, kapcsolja ki a készüléket, és forduljon hivatalos Philips szakszervizhez.

 - Ne csavarja le a vízkőmentesítő zárókupakját, ha a gőzfejlesztő még mindig meleg vagy nyomás 

alatt áll. 

 - A gőzfejlesztőn kizárólag a készülékkel együtt szállított vízkőmentesítő zárókupakot használja.

 - Ne hagyja a bekapcsolt vasalót huzamosabb ideig a pihentető alátéten. Csak a vasalás rövid 

megszakításakor használja az alátétet.
vigyázat!

 - Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket.

 - Ellenőrizze rendszeresen, hogy nem sérült-e meg a hálózati kábel vagy az ellátó tömlő.

 - A vasalót, illetve a gőzfejlesztőt mindig stabil, vízszintes és egyenletes felületen használja és tárolja.

 - A hálózati kábelt mindig teljes egészében csévélje le, mielőtt a csatlakozódugót a fali aljzathoz 

csatlakoztatná.

 - A vasalótartó és a vasalótalp nagyon forró lehet és érintéskor égési sérülést okozhat. Ha le 

akarja venni a gőzfejlesztőz, ne érjen a vasalótartóhoz.

 - A vasalás végeztével, a készülék tisztításakor, a gőzfejlesztő feltöltésekor vagy leeresztésekor, 

illetve ha rövid időre megszakítja a vasalást; helyezze a vasalót a hőálló vasalópihentető alátétre, 

kapcsolja ki készüléket, és húzza ki a hálózati dugót a fali aljzatból. 

 - Öblítse ki rendszeresen a gőzfejlesztőt a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetben található 

utasításoknak megfelelően.

 - A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. 

Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása 

szerint a készülék biztonságos.

a készülék használata

Gőzölős vasalás

 1 

 Helyezze a gőzfejlesztőt stabil és vízszintes felületre, például vasalódeszka kemény felületére 

vagy asztalra.

 2 

 Ellenőrizze, hogy elegendő víz van-e a víztartályban (ábra 4).

Használat közben bármikor leveheti és újratöltheti a víztartályt. 

Töltse fel a víztartályt az első használat előtt és amint villogni kezd az üres víztartályt jelző fény. 
Ne töltsön forró vizet, parfümöt, ecetet, keményítőt, vízkőmentesítő szert, vasalási 

segédanyagokat vagy egyéb vegyszert a víztartályba.
Megjegyzés: Ha a víz túl kemény lakhelyén, használjon fele-fele arányban kevert desztillált víz és csapvíz 

keveréket.
Megjegyzés: Tele víztartállyal ne döntse vagy rázza meg a gőzfejlesztőt, különben a víz kifolyhat a 

vízfeltöltő nyílásból.

MaGyar

38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline