Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 2 

 Izņemiet noņemamo ūdens tvertni. Turiet tvaika ģeneratoru ar abām rokām un kārtīgi 

sakratiet.  (Zīm. 11)

 3 

 Atlociet Calc-Clean skalošanas atloku, kas pārklāj Calc-Clean skalošanas vāku. Pagrieziet 

Calc-Clean skalošanas vāku pretēji pulksteņrādītāja virzienam un noņemiet to.  (Zīm. 12)

 4 

 Iztukšojiet tvaika ģeneratoru virs izlietnes (Zīm. 13).

 5 

 Uzpildiet tvaika ģeneratoru ar svaigu ūdeni, kārtīgi sakratiet un atkal izlejiet tās saturu 

izlietnē.  (Zīm. 14)

 6 

 Atkārtojiet 5. soli vairākas reizes, lai sasniegtu labāku rezultātu.

 7 

 Cieši aizskrūvējiet Calc-Clean skalošanas vāku uz tvaika ģeneratora un atlociet atpakaļ Calc-

Clean skalošanas atloku.

 8 

 Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ tvaika ģeneratorā.

uzglabāšana

 1 

 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. 

Rīkojiet uzmanīgi ar gludekļa atpūtas paliktni, jo tas lietošanas laikā var sakarst.

 2 

 Iztukšojiet ūdens tvertni.

 3 

 Ievietojiet gludekļa galu pārnēsāšanas aizslēgā (1) un tad nostipriniet tā pamatni (2).  (Zīm. 15)

 4 

 Pārslēdziet pārnēsāšanas noslēgšanas slīdslēdzis pa labi, lai noslēgtu gludekli uz tvaika 

ģeneratora.  (Zīm. 16)

 5 

 Modeļiem GC8565/GC8560: Nospiediet vada saritināšanas pogu, lai saritinātu elektrības vadu. 

 6 

 Modeļiem GC8520/GC8510: Rūpīgi ievietojiet elektrības vadu glabāšanas nodalījumā. 

 7 

 Aptiniet padeves vadu apkārt pamatnei un nostipriniet aiz glabāšanas āķīšiem (Zīm. 17).

 8 

 Jūs tagad varat viegli pārvietot visu ierīci ar vienu roku, izmantojot gludekļa rokturi.  (Zīm. 18)

Nepārnēsājiet ierīci, turot to aiz ūdens tvertnes noņemšanas sviras.

vides aizsardzība

 - Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to 

oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā Jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 19).

Garantija un apkalpošana 

Ja nepieciešama apkope, informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.

philips.com vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs 

atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie 

vietējā Philips preču izplatītāja. 

kļūmju novēršana

Šajā nodaļā ir apkopotas visizplatītākās problēmas, ar kurām varat sastapties, izmantojot ierīci. Ja 

nevarat tās atrisināt, izmantojot zemāk redzamo informāciju, sazinieties ar savas valsts Klientu 

apkalpošanas centru. 

latviEšu

59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline