Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Bardzo gorąca (najwyższej jakości) para 

jest prawie niewidoczna, zwłaszcza jeśli 

pokrętło regulatora temperatury jest 

ustawione w pozycji maksymalnej. Jest 

ona jeszcze mniej widoczna, gdy 

temperatura otoczenia jest względnie 

wysoka.

Aby sprawdzić, czy żelazko 

faktycznie wytwarza parę, nastaw 

niższą temperaturę między 2 i 
3

, aby zobaczyć parę.

Urządzenie nie jest włączone.

Ustaw pokrętło mocy z regulatorem 

pary w odpowiedniej pozycji.

Ze stopy żelazka 

wyciekają krople 

wody.

Po rozpoczęciu prasowania parowego 

lub wznowieniu prasowania po krótkiej 

przerwie para znajdująca się w wężu 

dopływowym schładza się i skrapla, co 

powoduje skapywanie kropli wody ze 

stopy żelazka.

Jest to zjawisko normalne. Trzymając 

żelazko nad starą szmatką, naciśnij 

przycisk włączania pary. Na szmatkę 

ściekną krople wody. Po kilku 

sekundach z żelazka zacznie 

wydobywać się para.

Być może pokrętło regulatora 

temperatury ustawiono na 

temperaturę, która jest zbyt niska do 

prasowania parowego.

Ustaw temperaturę prasowania 

odpowiednią do prasowania 

parowego (ustawienia temperatury 

od 2 do „MAX”).

Podczas 

prasowania na 

ubraniach 

pojawiają się 

mokre plamy.

Mokre plamy pojawiające się na 

ubraniach po prasowaniu parowym 

mogą powstawać wskutek skraplania 

się pary na desce do prasowania.

Wysusz plamy, prasując je przez jakiś 

czas bez użycia pary. Jeśli 

powierzchnia deski do prasowania 

jest mokra, wytrzyj ją suchą szmatką.

Z urządzenia 

wycieka woda.

Jeśli przechylisz generator pary podczas 

przenoszenia lub umieścisz go na 

nierównej powierzchni, gdy zbiornik 

wody jest pełen, woda może wylewać 

się ze zbiornika.

Nie przechylaj urządzenia, gdy 

zbiornik wody jest pełen.

Krople wody 

pojawiają się na 

ubraniu podczas 

korzystania z 

funkcji silnego 

uderzenia pary.

Krople wody na ubraniu powstają 

wskutek skroplenia pary w wężu 

dopływowym. Gdy wąż dopływowy 

ostygnie, para obecna w wężu skrapla 

się i zamienia w wodę.

Po kilku użyciach funkcji silnego 

uderzenia pary krople wody nie 

powinny już wypływać z urządzenia.

Ze stopy żelazka 

wydostają się 

zanieczyszczenia 

lub jest ona 

zabrudzona.

Obecne w wodzie zanieczyszczenia lub 

środki chemiczne osadziły się w 

otworach wylotu pary i/lub na stopie 

żelazka.

Wyczyść stopę żelazka wilgotną 

szmatką.

W generatorze pary zebrało się zbyt 

dużo kamienia i minerałów.

Często płucz generator pary (patrz 

rozdział „Czyszczenie i 

konserwacja”).

Polski

67

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline