Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 3 

 Atidarykite kalkių valymui skirtą skalavimo sklendę, kuri dengia skalavimo dangtelį. Pasukite šį 

kalkių valymo skalavimo dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.  (Pav. 12)

 4 

 Išpilkite vandenį iš garų generatoriaus į prausyklę (Pav. 13).

 5 

 Įpilkite į garų generatorių naujo vandens, gerai pakratykite ir išpilkite į kriauklę.  (Pav. 14)

 6 

 Norėdami pasiekti gerų rezultatų, pakartokite 5 veiksmą kelis kartus.

 7 

 Kalkių valymo skalavimo dangtelį gerai prisukite ant garų generatoriaus ir vėl uždarykite 

kalkių valymo dureles.

 8 

 Įstatykite vandens bakelį atgal į garų generatorių.

laikymas

 1 

 Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo. 

Būkite atsargūs, lygintuvo padėklas panaudojus gali būti karštas.

 2 

 Ištuštinkite vandens bakelį.

 3 

 Įkiškite lygintuvo antgalį į nešiojamąjį užraktą (1) ir pastatykite lygintuvo kulną.  (Pav. 15)

 4 

 Norėdami užfiksuoti lygintuvą ant garų generatoriaus, paslinkite nešiojimo užrakto slankiklį į 

dešinę.  (Pav. 16)

 5 

 GC8565/GC8560: paspauskite laido vyniojimo mygtuką, kad suvyniotumėte maitinimo laidą. 

 6 

 GC8520/GC8510: laidą tvarkingai įdėkite į laido laikymo skyrelį. 

 7 

 Apvyniokite tiekimo žarnelę aplink pagrindą ir pritvirtinkite kabliukais (Pav. 17).

 8 

 Naudodamiesi lygintuvo rankena, galite lengvai nešti prietaisą viena ranka.  (Pav. 18)

Nenešiokite įrenginio už vandens bakelio atidarymo svirtelės.

aplinka

 - Pasibaigus eksploatacijos laikui neišmeskite lygintuvo kartu su įprastomis namų ūkio atliekomis, 

bet priduokite jį į oficialų perdirbimo punktą. Taip prisidėsite prie aplinkos išsaugojimo (Pav. 19).

Garantija ir techninis aptarnavimas 

Prireikus techninio aptarnavimo paslaugų, informacijos arba jei iškilo problema, apsilankykite „Philips“ 

tinklalapyje adresu www.philips.com arba susisiekite su jūsų šalyje esančiu „Philips“ pagalbos 

vartotojams centru (jo telefono numerį rasite pasauliniame garantiniame lapelyje). Jei jūsų šalyje nėra 

pagalbos vartotojams centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją. 

Greitas trikčių šalinimas

Šiame skyriuje apibendrinamos problemos, dažniausiai pasitaikančios naudojantis šiuo prietaisu. Jei 

žemiau pateikiama informacija nepadės išspręsti problemos, kreipkitės į jūsų šalyje esantį Pagalbos 

vartotojams centrą. 

liEtuviškai

53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline