Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

82

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky 

výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.

com/welcome.

Dva kroky pre ergonomické žehlenie

1  Ergonomický dizajn žehličky (Obr. 1)

Rukoväť naklonená dohora zabezpečí pohodlnú polohu zápästia. 

2  Ergonomická odkladacia podložka pre žehličku  (Obr. 2)

Odkladacia podložka pre žehličku Vám umožní položiť žehličku na žehliacu dosku vo vodorovnej 

polohe, čím sa zníži namáhanie zápästia. 
Odkladaciu podložku pre žehličku používajte len na žehliacej doske. Nikdy ju nepoužívajte na 

povrchu, ktorý nie je odolný voči teplu.

opis zariadenia (obr. 3)

a

  Tlačidlo impulzu pary

B

  Kontrolné svetlo nastavenia teploty

C

  Rúčka

D

  Otočný regulátor teploty

E

  Prívodná hadica pary

F

  Žehliaca plocha

G

  Aktivátor naparovania

h

  Indikátor teploty

i

  Podstavec žehličky 

j

  Odnímateľný zásobník na vodu

k

  Klapka vyplachovacieho uzáveru na odstraňovanie vodného kameňa

l

  Vyplachovací uzáver na odstraňovanie vodného kameňa

M

  Páka na odpojenie zásobníka na vodu

n

  Plniaci otvor

o

  Značka maximálnej úrovne hladiny

P

  Nosič tablety na odstraňovanie vodného kameňa

Q

  Teplovzdorná odkladacia podložka pre žehličku

r

  Zámok na prenášanie

s

  Západka zámku na prenášanie

t

  Vypínač s ovládaním naparovania (ECO, stredné a vysoké nastavenie naparovania)

u

  Ukazovateľ „Zásobník na vodu prázdny“ 

v

  Úložná konzola prívodnej hadice

W

 Tlačidlo navíjania kábla (len modely GC8565/GC8560) 

X

  Sieťový kábel so zástrčkou 

y

  Priečinok na odkladanie kábla (len modely GC8520/GC8510) 

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na použitie 

v budúcnosti.

nebezpečenstvo

 - Žehličku ani generátor pary nikdy neponárajte do vody.

varovanie

 - Skôr, ako zariadenie pripojíte do siete, skontrolujte, či sa napätie uvedené na štítku s označením 

modelu zhoduje s napätím v sieti.

slovEnsky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline