Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Nie wlewaj do zbiorniczka gorącej wody, perfum, octu, krochmalu, środków do usuwania 

kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych środków chemicznych.
Uwaga: Jeśli w Twojej okolicy woda z kranu jest bardzo twarda, radzimy zmieszać ją w równej proporcji z 

wodą destylowaną.
Uwaga: Gdy zbiornik wody jest pełen, nie przechylaj go ani nim nie potrząsaj, gdyż woda może się wylać 

przez otwór wlewowy.

 3 

 Upewnij się, że zbiornik wody jest przymocowany mocno do generatora pary. W przeciwnym 

razie żelazko nie będzie wytwarzać pary.

 4 

 Podkładkę pod żelazko umieść na desce do prasowania.  (rys. 5)

 5 

 Przesuń przełącznik zabezpieczenia na czas przenoszenia w lewo, aby odłączyć żelazko od 

generatora pary. Umieść żelazko na podkładce.

 6 

 Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do uziemionego gniazdka elektrycznego i włącz 

generator pary.

 7 

 Ustaw żądaną temperaturę prasowania, obracając pokrętło regulatora temperatury w 

odpowiednie położenie (rys. 6).

Uwaga: Prasowanie parowe jest możliwe wyłącznie przy wyższych temperaturach prasowania 

(ustawienia temperatury 2 lub wyższe). 

 8 

 Ustaw pokrętło mocy ssania w odpowiedniej pozycji, aby włączyć urządzenie. Upewnij się, że 

ustawienie pary jest odpowiednie dla wybranej temperatury prasowania (rys. 7).

1  Ustaw ilość pary ECO (ustawienia temperatury od 2 do „MAX”). 

2  Ustaw średnią ilość pary (ustawienia temperatury od 3 do „MAX”). 

3  Ustaw maksymalną ilość pary (ustawienie temperatury „MAX”).

 

, Odpowiedni wskaźnik pary miga, informując o nagrzewaniu się generatora pary (rys. 8).

 

, Po około 2 minutach odpowiedni wskaźnik pary zaczyna świecić w sposób ciągły, co oznacza, 

że generator pary jest gotowy do prasowania parowego. 

 9 

 Podczas prasowania parowego trzymaj naciśnięty przycisk włączania pary.  (rys. 9)

Aby prasować bez użycia pary, nie naciskaj przycisku włączania pary podczas prasowania.
Uwaga: Gorące żelazko możesz umieścić bezpiecznie na podkładce pod żelazko podczas prasowania. 

Nie umieszczaj żelazka z podkładką na powierzchni, która może zostać przypalona.
Uwaga: Po zdjęciu żelazka z podkładki nie dotykaj jej przez jakiś czas, gdyż jest gorąca.

Funkcja silnego uderzenia pary

Podczas prasowania parowego możesz użyć funkcji silnego uderzenia pary w celu rozprasowania 

uporczywych zagnieceń. 

 1 

 Ustaw pokrętło regulatora temperatury między 3 i „MAX”. 

 2 

 Wciśnij przycisk silnego uderzenia pary.  (rys. 10)

Nie wolno kierować strumienia pary na ludzi.
Uwaga: Podczas pierwszego korzystania z funkcji silnego uderzenia pary z żelazka mogą skapywać 

krople wody. Przestaną się one pojawiać po kilku użyciach tej funkcji. 

Polski

64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline