Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Gwarancja i serwis 

W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę 

internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips 

(numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania nie ma 

takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips. 

rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z 

urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, należy 

skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta. 

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Urządzenie nie 

nagrzewa się.

Problem dotyczy połączenia.

Sprawdź przewód sieciowy, wtyczkę 

oraz gniazdko elektryczne.

Urządzenie nie jest włączone.

Ustaw pokrętło mocy z regulatorem 

pary w odpowiedniej pozycji.

Ustawiona temperatura prasowania 

jest zbyt niska. 

Ustaw wyższą temperaturę 

prasowania.

Dlaczego po 

pierwszym 

włączeniu 

urządzenia 

wydobywa się z 

niego dym?

Jest to zjawisko normalne. Niektóre 

części urządzenia zostały lekko 

nasmarowane podczas produkcji.

Zjawisko to ustanie po krótkiej 

chwili.

Z urządzenia 

dobiega odgłos 

pompowania.

Do bojlera znajdującego się wewnątrz 

generatora pary pompowana jest 

woda. Jest to zjawisko normalne.

Jeśli jednak odgłosy pompowania nie 

ustaną, natychmiast wyłącz 

urządzenie i odłącz je od sieci 

elektrycznej. Skontaktuj się z 

autoryzowanym centrum 

serwisowym firmy Philips.

Urządzenie w 

ogóle nie 

wytwarza pary.

W zbiorniczku nie ma wystarczającej 

ilości wody.

Napełnij zbiornik wody.

Generator pary nie jest wystarczająco 

nagrzany, aby wytwarzać parę.

Poczekaj, aż zaświeci się wskaźnik 

ustawienia pary.

Nie naciskasz przycisku włączania pary. Podczas prasowania parowego 

trzymaj naciśnięty przycisk włączania 

pary.

Zbiornik wody nie jest umieszczony 

prawidłowo w urządzeniu.

Wsuń ponownie zbiorniczek wody 

do generatora pary (usłyszysz 

„kliknięcie”).

Polski

66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline