Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Piezīme. Ja ūdens tvertne ir pilna, nesalieciet vai nekratiet tvaika ģeneratoru, jo ūdens var izšļakstīties pa 

uzpildīšanas atveri.

 3 

 Pārliecinieties, ka ūdens tvertne ir stingri pievienota tvaika ģeneratoram, pretējā gadījumā 

gludeklis neizdalīs tvaiku.

 4 

 Novietojiet gludekļa atpūtas paliktni uz gludināmā dēļa.  (Zīm. 5)

 5 

 Pavelciet pārnēsāšanas noslēgšanas slīdslēdzi , lai atvienotu gludekli no tvaika ģeneratora. 

Novietojiet gludekli uz gludekļa atpūtas paliktņa.

 6 

 Ievietojiet kontaktdakšu iezemētā sienas kontaktligzdā un ieslēdziet tvaika ģeneratoru.

 7 

 Noregulējiet nepieciešamo gludināšanas temperatūru, pagriežot temperatūras ciparripu 

attiecīgā pozīcijā (Zīm. 6).

Piezīme. Gludināšana ar tvaiku ir iespējama, tikai noregulējot augstu gludināšanas temperatūru 

(temperatūras iestatījumi no 2 vai augstāk). 

 8 

 Pagrieziet tvaika slēdzi uz vēlamo tvaika iestatījumu, lai ieslēgtu ierīci. Pārliecinieties, ka tvaika 

iestatījums ir piemērots izvēlētajai gludināšanas temperatūrai (Zīm. 7).

1  Iestatiet ECO tvaika režīmu (temperatūras iestatījumi no 2 līdz MAX). 

2  Iestatiet vidēja tvaika režīmu (temperatūras iestatījumi no 3 līdz MAX). 

3  Iestatiet maksimālo tvaiku (temperatūras iestatījumi līdz MAX).

 

, Atbilstošā tvaika iestatījuma lampiņa mirgo, norādot, ka tvaika ģenerators uzkarsts (Zīm. 8).

 

, Pēc apmēram 2 minūtēm atbilstošā tvaika iestatījuma lampiņa visu laiku paliek 

ieslēgta, norādot, ka tvaika ģenerators ir gatavs gludināšanai ar tvaiku. 

 9 

 Nospiediet tvaika slēdzi un gludināšanas ar tvaiku laikā turiet to nospiestu.  (Zīm. 9)

Lai gludinātu bez tvaika, lietojiet gludekli, nepiespiežot tvaika slēdzi.
Piezīme. Jūs varat droši gludināšanas laikā novietot gludekli uz gludekļa atpūtas paliktņa. Nelieciet 

paliktni ar gludekli uz virsmas, kas var apdegt.
Piezīme. Nepieskarieties gludekļa atpūtas paliktnim kādu laiku pēc tam, kad esat noņēmis no tā gludekli, 

jo tas ir karsts.

Papildu tvaika funkcija

Gludināšanas ar tvaiku laikā jūs varat izmantot papildu tvaika funkciju, lai izgludinātu nepiekāpīgākās 

krokas. 

 1 

 Pagrieziet temperatūras regulatoru pozīcijā starp 3 un MAX. 

 2 

 Nospiediet pastiprināta tvaika pogu.  (Zīm. 10)

Nekad nevērsiet tvaika plūsmu pret cilvēkiem.
Piezīme. Lietojot papildu tvaika funkciju pirmo reizi, no gludekļa var nejauši izplūst dažas ūdens piles. Šīs 

ūdens piles pazudīs, tiklīdz būsiet izmantojis papildu tvaika funkciju ilgāku laiku. 

tīrīšana un apkope

”Calc-Clean” funkcija

Nekad nenoņemiet Calc-Clean skalošanas vāku, kad tvaika ģenerators ir karsts.

Piezīme. Atkaļķošanas tablete palīdz samazināt katlakmens nogulsnes tvaika ģeneratorā. Lai 

nodrošinātu optimālu tvaika ģenerēšanu, izskalojiet tvaika ģeneratoru reizi mēnesī vai pēc katrām 10 

lietošanas reizēm.

 1 

 Atvienojiet ierīci no strāvas un ļaujiet tai atdzist ik pēc 2 stundām.

latviEšu

58

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline